Mijn persoonlijke standpunt

↵ Vorig level

Inleiding

Omdat deze website is ontstaan uit onze Facebook lotgenotengroep Fibromyalgie Samen Positief benaderen, wil ik graag even benadrukken dat wij ieders recht om enige vorm van Cannabis producten te gebruiken respecteren maar dat wij er persoonlijk geen voorstander van zijn, en ook hier vragen wij respect voor. Het is ieders persoonlijke beslissing, maar deze zal nooit zijn gevormd doordat het door ons op enigerlei wijze is aanbevolen. Reden hierachter is dat wij mensen wil helpen om te leren leven met Fibromyalgie en niet om mensen adviezen te (laten) geven waar wij (om uiteenlopende redenen) niet met een gerust hart en een schoon geweten achter kan staan.

Als een van deze middelen word voorgeschreven door een arts is de controle en naleving hiervan geheel de verantwoordelijkheid van hem/haar. Dit valt ook binnen zijn/haar vakgebied en niet het onze daar wij geen artsen zijn. Wij verwijzen bij navraag mensen die dit willen gaan gebruiken naar de hun behandelend arts en de website Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (www.pgmcg.nl) met het dringend advies Cannabis producten ALLEEN te gebruik in overleg met zijn/haar behandelend arts en/of apotheker.