Home » Hoofd index » Fibromyalgie » Behandeling Fibromyalgie met medicatie » Overige » Valkuilen m.b.t. medicatie

Valkuilen m.b.t. medicatie

↵ Vorig level

Valkuilen m.b.t. medicatie

Verantwoord omgaan met medicatie of andere middelen is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Hier worden vaak onbewust fouten in gemaakt. Zo speelt bijv. het juiste gebruik van een middel een heel belangrijke rol. Denk hierbij aan de juiste dosering, een mogelijke wisselwerking met andere middelen en onbewuste overdosering. Hierbij dus een aantal algemene waarschuwingen om deze valkuilen te vermijden en daardoor mogelijke problemen te voorkomen.

  1. Wanneer je met jouw arts of je apotheker medicatie bespreekt, vraag altijd of het geen wisselwerking zal geven met de medicatie die je reeds inneemt. Vergewis je ervan dat de        arts of apotheker weet welke middelen je daarnaast inneemt vooral alle niet voorgeschreven middelen.
  1. Lees altijd de hele bijsluiter. Vaak menen mensen niet de bijsluiter te hoeven lezen, omdat de bijwerkingen dan vaak nog erger lijken dan de kwaal. Wij adviseren iedereen echter om de hele bijsluiter en vooral alle mogelijke bijwerkingen   heel voorzichtig door te nemen. Hier kan informatie in staan die jouw leven kan redden.
  1. Controleer altijd de vervaldatum van de medicatie die je wilt innemen. Na de vervaldatum kan een werkzaam bestanddeel minder goed werken. Bij twijfel is het verstandig dit door jouw apotheker te laten controleren. Breng altijd ongebruikte of oude medicatie naar de apotheker voor vernietiging.
  1. Houd je altijd aan de voorgeschreven dosis van de arts. Verhoog niet zelf de dosis of ervaar je bijwerkingen ga dan terug naar de arts. Los medicatie niet op of breek deze niet tenzij dit wordt aangeraden. Doet men dit wel kan dit mogelijk niet goed worden opgenomen.
  1. Houd je altijd aan het voorschrift van de arts en apotheker ten aanzien van het tijdstip van inname van medicatie m.b.t. voor, na of tijdens het eten. Lees de bijsluiter goed om er achter te komen met welke vloeistof medicatie wel of juist niet genomen mag worden. (Denk hierbij aan melk, grapefruit/pompelmoessap, alcohol).
  1. Stop medicatie alleen in overleg met jouw arts en nooit zomaar ineens! Om ontwenningsverschijnselen te voorkomen, moet men het langzaam afbouwen. Ook al heeft de arts of apotheker je uitleg gegeven over de medicatie lees toch op je gemak thuis de bijsluiter nog eens door en neem bij vragen contact op met de apotheker.
  1. Bij het gelijktijdig gebruik van verschillende medicatie bestaat het gevaar op overdosering (vooral bij vrij verkrijgbare middelen). Als voorbeeld: De arts schrijft Ibuprofen voor, vervolgens heb je last van hoofdpijn en ga je bij de drogist Nurofen halen. Hier zit ook Ibuprofen in. Door beide in te nemen bestaat er gevaar op overdosering.
  1. Gebruik geen medicatie van anderen. Omdat het niet door jouw eigen arts is voorgeschreven kan het zijn dat medicatie van anderen een allergische reactie veroorzaak, een ongewenste wisselwerking met andere medicatie geven of bijwerkingen hebben.
  1. Bestel en gebruik NOOIT medicatie etc. via verkoopsites op het internet of uit het buitenland. De hoeveelheid werkzame stof kan verschillen. Men heeft geen of weinig zicht op houdbaarheidsdatum, toevoegingen en controleerbaarheid van bestanddelen.