Overzicht alternatieve behandelingen

↵ Vorig level

Overzicht alternatieve behandelingen

OVERIGE THERAPIEËN / ALTERNATIEVE GENEESKUNDE
– ACUPUNTUUR
– ACUPRESSUUR
– ALEXANDERTECHNIEK
– ANDULLATIETHERAPIE
– AP MAGNEETVELDBEHANDELING
– APS THERAPIE
– AROMATHERAPIE
– AYURVEDA
– BACHBLOESEMTHERAPIE
– BIORESONANSTHERAPIE
– BOWEN THERAPIE
– CHIROPRACTIE
– CRANIOSACRAAL THERAPIE
– CUPPING
– DRY-NEEDLING
– FASCIATHERAPIE
– FOTONENTHERAPIE
– FYTOTHERAPIE
– HAPTONOMIE
– HOLISIME
– HOMEOPATHIE
– HOTSTONE MASSAGE
– HYPNOTHERAPIE
– (TOEGEPASTE) KINESIOLOGIE
– KLEURENPUNCTUUR
– LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE
– LICHTTHERAPIE
– LOW LEVEL LASERTHERAPIE
– MASSAGETHERAPIE
– MEDITATIE
– MESOLOGIE
– MINDFULLNESS
– MUZIEKTHERAPIE
– NATUURGENEESKUNDE
– ORTHOMOLECULAIRE GENEESKUNDE
– OSTEOPATHIE
– PSYCHOTHERAPIE
– QUANTUM TOUCH
– REFLEXZONETHERAPIE (REFLEXOLOGIE)
– REIKI
– RESONANSTHERAPIE
– ROLFING
– SHIATSU
– TRIGGERPOINT THERAPIE

ACUPUNCTUUR
Acupunctuur is een Chinese geneeswijze die zijn oorsprong ongeveer 3500 jaar geleden heeft gevonden. Uitgangspunt zijn de meridianen die in ons lichaam lopen en een verstoring van de energie die door de meridianen lopen. Middels naalden (acus) in het lichaam, op de juiste plaats te steken (pungere) kan de behandelaar de energie weer op gang brengen of op het juiste niveau brengen. Het is meestal pijnloos en zal men hoogstens een schokje voelen als het roestvrijstalen en steriele naaldje de juiste plaats raakt. Acupunctuur is gebaseerd op het concept dat Qi (uitgesproken ‘ Tjie ‘) heet. De acupunctuurpunten liggen op de meridianen. De acupuncturist kan door het stimuleren van deze punten invloed uitoefenen op de energiestromen van het lichaam. De chemische reacties die in het lichaam teweeg worden gebracht, kan zorgen dat pijn vermindert of biochemische veranderingen veroorzaken die zorgt dat het lichaam sneller heelt. Al met al bevordert het algemene welzijn. Door het zetten van naalden op bepaalde punten wordt het lichaam geactiveerd om de balans in de energie huishouding te herstellen. Acupunctuur beïnvloedt de energiestromen in het lichaam en activeert het natuurlijk helend vermogen van de mens. Elektra-acupunctuur is in combinatie met een zwakke elektrische stroom om het effect te versterken.
-top-

ACUPRESSUUR
Acupressuur werkt zonder naalden waarbij de behandelaar met zijn of haar handen dezelfde acupunten behandeld voor hetzelfde effect. Om een merediaanpunt of acupunt goed te stimuleren moet een diepe druk uitgeoefend worden op de juiste acupunten om snel resultaat te geven. Een lichte druk die u nauwelijks voelt zal niet werken. Bij acupressuur wordt met de vingertoppen of nagels (soms ook met de handpalmen, knokkels, ellebogen of voeten) druk uitgeoefend op bepaalde punten van het lichaam, met als doel pijnklachten te verlichten, stress te verminderen en de stroming van de energie in het lichaam te beïnvloeden. Wanneer u op deze punten drukt, word door ontspanning in de spieren de bloedcirculatie en de levenskracht van het lichaam gestimuleerd, waardoor herstel wordt ondersteund.
-top-

ALEXANDERTECHNIEK
Alexandertechniek is een praktische en effectieve methode, waarbij men zich bewust wordt van onnodige spierspanning en ongewenste houdings- en bewegingspatronen. De Alexandertechniek richt zich vooral op het verbeteren van afwijkende spiertonus, verbeteren van de totale coördinatie, balans en vrije beweging. De cliënt leert om zijn gewoontepatronen te herkennen, deze te stoppen en om efficiënter en effectiever gebruik te maken van zich zelf. Hij leert te voorkomen om automatisch volgens zijn gewoonte te reageren op de vele prikkels in het dagelijkse leven. Dit geeft hem meer rust waardoor hij ook gemakkelijker met stress zou kunnen omgaan.
-top-

ANDULLATIETHERAPIE
Andullatietherapie wordt gedaan op een andullatiematras. Het geeft gedurende 15 of 30 minuten een programma van wisselende, pulserende trillingen, gecombineerd met de warmte van een ingebouwde infrarood lamp. Het apparaat kent een twintigtal programma’s, waarbij verschillende delen van het lichaam sterker of minder sterk kan worden behandeld. Verder moeten de spieren lichtjes samentrekken om de trillingen op te vangen. Dit bevordert de doorbloeding van de weefsels en de afvoer van afvalstoffen. De infrarode warmte verzacht verkrampte spieren en vermindert pijn en ontstekingen. Dit is dan ook de reden waarom sporters er na krachtinspanning graag gebruik van maken: om blessures te verzachten en spierpijn te voorkomen. Toch is een woord van waarschuwing op zijn plaats, omdat het niet voor iedereen geschikt is. Bij sommige mensen worden verergert andullatie de pijn. Oudere mensen moeten zeker voorzichtig zijn want schade aan de bloedvaten is mogelijk. Andullatie wordt beslist afgeraden voor zwangere vrouwen, mensen met diabetes, mensen met hartproblemen en/of een pacemaker. Een erge complicatie kan het lostrillen van een bloedklont, met als gevolg een beroerte of een longembolie zijn. Trillen kan ook gevaarlijk zijn voor mensen met hart of bloedvaten problemen of wie een schroef- of plaatverbinding heeft aan een bot, bij een recente breuk of verstuiking, of met een voorgeschiedenis van trauma aan het hoofd.
-top-

