Natuurlijk of niet ??

↵ Vorig level

Natuurlijk of niet ??

Wij waarschuwen vaak voor het elkaar aanbevelen van diverse middelen, waaronder Cannabis producten. Er ontstaan dan vaak hele discussies omdat het een “natuurlijk” middel zou zijn en daarom geen kwaad kan, sommige gaan zelfs zo ver om te zeggen dat het goed voor je is en/of zou zijn. Nu is er een heel scala van Cannabis producten, die wij echt niet in detail gaan bespreken, maar wij willen wel enkele dingen die zo kort door de bocht worden beweerd, weerleggen.

Stelling 1 : Natuurlijke middelen zijn altijd beter.
Mensen denken vaak dat stoffen die in de natuur worden aangetroffen, automatisch veiliger zijn dan chemicaliën die in een laboratorium of fabriek worden gemaakt. Het is niet zo eenvoudig, helaas. Veel heilzame stoffen zijn en/of worden door de mens gemaakt en veel schadelijke stoffen komen rechtstreeks van de aarde. Tabak is een geweldig voorbeeld. Tabak is een plant waarvan de bladeren zijn gedroogd, verkruimeld en gerookt voor duizenden jaren. Het werd door indianen in religieuze rituelen gebruikt, die geloofden dat het uitademen van tabaksrook hun gedachten en gebeden naar de hemel bracht; zij geloofden ook dat het geneeskrachtige eigenschappen bezat. Toen de Amerikaanse kolonisten het gewas eenmaal begonnen te telen en naar Europa en de rest van de wereld te exporteren, had tabak een reputatie die lijkt op die van marihuana: sommige vorsten en religieuze leiders dachten dat het ongezond en moreel corrupt was en probeerden het te verbieden; maar veel mensen genoten ervan en kozen de zijde van de artsen van die tijd, die feitelijk de helende deugden prezen – beweren dat het roken van tabak de meeste vormen van ziekte kon genezen en zelfs een persoon kon beschermen tegen het krijgen van de pest! Pas rond de jaren vijftig stelde de moderne geneeskunde, gewapend met betere wetenschap, de waarheid vast over het roken van tabak – het kan ziekten zoals longkanker veroorzaken en het is zeer verslavend. Niemand zou nu beweren dat tabak veilig is, laat staan goed voor je. Maar het is nog steeds een “natuurlijk” product.

Stelling 2 : Cannabis producten zijn goed voor je, het is een natuurlijk middel.
Dat Cannabis een plant is klopt. Maar we eten immers niet de plant zelf. Het gaat om producten die worden gemaakt van/uit die plant. Wanneer je iets uit zijn natuurlijke matrix haalt, verandert het effect op je lichaam.
Een voorbeeld : Cocaïne is ook een product van natuurlijke oorsprong. Cocaïne wordt vervaardigd uit coca bladeren. Cocabladeren zijn toch echt iets heel anders dan cocaïne. Van cocabladeren kan je thee zetten of er op kauwen. Door het kauwen van coca neemt het uithoudingsvermogen toe, verbetert de ademhaling en de zuurstofwisseling en wordt het verbruik van glucose gereguleerd. Onderzoekers van Harvard University vonden dat cocablad een grote hoeveelheid kalk, ijzer, en vitamines bevat, waaronder zeer veel vitamine C. MAAR : Uit cocablad kan echter ook cocaïne worden gesynthetiseerd. Dat doet toch echt iets heel anders met je lichaam.

Stelling 3 : In CBD-olie zit geen THC.
Dit klinkt goed, maar de praktijk wijst uit dat hoewel beweerd wordt dat CBD-olie in principe geen THC bevat, dit vaak wel het geval is. Dat blijkt uit onderzoek van cannabisonderzoeker Arno Hazekamp. Hij onderzocht 46 flesjes. Uit zijn studie bleek bovendien dat in lang niet alle gevallen het percentage CBD op het etiket klopte. Soms zat er minder in dan het aangegeven percentage. In 7 gevallen zat er zelfs alleen maar olijfolie in. Daarnaast kunnen er bijvoorbeeld ook pesticiden of schimmels inzitten. Dit kan gezondheidsklachten tot gevolg hebben. De olie wordt daar echter nauwelijks op gecontroleerd. Dit komt omdat er geen regelgeving over CBD is. De olie valt in een grijs gebied: het is een cannabisproduct, maar toen de Opiumwet werd opgesteld bestond CBD nog niet. Producent van CBD-olie, Jacob Hooy, zegt heel veel onderzoek te hebben gedaan naar hoe CBD-olie op een goede wijze geproduceerd kan worden. Daarover is ook overleg geweest met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), vertelt Rik Oldenboom, eigenaar van Jacob Hooy. ‘In principe kun je geen CBD-olie maken zonder dat er een heel klein beetje THC achter blijft. Alleen als je onder 0,05 procent THC blijft, is het toegestaan’, stelt Oldenboom.

