Alternatieve behandelmethodes

↵ Vorig level

Alternatieve behandelmethodes

Alternatieve Geneeswijzen is een term dat in de jaren 60 is ontstaan. Er wordt steeds meer bezwaar gemaakt tegen deze woordkeus, omdat alternatief suggereert dat het voor de reguliere geneeskunde in de plaats kan komen. Dit is niet het geval en daarom werden begrippen als Complementaire Geneeskunde en Additieve Geneeskunde geintroduceerd. De KNMG, de Nederlandse artsenfederatie, spreekt van niet-reguliere behandelwijzen. De termen “alternatief”, “complementair” en “geneeswijze” worden niet gebruikt omdat deze de indruk kunnen geven dat deze een alternatief of aanvulling kunnen vormen of ook werkelijk tot genezing kunnen leiden. Veel artsen hebben naast hun regulier medische opleiding zich verdiept in natuurgeneeskundige inzichten en gebruiken de term Integrale geneeswijzen. Inmiddels komt ook de term Natuurlijke geneeswijzen in zwang.