AP MAGNEETVELDBEHANDELING
Magneetvelden hebben invloed op levende organismen. Er zijn diverse vormen van magneetveldbehandeling. De therapieën zijn zowel variabel wat betreft de sterkte van het magnetisch veld als wat betreft de frequentie van de magneetpulsen. Het merkwaardige is dat resultaten worden behaald met zeer uiteenlopende methodes. Er worden diverse verklaringen gegeven waarom deze magneetveldbehandelingen werkzaam zijn op levende celstructuren en ook op ons menselijk lichaam. Het is een hele grote vraag of we de verklaring van deze werking moeten zoeken op cellulair niveau of op atomair en energetisch niveau. Een feit is zeker: met magneetveldbehandeling worden uitstekende resultaten behaald.
-top-

APS THERAPIE
APS Therapie is een vorm van een elektrotherapie (zenuwstimulatie) dat in 1993 is uitgevonden en tot op heden wordt door ontwikkeld. Wetenschappelijk en klinische onderzoeken hebben aangetoond dat de in APS Therapie toegepaste elektrische energie interessante biochemische reacties veroorzaakt op celniveau. APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie en is een effectieve lichaamsvriendelijke methode d.m.v. een vorm van elektro-therapie (zenuwstimulatie) resultaten te behalen. APS is uitgevonden in de jaren negentig en wordt tot op heden doorontwikkeld. Wetenschappelijk en klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de in APS Therapie toegepaste elektrische energie significante biochemische reacties veroorzaakt op het niveau van de cel. De stoffen die dan vrijkomen, hebben een pijnstillend, ontstekingsremmend en helend effect in de behandelde lichaamsweefsels. Een APS apparaat is eenvoudig in gebruik die de lichaamseigen zenuwimpuls, het actiepotentiaal, nabootst. APS Therapie heeft geen bijwerkingen en relatief weinig contra-indicaties.

Het verschil APS en TENS
“Oppervlakkig beschouwd is APS gelijk aan Tens”, zegt huisarts Martin Bak uit Leerdam, de eerste in Nederland die APS-therapie in zijn praktijk toepaste. “Het belangrijke verschil is dat APS het patroon simuleert van de normale golf en ontlading die optreden in een zenuwcel en membraan, waar Tens een elektronische prikkel geeft die qua frequentie en type golf niet lijkt op het patroon van het lichaam zelf. Met Tens blokkeer je zenuwstromen van de ene vezel naar de andere, met APS niet. Het effect van APS zorgt dat natuurlijke pijnremmende stoffen in het lichaam vrijkomen. Het beïnvloedt het celmetabolisme. Die cel produceert toxinen, afbraakstoffen, en die veroorzaken pijn. De patiënt moet dan ook veel drinken om die toxinen af te voeren.”
Net als Van Dijk en Van Wijck weet ook Bak nog niet precies wat APS-therapie teweegbrengt. “De behandeling leidt tot verschuiving van neurotransmitters op microniveau. Hierdoor neemt de doorstroming toe, de pijnsensatie verandert en ontstekingsverschijnselen nemen af. Ik weet dat dit de drie processen zijn die zich onder invloed van APS-therapie in het lichaam afspelen.
-top-

AROMATHERAPIE
Aromatherapie is een holistische therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van etherische, of ook wel genoemd, essentiële oliën. Holistisch wil zeggen dat er bij een behandeling gekeken wordt naar zowel het lichaam als de psyche. Vaak zijn lichamelijke klachten een verlengde van psychische klachten (denk aan spanningshoofdpijn). Etherische olie wordt uit verschillende planten (bomen) delen gewonnen. Een herkenbaar voorbeeld van etherische olie is het schillen van een sinaasappel, de vocht uit de schil dat is de etherische olie van de sinaasappel. Etherische oliën hebben een sterk effect op de psyche. Het is bekend dat 2 zenuwbanen direct van het reukzintuig naar het limbische systeem lopen (dit is het deel van de hersenen dat betrokken is bij het geheugen en de emoties). Een voorbeeld uit het dagelijks leven is dat men een geur waarneemt en weer aan vroeger moet denken (associatie).
-top-

AYURVEDA
Ayurveda is een hindoeïstische gezondheidsleer uit India. De Ayurveda heeft een religieus geïnspireerde visie op alles wat met de totale gezondheid van lichaam en geest te maken heeft. Het woord Ayurveda is een samenstelling van het woord āyus wat betekent “leven” of “levensprincipe”, en het woord veda dat refereert aan een kennissysteem. “Ayurveda” kan derhalve vertaald worden als “kennis van het leven”. De centrale ayurvedische gedachte is dat een ziekte eerst in de geest ontstaat, en zich pas na herhaald genegeerd te worden in het lichaam manifesteert. Uitzondering daarop zijn genetisch bepaalde ziekten. De moderne ayurveda stelt echter dat slechts 10 tot 20 procent van ziektes een genetische oorzaak heeft. Over het ontstaan van Ayurveda bestaat veel onzekerheid. Ayurveda is oorspronkelijk gebaseerd op oude teksten in het Sanskriet, de Charaka Samhita en de Susruta Samhita. De Charaka Samhita is vooral een lange, filosofische tekst, aangevuld met een grote hoeveelheid hygiënische en medische informatie. De Susruta Samhita daarentegen is vooral bekend vanwege de vele uitgebreide beschrijvingen van chirurgische ingrepen. Ondanks het feit dat deze teksten nog steeds de basis van de Ayurveda vormen is de ontwikkeling niet stil blijven staan. Ayurveda heeft tevens een stimulerende wisselwerking gehad met andere systemen zoals de Sweda welk voortkomt uit het Tibetaans boeddhisme.
-top-

BACH-BLOESEMTHERAPIE
Bach-bloesemtherapie is een door de homeopaat Edward Bach opgestelde alternatieve geneeswijze. Bach-bloesemtherapie is géén homeopathische behandelmethode, omdat er geen extreme verdunningen worden gebruikt zoals binnen de homeopathie. Bij de Bach-bloesemtherapie worden extracten gemaakt van bloesems met water. Het extract wordt vermengd met alcohol, ter conservering. De zo ontstane Bach-bloesem oplossingen zijn sterk verdund en dragen farmacologisch gezien geen wezenlijke hoeveelheden werkzame stof in zich. Dit zogenoemde niet-specifieke positieve effect op het genezingsproces (placebo-effect) is een gevolg van inschakeling van het zelf-genezende vermogen van de patiënt door vertrouwen in de heilzame werking van de Bach-bloesembehandeling. Hoewel in wetenschappelijk onderzoek de werkzaamheid van de Bach-bloesems dus niet sterker is dan die van een placebo, heeft Bach-bloesemtherapie een extreem positief placebo-effect bij mensen die in de werkzaamheid ervan geloven. In onderzoek meldt 88% van de behandelde patiënten een verbetering van hun emotioneel welbevinden. 46% meldt ook pijnvermindering.
-top-