Stelling 4 : Kruidenthee is een van de gezondste dranken.
Kruidenthee is officieel geen thee, maar een kruidenaftreksel. Voorbeelden van kruidenthee zijn kamillethee, zoethoutthee, pepermuntthee en rooibosthee. Deze warme drank wordt net als thee getrokken van planten, die in dit geval voor het grootse deel uit diverse kruiden bestaan. Er worden van oudsher allerlei geneeskrachtige waarden aan kruidenthee toegeschreven, maar die zijn nauwelijks wetenschappelijk bewezen. In (kruiden)thee kunnen door vervuiling tijdens het oogsten kleine hoeveelheden plantengifstoffen zoals pyrrolizidine alkaloïden voorkomen. Kruidenthee is niet 1 product, de inhoudsstoffen verschillen per kruid. Er zijn kruiden die wel looizuur en cafeïne bevatten, en zijn kruiden die slechts een van de 2 bevatten en er zijn kruiden die geen van tweeën bevatten. Maar zelfs de kruiden zonder looizuur en cafeïne hoeven nog niet vrij te zijn van ongezonde stoffen. De grootste vergiften komen uit de natuur en bij kruiden is het zeker niet zo, dat het per definitie gezond is. Een voorbeeld hiervan is Ginseng thee. Het kan zowel bloeddrukverhogende als bloeddrukverlagende werking hebben. Wanneer ginseng gelijktijdig gebruikt wordt met bepaalde antistollingsmiddelen, kan het bloedingen veroorzaken. Gebruik door zwangere vrouwen kan mogelijk leiden tot dood van het ongeboren kind. Andere voorbeelden zijn Kamille en Steranijs. Pas op: Veelal wordt zoethout in deze mengsels gebruikt en dit kan bloeddruk verhogend werken. Tevens zijn er andere kruiden, die van dezelfde plant komen als sommige medicijnen (dit komt niet vaak voor, maar kan van invloed zijn op medicijn gebruik). Overleg eventueel met uw apotheker en/of huisarts.

De informatie hieronder is afkomstig uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Ondanks zorgvuldige productiemethoden en kwaliteitscontrole kunnen verontreinigingen in consumentenproducten voorkomen. In sommige gevallen kan dit leiden tot ernstige intoxicaties. Dit overkwam een man en vrouw die kruidenthee met verontreinigde heemstwortel hadden gedronken om verkoudheidsklachten te verminderen. Zij moesten voor korte tijd op de intensive care worden opgenomen wegens een anticholinerg syndroom. De heemstkruiden bleken vervuild te zijn met atropine, waarschijnlijk afkomstig van de wolfkers. Analyses van het verontreinigd product wezen uit dat de patiënten blootgesteld waren aan 20-200 mg atropine, terwijl vergiftigingsverschijnselen al op kunnen treden bij blootstelling aan 2 mg atropine. Een snelle signalering van gevaarlijke producten op de Nederlandse markt is mogelijk als artsen dergelijke intoxicaties snel melden aan het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum en consumenten aan de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Hierdoor wordt een epidemie voorkomen.

Stelling 5 : Een joint is minder schadelijk dan een gewone sigaret.
Een joint is echter schadelijker dan een gewone sigaret en wel om verschillende redenen. Cannabisgebruikers hebben de gewoonte om dieper te inhaleren en de rook langer vast te houden dan bij gewone sigaretten. Ze gaan ervan uit dat dit nodig is om de THC goed op te nemen. Dat klopt niet echt: THC wordt binnen twee à drie seconden voor 95% via de longen in het bloed opgenomen. Door dieper te inhaleren en de rook langer binnen te houden komt er enkel meer teer en meer koolstofmonoxide in de longen terecht. Het teergehalte van een joint is twee tot drie keer hoger dan bij een sigaret omdat er minder filtering is. Zelfs wie cannabis puur rookt (zonder tabak) krijgt meer teer binnen dan bij een sigaret. Wanneer je de rook dan ook nog eens diep gaat inhaleren en lang vasthouden, zorgt dat voor een neerslag van teer in de longen die vier tot vijf keer groter is dan bij een sigaret. Hetzelfde geldt trouwens als je cannabis rookt met een pijp.

Steeds groeiende trend.
De voedingsmiddelenindustrie is een goudmijn, die handig inspeelt op de veronderstelling (en steeds groeiende trend) dat “natuurlijk = goed voor je” om het koopgedrag van mensen te manipuleren. Wanneer klanten bijvoorbeeld het label ‘natuurlijk product’ op een voedingsmiddel zien, hebben ze de neiging om te denken dat het goed voor hen is, ook al bevat het veel ongezonde suiker of vet, die beide, zoals tabak, ‘natuurlijk’ zijn.

Natuurlijk betekent niet altijd veilig.
Hetzelfde als het geval was met de gevolgen van tabak roken, is het vaak nog niet mogelijk om wetenschappelijk aan te tonen dat sommige “natuurlijke” middelen schade kunnen aanbrengen aan mensen, maar diverse onderzoeken hebben al aangetoond dat sommige van deze “natuurlijke” middelen diverse schadelijke gevolgen kan hebben voor de mens, waarbij vooral gevolgen in het brein en IQ konden worden aangetoond. Dan komen we automatisch bij deze vraag :
Is een “natuurlijke” manier om je hersenen te beschadigen dan beter dan een onnatuurlijke manier?

Bron : Eric Wargo, NIDA Science Writer