Fibromyalgie en massages

↵ Vorig level

Fibromyalgie en massages

Massages kan helpen om bij sommige mensen de pijn te verzachten. Over het algemeen heeft  een massage een ontspannende werking, hetgeen goed is bij mensen met Fibromyalgie. Zij zijn snel geneigd zijn hun spieren bij pijn (meestal onbewust) samen te spannen, wat alleen meer pijn veroorzaakt. Er zijn diverse soorten massages, die beslist een verschillende werking op het lichaam kunnen hebben. Ook hier weer is het een kwestie van voorzichtig uitproberen.

Lees meer