BIORESONANTIETHERAPIE
Bioresonantietherapie heeft tot doel ziekmakende invloeden en oorzaken uit te schakelen en de zelfgenezende kracht van het lichaam te activeren. Met een specifieke, pijnloze test kan de therapeut uitzoeken of er een allergie of onverdraagzaamheid bestaat voor bepaalde stoffen (o.a. voedingsmiddelen) en/of bepaalde organen verzwakt zijn, dan wel of er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben. Bioresonantietherapie is ook bekend onder de namen Moratherapie, Bicomtherapie, MoraResonantieTherapie en andere combinaties van fabrikantennamen en de therapie. Er zijn zeer veel publicaties dat dit absoluut niet werkt… Er zijn zeker evenzoveel mensen die hier baat bij hebben gehad en nog hebben.
-top-

BOWEN THERAPIE
De Bowen Therapie® (ook wel bekend als Bowen Techniek®) is een milde en bijzonder effectieve manuele behandelmethode. De Bowen Techniek is een zeer effectieve op het lichaam gerichte behandelingsmethode die in Australië ontwikkeld is door de heer Thomas Bowen. De Bowen Techniek wordt aangewend om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren. Een behandeling duurt ongeveer 30 tot 45 minuten en bestaat uit een serie zacht manipulerende en rollende bewegingen over spieren, pezen en gewrichtsbanden. De druk waarmee deze rolbeweging gemaakt wordt is zacht en geeft naast een lichte rek van de spier, ook een prikkel aan het bindweefselomhulsel ( de fascie ). Het geheel resulteert in een reeks van reflexen. Via receptoren wordt een seintje gegeven aan bepaalde centra in de hersenen. De vermindering van spierspanning heeft tevens een totale ontspannenheid tot gevolg en draagt daardoor bij aan het zelfherstel van het lichaam. Deze methode kenmerkt zich door het werken op de bindweefselstructuren van het lichaam. In meer dan 70% van de gevallen wordt al een verbetering geconstateerd na een of twee behandelingen. Bowen therapie is geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd – van baby’s tot ouderen.
-top-

CHIROPRACTIE
Chiropractie is een vorm van geneeskunde waarin de wervelkolom en het zenuwstelsel centraal staan. Deze in 1892 in de VS ontwikkelde methode is nu bekend over de gehele wereld. Een beoefenaar van chiropractie wordt chiropractor genoemd. Het woord ‘chiropractie’ (soms ook als chiropraxie geschreven) is afgeleid van het Griekse woord ‘cheir’ (hand) en ‘prattein’ (beoefenen). Het betekent dus: met de hand beoefenen. (ook genoemd: manueel; van het latijn manus = hand). Chiropractie is er op gericht de gehele gezondheid van de mens te bevorderen, te herstellen en te ondersteunen door opheffing van de disfuncties van het zenuwstelsel. Chiropractie houdt zich bezig met diagnose, behandeling en preventie van stoornissen aan het bewegingsapparaat en de effecten ervan op het functioneren van het zenuwstelsel en de hele gezondheid. In de chiropractie ligt de nadruk op de manuele handeling, inclusief correcties van de ruggenwervels in de wervelkolom. De grondlegger van de chiropractie is de in Canada geboren Daniel David Palmer (1844-1913).
-top-

CRANIOSACRAAL THERAPIE
Craniosacraal therapie is ontstaan vanuit de osteopathie. De Amerikaanse osteopaat W. G. Sutherland heeft het belang van het systeem onderkend en is verantwoordelijk voor de meeste technieken die vandaag nog worden gebruikt. Door de opvallende resultaten en nieuwe technieken, heeft de Cranio-Sacraaltherapie zich ontwikkeld tot een zelfstandige therapievorm. Inmiddels wordt dit werk niet meer alleen door klassieke osteopaten geleerd en uitgeoefend. Vele tienduizenden studenten over de hele wereld zijn in staat gebleken de redelijk eenvoudige en „natuurlijke“ technieken te leren en met succes toe te passen. Het Cranio-Sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (Cranium) en wervelkolom tot onder aan je heiligbeen (Sacrum). Het ritme van het hersenvocht wordt gecreëerd door een pompsysteem diep binnenin de hersenen. De botten van de schedel zetten uit, vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd waarna het sacrum naar onder en vervolgens naar binnen roteert. Dit Cranio Sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed. Zie het als de ademhaling van ons zenuwstel. Bij een gezond persoon is dit ritme door het hele lijf te voelen. Mocht er een verstoring optreden, door ziekte, langdurige spanningen, chronische vermoeidheid, slaapstoornissen etc, kan deze therapie als diagnosemiddel gebruikt worden. Het wordt ervaren als een zachte, niet pijnlijke massage. Ook zonder concrete klachten kan behandeling worden aanbevolen ter bevordering van innerlijke rust en algeheel welbevinden.
-top-

CUPPING
Cupping is een methode binnen het veld van de acupunctuur. Een glazen stolpje met een vacuümpompje wordt op een acupunt geplaatst met het zelfde doel als bij acupunctuur of acupressuur. Het vacuüm pompen heeft natuurlijk effecten op iemands lichaam, zowel aan de buiten als aan de binnenkant. Aan de binnenkant kan het worden gezien als een zeer stevige massage. Daarmee worden niet alleen de spieren, maar ook het bindweefsel (alles wat geen spieren, botten, pezen of organen zijn, maar dus wat alles bij elkaar houdt) meegenomen. Zeker bij een eerste behandeling zal de cupping wat pijnlijk aanvoelen. Het is een pijn, die de therapeut met meer of minder vacuüm kan aanpassen. Uiteraard moet de mate van vacuüm pompen wel effectief zijn, anders heeft cupping geen nut. Cupping wordt ook toegepast bij fysiotherapeuten om de duimen en gewrichten van de therapeut te ontzien.
-top-

DRY-NEEDLING
Dry-needling is een techniek waarbij een zeer dun naaldje door de huid en spier direct in een triggerpoint wordt geprikt. Zo’n triggerpoint is een zeer plaatselijke verharde en pijnlijke plek in een spier, die de oorzaak kan zijn van allerlei pijnklachten. Omdat er geen vloeistof wordt geïnjecteerd, spreekt men van dry-needling.
-top-

FASCIATHERAPIE
Fascia is het Latijnse woord voor bindweefsel. Het bindweefsel ziet eruit als een dun vlies dat alle anatomische lagen omvat vanaf de huid tot in de diepte rond alle spieren, botten en organen. Bij fysieke en psychologische overbelasting raakt dit overspannen en ontstaan pijnklachten. Indien de belasting tijdelijk is, is het bindweefsel in staat zich langzaam zelf te herstellen. Indien echter het bindweefsel langdurig onder stress komt te staan, kan het zich niet meer aanpassen en kan chronische pijn ontstaan. De fasciatherapeut gaat met manuele zachte druk- en rektechnieken het bindweefsel weer soepel maken. Hierdoor verdwijnt de spanning en dus ook de pijn. Tijdens deze zachte maar diep inwerkende manuele therapie zal de fasciatherapeut tijdens de behandeling de aandacht van de patiënt richten op het voelen waar de problemen zich voordoen. Door gerichte oefentherapie, introspectie en een therapeutisch gesprek wordt de patiënt geholpen om inzicht te krijgen en om de opgedane kennis en dito inzichten om te zetten naar zijn dagelijks leven. De fasciatherapie beoogt de patiënt klachtenvrij te krijgen en leert de patiënt zichzelf zo goed mogelijk klachtenvrij te houden.
-top-

FOTONENTHERAPIE
Fotonentherapie is een therapievorm waarbij lichtenergie met behulp van laserstralen aan het lichaam wordt overgedragen om het lichaam te stimuleren om zichzelf te genezen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van medische lasersystemen. Het laserlicht stimuleert de natuurlijke processen in het menselijk lichaam. Het laserlicht kan afgestemd worden op frequenties van de organen, weefsels, hersenen en micro-organismen in het lichaam, waardoor specifieke orgaanfuncties en hersentoestanden gestimuleerd kunnen worden. Op dezelfde manier kunnen infecties, bacteriën, parasieten, virussen en schimmels behandeld worden. Fotonentherapie werkt op de acupunctuurpunten op het lichaam, waarmee veel gewerkt wordt in de alternatieve geneeskunde.
Omdat fotonentherapie met laserlicht werkt, wordt het in de volksmond weleens lichttherapie genoemd. Toch zijn fotonentherapie en lichttherapie niet hetzelfde. De twee therapievormen werken met verschillende lichtsystemen, waardoor de werking en de resultaten anders zijn. Lichttherapie werkt vooral met daglichtlampen, die het bioritme van het lichaam kunnen herstellen. Een daglichtlamp wordt gebruikt om de productie van melatonine (hormoon dat van invloed is op het slaap-waakritme) in het lichaam af te remmen. Lichttherapie kan daardoor effectief zijn bij slaapproblemen, nachtdiensten, een winterdepressie, burn-out of jetlag. Een deel van deze problemen kan ook door fotonentherapie verholpen worden, zoals een burn-out, depressiviteit en slaapproblemen. Fotonentherapie is echter veel breder inzetbaar. Bij lichttherapie wordt meestal gewerkt met een zo hoog mogelijke intensiteit licht, met de gedachte: hoe meer licht, hoe beter. Het lichaam neemt echter het beste licht op dat gelijk loopt met lichaamseigen biofotonen, oftewel de lichaamseigen lichtintensiteit. Fotonentherapie werkt daarom met laser- en fotonenstralen die zoveel mogelijk in lijn zijn met die lichaamseigen lichtintensiteit. Bij ziekte en pijn is die vaak verzwakt, waardoor lichttherapie weinig doet en alleen het licht van fotonentherapie daadwerkelijk door het lichaam opgenomen kan worden en kan bijdragen aan een betere gezondheid. Fotonentherapie stimuleert de aanmaak van serotonine, een neurotransmitter in de hersenen die zorgt dat veel lichamelijke processen goed verlopen en in balans zijn. Serotonine is de voorloper van onder andere melatonine. Serotonine houdt de hormoonhuishouding in balans, ondersteunt het immuunsysteem, hart en bloedvaten, geeft rust en herstelt het lichaam.
-top-

FYTOTHERAPIE
Fytotherapie, ook wel bekend als kruidengeneeskunde is een natuurlijke geneeswijze. Fytotherapie is het behandelen van gezondheidsklachten en ziekten met plantaardige middelen waarvan men een medicinaal effect veronderstelt. Het is daarmee niet noodzakelijkerwijs een alternatieve geneeswijze, maar kan als voorloper van de moderne farmacologie gezien worden. In de Fytotherapie gebruikte plantaardige middelen heten fytotherapeutica. Een definitie van fytotherapeutica is: “Geneesmiddelen die als actieve ingrediënten uitsluitend planten, delen van planten of plantenmaterialen of combinaties daarvan bevatten, in ruwe of bewerkte staat.” Fytotherapie wordt bij diverse niet-conventionele geneeswijzen gebruikt, onder andere de westerse natuurgeneeskunde, de antroposofische, de traditionele Chinese geneeskunde en de Ayurveda. Herinnert u zich van de ‘middeltjes uit grootmoeders tijd’ die tegenwoordig steeds meer in onbruik zijn geraakt, maar op het platteland nog wel (meestal oudere) aanhangers kent. In contact gekomen met bijvoorbeeld een brandnetel? Dovenetel stopt de reactie en verminderd de jeuk aan- zienlijk. Open wondje ? Blaadje Weegbree kneuzen en 5 minuten op de getroffen plaats houden als pijnstiller en ontsmetter. Zo zijn er honderden voorbeelden te noemen van geneeskrachtige planten en kruiden.
-top-

HAPTONOMIE
Haptonomie is een is een door Frans Veldman ontwikkelde behandelvorm waarbij aanraking tussen de therapeut en cliënt centraal staat. Letterlijk betekent ‘haptonomie’ de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven. De haptotherapeut beoogt de patiënt zich (meer ) bewust te laten zijn van en beter om te gaan met het eigen lichamelijk gevoel en inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen lichamelijk gevoel en geestelijk gevoelsleven. In de haptonomie staat de streven naar balans tussen voelen, denken en doen centraal, via de ingang van het voelen. Andere doelstellingen omvatten het beter leren omgaan met pijn en doorbreken van de vicieuze cirkel die vaak optreedt bij stressgerelateerde pijn. Via de aanraking kun je weer in contact komen met de gevoelens die in je lichaam opgeslagen zijn. Blokkades kunnen voelbaar worden en spieren kunnen zich ontwikkelen. In onze samenleving ligt het accent vooral op denken en doen. Voelen kan dan makkelijk ondersneeuwen in de waan van alledag. Door meer bewust te worden van welke gevoelens onze gedachten en gedrag bepalen, zijn we eerder in staat andere, meer passende keuzes te maken tijdens werk, ontspanning en (top)sport.
-top-

HOLISTISCHE THERAPIE
Holistische Therapie is meer een benadering dan een vorm van therapie. Er zijn meerdere therapieën die vanuit het Holistisch denken zijn ontstaan of dit als uitgangspunt nemen. Holistisch wil zeggen als één geheel. In dit geval wordt het lichaam, de geest, de ziel en alle energie als één gezien. Het één staat niet los van de ander. Holon komt uit het Grieks en betekent één geheel.
Holisme, samen met het bijvoeglijke naamwoord holistisch, werd ingevoerd door Jan Smuts (Zuid Afrika 1870 – 1950 filosoof, militair en later premier) in de vroege jaren ’20. Smuts definieerde holisme als “De tendens in de natuur gehelen te vormen die groter zijn dan de som der delen door creatieve evolutie”. Tegenwoordig komt men de volgende uitleg ook veel tegen: Het lichaam is een geheel van op elkaar afgestemde systemen, die naast elkaar, door elkaar en met elkaar functioneren. Een storing in het ene systeem vraagt om aanpassingen en compensaties in het andere systeem en veroorzaakt storingen in het andere systeem. Daarom moet de totale patiënt bekeken worden en moet men op zoek gaan naar de oorzaak van het probleem. Dit is niet zo eenvoudig omdat de plaats van de pijn niet altijd de plaats van de oorzaak is.
-top-

HOMEOPATHIE
Homeopathie is een geneeskunst waarbij het zelfherstellend vermogen van de mens op natuurlijke wijze wordt gestimuleerd. Homeopathische geneesmiddelen geven het lichaam een prikkel tot zelfherstel. De grondlegger van de klassieke Homeopathie is Samuel Hahnemann. Hij was arts en scheikundige. In de tweede helft van de achttiende eeuw ontdekte hij een belangrijke natuurwet: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat diezelfde verschijnselen te genezen. Dit is het basisprincipe van de homeopathie geworden. Bij het zoeken van de medicijn kijkt de homeopaat niet alleen naar de specifieke klacht of klachten, maar ook naar de oorzaak van de klachten en de verschillende lichamelijke, mentale en emotionele kenmerken van de persoon. Het geneesmiddel dat gekozen wordt moet passen bij de gehele mens. In de klinische homeopathie worden de geneesmiddelen alleen op basis van de specifieke klacht(en) gekozen. Deze methode wordt o.a. bij acute klachten en bij zelfmedicatie toegepast. In de complex homeopathie wordt ook voorgeschreven op de specifieke klacht en niet op het gehele mensbeeld, maar men gebruikt daarbij de zgn. complexmiddelen; hierbij zitten meerdere werkzame stoffen bij elkaar in druppels of tabletten.
-top-

HOTSTONE MASSAGE
Hotstone massage is een massage met warme stenen die het lichaam totaal ontspant. Het is op dit moment een van de meest populaire behandelingen in kuurcentra, massagepraktijken en schoonheidsinstituten. Toch is massage met hete stenen geen nieuwe uitvinding. Reeds in de oudheid maakten Grieken en Romeinen tijdens een bezoek aan het lokale badhuis gebruik van stenen om elkaar te masseren. De basaltstenen hebben de eigenschap de warmte lang op te slaan en geleidelijk af te geven. De stenen hebben meestal zeer lang in het water gelegen en zijn door de stroming mooi rond geslepen. Basalt is van nature rijk aan metalen, mede hierdoor behoudt de steen zijn warmte. Door het gewicht van de stenen wordt er ook een licht druk op de plaats gegeven. Meestal worden de stenen opgewarmd tot ongeveer 45 graden en gedurende de behandeling geven zij de warmte geleidelijk af. Informeer eerst even naar de mogelijkheden en bespreek of dit inderdaad gedaan kan worden. Er zijn enige situaties waarbij (hotstone) massage niet wenselijk is, zoals (zeer) hoge of lage bloeddruk, hart- of vaatziekten, ernstige nierproblemen en meer… , kortom informeer eerst. Gebruikerservaringen: – Het lijkt wel of er heel langzaam warme golven over me heen stroomde. De uitwerking van de massage was zeer rustgevend. – Een lekkere weldadige en ontspannende massage. De warmte geeft een gevoel van geborgenheid. Waatschuwing : Er zijn aanbiedingen oa. op Internet waarbij gesuggereerd wordt dat dit eenvoudig thuis gedaan kan worden zónder enige kennis van massagetechnieken. Dit is sterk af te raden!
-top-

HYPNOTHERAPIE
Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij hypnose wordt gebruikt. Hypnose is afgeleid van het Griekse woord “hypnos” dat slaap betekent. Hoewel het uiterlijk op slaap lijkt, heeft EEG-onderzoek aangetoond dat slaap en hypnose sterk verschillend zijn. Hypnose is al eeuwenlang bekend als mogelijkheid om direct het onderbewuste te bereiken en daar veranderingen tot stand te brengen. Hypnose is het best te omschrijven als een andere bewustzijnstoestand. De hypnotherapeut richt de aandacht van de cliënt en brengt deze op die manier in een hypnotische trance. Dit is een bewustzijnstoestand waarbij de cliënt enerzijds zichzelf geheel bewust is en anderzijds open staat voor suggesties. Daarbij maakt de hypnotherapeut gebruik van de zelfherstellende vermogens die in ieder mens van nature al aanwezig zijn. Hypnose is een prachtig hulpmiddel bij de behandeling van heel wat psychische en psychosomatische klachten. Om contact te maken met het onderbewuste (je innerlijk) wordt doelbewust gebruik gemaakt van een ‘trance’. In trance komt u bij (oor-)zaken terecht die in het onderbewuste zijn opgeslagen en waarvan u soms het bestaan nauwelijks wist of niet bewust was. Voor de meeste mensen is hypnose een aangename, ontspannende ervaring.
-top-

KINESIOLOGIE
Kinesiologie of beter Toegepaste Kinesiologie is een pseudowetenschappelijke alternatieve geneeswijze. De naam bevat het woord kinesiologie (beter bekend als “bewegingsleer”), de studie van de bewegingen van het menselijk lichaam. Kinesiologie is echter wetenschappelijk onderbouwd, terwijl toegepaste kinesiologie geen gebruik maakt van de wetenschappelijke methode.
Dit pseudowetenschappelijke systeem op basis van spiertesten en spiertherapie werd in 1964 gestart door George Goodheart, een Amerikaanse chiropractor, ter evaluatie van de effectiviteit van zijn eigen behandelingen. Hij probeerde hiermee kinesiologische aspecten te verklaren door te refereren aan wat bekend staat als Oosterse visies over het stromen van energie (Qi) in het lichaam, zoals deze bekend zijn in bijvoorbeeld de acupunctuur. Beoefenaars van toegepaste kinesiologie werken holistisch. Hun doel is een mens in balans te brengen – in fysiek, emotioneel, spiritueel opzicht – of om iemand in balans te brengen in relatie tot een bepaald doel. Blokkades en onbalans in de fysieke, emotionele en energetische lichamen kunnen, volgens deze theorie, via de spiertest worden opgespoord. Via dit systeem wordt er geconcludeerd of er een behandeling plaats mag vinden en, zo ja, welke dat het beste zou kunnen zijn. Geclaimd wordt dat een disfunctie van bijvoorbeeld het meridiaansysteem gecorrigeerd kan worden. Behandelaars stellen zo’n disfunctie verantwoordelijk voor onbegrepen symptomen. Toegepaste Kinesiologie wordt in het Engels Applied Kinesiology (AK) genoemd. Deze benaming komt men ook geregeld tegen.
-top-

KLEURENPUNCTUUR
Kleurenpunctuur is een Lichttherapie volgende de Duitse wetenschapper en geneeskundige Peter Mandel. Er worden rechtstreeks verschillende kleuren licht toegepast op de acupunctuur punten op de huid afhankelijk van de klacht. Elke kleur heeft zijn eigen trillingsfrequentie met specifieke informatie.
De huid neemt deze lichtimpulsen op en via cellen en energiebanen worden deze impulsen doorgegeven aan de verschillende organen en fysiologische systemen die niet in harmonie zijn. Zo helpt het licht de storing op te heffen en de zelfregulatie te stimuleren. Kleurenpunctuur is de belangrijkste therapievorm binnen de Esogetische Geneeskunde. Dit is een combinatie van oude filosofieën en traditionele geneeswijzen met de meest recente ontwikkelingen en ontdekkingen van de wetenschap en de moderne geneeskunde. Er wordt gekeken naar de specifieke oorzaak achter een veelheid aan symptomen. Een eigenschap van de Esogetische Geneeskunde is de herkenning en behandeling van klachten door alle lagen van lichaam, bewustzijn en onderbewustzijn heen.
-top-

LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE
Lichaamsgerichte Psychotherapie omvat alle soorten psychotherapie waarbij het lichaam als uitgangspunt dient. Binnen de Lichaamsgerichte Psychotherapie ziet men het lichaam niet los van de psyche. Op zich niets nieuws aangezien de kreet ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ al ouder is dan de weg naar Rome. Ook binnen de Ayurveda zijn er inzichten die al duizenden jaren gelden. Als je wil weten hoe het morgen met je gaat, kijk je naar je gedachten van vandaag.
Tegenwoordig is Lichaamsgerichte Psychotherapie een verzamelnaam voor onder andere: Pesso-therapie, Focussen, Biodynamische therapie, Unitieve therapie, Integratieve Bewegingstherapie, Haptonomie of Haptotherapie, Neo-Reichiaanse therapie, Bio-Energetica, Postural Integration, Psychomotorische therapie of PMT en waarschijnlijk vallen de meeste ontspanningsoefeningen uit de wereld van Dans, Muziek en Toneel ook onder de Lichaamsgerichte therapie, aangezien deze oefeningen een voorbereiding zijn op de prestatie die daarna geleverd wordt. Met uiteraard een hoofd dat vrij is van verstorende gedachten, afleidingen en ballast.
Kortom: een gezonde geest in een gezond lichaam. Want de mens is prima in staat om zichzelf ‘ziek te denken’. Er is zelfs een woord voor: hypochondrie.
-top-

LICHTTHERAPIE
Lichttherapie is een behandeling die gebaseerd is op de helende werking van licht, en houdt in dat u 5 dagen achter elkaar 45 minuten voor een speciale lamp zit die licht uitstraalt vergelijkbaar met daglicht. Licht heeft onder andere invloed op je biologische klok. Je biologische klok zorgt ervoor dat lichaamsfuncties zoals je hartslag, gemoedstoestand en slaap-waakritme goed functioneren. Met lichttherapie beïnvloed je jouw biologische klok op een positieve manier, door je ogen bloot te stellen aan een speciale lichttherapielamp, die een hoge lichtintensiteit heeft. Bij het behandelen van deze aandoeningen kan er gekozen worden uit twee typen lichttherapie: lichttherapie met UVB-licht of UVA-licht. Lichttherapie kan zeer effectief zijn voor diverse aandoeningen zoals depressies, slaapproblemen etc.
-top-

LOW LEVEL LASERTHERAPIE
Low Level Lasertherapie of “LLLT” word toegepast bij klachten en aandoeningen van spieren, pezen en gewrichten. De laatste jaren zijn er vele onderzoeken geweest die een verbetering lieten zien van diverse klachten en aandoeningen van spieren, pezen en gewrichten. De klachten waar Lasertherapie voor in aanmerking komt zijn o.a. Fibromyalgie, nek- en schouderklachten, artrose, lage rugpijnklachten, knieklachten, tenniselleboog, hielspoor, enz. onderscheid men twee verschillende toepassingen van Lasertherapie:
1. Lasertherapie, waarbij de spieren, pezen en gewrichten zelf met laserlicht behandeld worden. De laserkop (waar het laserlicht uit komt) wordt gedurende 1-2 minuten op een pijnlijke spier, pees of gewricht gezet. Het laserlicht dringt een aantal centimeters het lichaam binnen en stimuleert het herstel van weefsels en werkt ontstekingsremmend.
2. Laseracupunctuur, waarbij met behulp van laserlicht acupunctuurpunten worden gestimuleerd. De Lasertherapie vormt een onderdeel in de acupunctuur behandeling. Het grote voordeel van Laseracupunctuur is dat deze vorm van acupunctuur geheel pijnloos is.
-top-

MASSAGETHERAPIE
Massage is de praktijk van het toepassen van gestructureerde of ongestructureerde druk, spanning, beweging, of trilling (manueel of met mechanische hulp) op de zachte weefsels van het lichaam, met inbegrip van de spieren, bindweefsel, pezen, ligamenten, gewrichten, lymfatische vaten, etc. om een voordelige reactie te bereiken. Dit kan met, maar ook zonder massageolie gedaan worden. Massagetherapie wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door een professionele massagetherapeut maar ook vaak als vorm van therapie door chiropractors, osteopaten en fysiotherapeuten. Een belangrijk uitgangspunt van massagetherapie is dat lichaam en geest verbonden zijn. Praktisch gezien betekent dit dat geestelijke overbelasting zich uiteindelijk zal manifesteren in lichamelijke klachten. Vaak is dit het moment waarop mensen besluiten massagetherapie te gaan doen. Door massage kan meer lichaamsbewustwording ontstaan, zodat hierdoor een verbinding gelegd kan worden tussen de oorspronkelijke klacht en de (eventueel) dieper gelegen oorzaak. Niet iedere vorm van masseren heeft een positieve werking op Fibromyalgie, let op, sommige massages, bijvoorbeeld een sportmassage is veel te intensief voor ons en zal eerder meer pijn veroorzaken. Voordat je een behandeling wil ondergaan, is het nodig om je goed voor te laten lichten, wat ze precies willen gaan doen, en ook niet onbelangrijk, of jouw behandelaar ervaring heeft met mensen met Fibromyalgie. (Nu zullen ze op zo een vraag allemaal “ja” zeggen omdat ze je graag als nieuwe klant willen, maar vraag rustig of ze je dan kunnen uitleggen wat Fibromyalgie is. Als ze dit niet weten of kunnen uitleggen weet je dat je niet aan het juiste adres bent!). Er zijn vele verschillende soorten massage, zoals triggerpointmassage, stoelmassage, hotstone massage, Thaise-Indische-Chinese massage, ontspanningsmassage, ayurvedische massage, holistische massage, massage met klankschalen of klankmassage en nog vele andere gespecialiseerde massagevormen die de naam van de ontdekker dragen.
-top-

MEDITATIE
Meditatie verwijst naar een wijd spectrum van geestelijke oefeningen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen concentratiemeditatie, Transcendente meditatie en vipassanameditatie. Binnen deze vormen bestaan vele varianten. Bij concentratiemeditatie wordt de aandacht geconcentreerd op een object, beeld of geluid, bijvoorbeeld (een) god, een kaarsvlam, de ademhaling, of elementen uit de natuur. Transcendente Meditatie (TM) verschilt van contemplatie en concentratie, in de zin dat ze zich niet richt op het niveau van betekenis, zoals bij contemplatie, maar ook geen concentratie gebruikt. Veelal wordt de aandacht moeiteloos gericht op een klank, die de geest naar binnen doet keren. Dat naar binnen keren leidt uiteindelijk tot een overstijgen, transcenderen van zelfs de meest geringe gedachteactiviteit, vandaar de naam Transcendente Meditatie. Bij Vipassanameditatie wordt de aandacht niet geconcentreerd op één punt, maar wordt de geest juist getraind om gewaar te zijn van alle veranderingen die plaats vinden in lichaam en geest. In de context van boeddhistische beoefening heet deze vorm Vipassanameditatie. Wanneer het uit de oorspronkelijke boeddhistische context wordt gehaald (bijv. voor therapeutische toepassing), is er sprake van Mindfulness.
Voor psychisch kwetsbare mensen zou “te diep” mediteren riskant kunnen zijn. Wanneer deze meditatiemethode in de geestelijke gezondheidszorg wordt gebruikt bij patiënten die lijden aan angststoornissen, depressies, stress of chronische pijn, zou dat soms ook averechts kunnen uitwerken wanneer onderdrukte emoties bovenkomen. In dat geval is behandeling door een gespecialiseerde traumatoloog een beter alternatief.
-top-

MESOLOGIE
Mesologie is een concept van geneeskunde waarin reguliere kennis op effectieve wijze wordt geïntegreerd met kennis uit de complementaire (alternatieve) geneeswijzen in diagnostiek en behandeling van vooral chronische aandoeningen. Men combineert eeuwenoude kennis uit de traditionele chinese geneeskunde, ayurveda, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, kruidengeneeskunde of fytologie met de wetenschappelijke benadering van de reguliere geneeskunde. Additief (toevoegen) komt hier volledig tot zijn recht en de één kan bijna niet zonder de ander. Het mesologisch concept gaat uit van vijf aspecten van het menselijk bestaan. De mens is meer dan lichaam en psyche en functioneert altijd als een geheel. In de praktijk richt de Mesologie haar aandacht op al deze aspecten zoals het: fysiek aspect, emotioneel aspect, mentaal aspect, energetisch aspect en het existentieel aspect. Door de verschillende onderzoeksmethoden transparant te maken worden alle aspecten van de patiënt bij de diagnose en behandeling betrokken. Ook hier komt de holistische benadering sterk naar voren.
-top-

MINDFULNESS
Mindfulness of achtzaamheid is een uitdrukking die afkomstig is uit het Angelsaksisch taalgebruik, waarvan de oorsprong in het boeddhisme ligt. In het Westen is het vooral bekend geworden door het werk van o.a. Thich Nhat Hanh, een verbannen Vietnamese monnik die in Frankrijk woont les geeft. Ook de Indiase leraar U Ba Khin heeft veel volgelingen in Europa en Amerika. Mindfulness wordt toegepast in, onder andere, stressverlichting en cognitieve therapie. Mindfulness verwijst naar een vorm van meditatie waarin men zich op een niet reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment : bewuste aandacht. Verder verwijst het naar een levenshouding die zich kenmerkt door acceptatie van onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen: aanvaarding, en de juiste indachtigheid of bewustzijn in de Boeddhistische leer. Hoewel de term Mindfulness verbonden is aan het Boeddhisme, zijn er zeer oude Christelijke tradities die vergelijkbare (meditatie-)technieken lijken te hanteren en in de aanvangsfasen ook vergelijkbare ervaringen beschrijven.
-top-

MUZIEKTHERAPIE
Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Muziek heeft invloed op de stemming van mensen en kan aanzetten tot bewegen. Via muziek kunnen mensen experimenteren met nieuw gedrag en hun gevoelens leren uiten.
-top-

NATUURGENEESKUNDE
Natuurgeneeskunde is een breed begrip en het woord bestaat uit drie deelwoorden : ‘natuur’, ‘genezen’ en ‘kunde’. De therapie zal zo dicht als mogelijk bij de (onbewerkte) natuur blijven en zal de natuur zo min mogelijk schaden. In de natuurgeneeskunde wordt gewerkt met dat wat de natuur ons direct biedt zoals warmte, water en leem maar denk ook aan kruiden en aan onze handen waarmee we bijvoorbeeld kunnen masseren. Daarnaast wordt er met natuurlijke producten gewerkt en worden er voedingsadviezen gegeven die afgestemd zijn op de oorzaak van je klacht. In het proces van genezen staat het woord ‘zelf’ centraal. Een natuurgeneeskundige neemt jouw zelfgenezend vermogen en jouw eigen wijze van reageren als uitgangspunten. Om die reden staat niet de klacht waarmee je komt centraal maar jouw hele functioneren. Een natuurgeneeskundig therapeut werkt met dat wat de natuur direct biedt zoals zon (warmtetoepassingen), aarde (leemtherapie), water (hydrotherapie) en lucht (ademtherapie). Ook worden er soms massagevormen toegepast zoals een voetmassage, deelmassages, en bindweefselmassage. Daarnaast worden er ook middelen voorgeschreven uit de fyto- (kruiden) therapie, Bachbloesemtherapie en krijg je adviezen over je voeding en eventuele voedingssupplementen.
-top-

ORTHOMOLECULAIRE THERAPIE
Orthomoleculaire geneeskunde, ook wel orthomoleculaire therapie is een alternatieve geneeswijze. De term “orthos” komt uit het Grieks en betekent: “juist”, “recht” of “gezond”. “Moleculair” staat voor molecuul. Met de term “orthomoleculair” wordt dus bedoeld dat gebruik gemaakt wordt van zogenoemde “optimale” concentraties van voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen, aminozuren en essentiële vetzuren. Het centrale idee van de orthomoleculaire geneeskunde is dat er verschil gemaakt kan worden tussen lichaamseigen stoffen, die het lichaam ondersteunen en het lichaamseigen natuurlijke genezingsproces stimuleren en lichaamsvreemde stoffen, die Afweerreacties van het lichaam zouden oproepen. Orthomoleculaire therapeuten streven naar zogenoemde “optimale” concentraties voedingsstoffen in het lichaam, die men probeert te bereiken met doseringen die vaak ver boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden uitkomen. Orthomoleculaire geneeskunde dateert uit de jaren ’50. Enkele Amerikaanse psychiaters probeerden hun patiënten te behandelen met hoge doses vitamine B3. Later werden daar andere voedingsstoffen aan toegevoegd, soms in hoge doseringen. De prominente scheikundige en Nobelprijswinnaar Linus Pauling introduceerde de term ‘orthomoleculaire geneeskunde’ in het tijdschrift Science in 1968, waar hij de volgende definitie gaf: Orthomoleculaire therapie heeft als doel het behouden van een goede gezondheid en het behandelen van ziektes door het veranderen van de concentraties van substanties die normaal in het menselijk lichaam aanwezig zijn.
-top-

OSTEOPATHIE
Osteopathie bestaat uit het woord ‘osteo’ (bot) en ‘pathie’ wat wil zeggen ziekte of aandoening, en betekent dus eigenlijk aandoening van het bot. Osteopathie is een manuele geneeswijze die zich toelegt op het herstellen van een verstoord evenwicht binnen het lichaam. Osteopathie heeft een heel andere visie op de geneeskunde. Het is een holistische benadering van de patiënt: men gaat op zoek naar de oorzaak van het probleem. Een osteopaat onderzoekt en behandelt verschillende systemen van het lichaam: het bewegingsapparaat (spieren, pezen, botten, gewrichten), het orgaanstelsel (organen met hun ophangsysteem en bloedvoorziening) en het zenuwstelsel. Deze systemen werken mee om het lichaam gezond te houden of om een ziekte te lijf te gaan. Functioneert een deel van het lichaam niet goed, dan beïnvloedt dat ook de rest. Osteopathie en chiropractie liggen dicht bij elkaar, waarbij chiropractie zich meer op de rug en de ruggenwervels richt. Osteopathie is goed te combineren met andere therapieën. Osteopathie maakt gebruik van uitgebreide kennis van anatomie, fysiologie en pathologie.
-top-

PSYCHOTHERAPIE
Psychotherapie kan bijdragen aan de pijnverlichting en bestrijding, ook al is de pijn primair lichamelijk. Pijn kan namelijk veranderingen veroorzaken in de psychische gesteldheid van iemand waardoor de pijnklachten kunnen verergeren. Door middel van onder meer ontspanningsoefeningen, hypnose en gedragstherapie kan men de pijn ietwat verlichten.
-top-

QUANTUM TOUCH
Quantum Touch is de methode welke zich concentreert op het versterken van de levenskrachtenergie (ook wel Chi, Manna, Prana of Kin genoemd) gecombineerd met verschillende ademhalingstechnieken en lichaamsbewustzijnsoefeningen. Wanneer de therapeut een hoog trillingsveld van levenskrachtenergie aanbiedt op een gebied met pijn of ontsteking, dan ontstaat er een mogelijkheid tot zelfgenezing door resonantie en afstellen. Er is één ding waarin Quantum Touch eruit springt ten opzichte van vele andere technieken en dat is dat we het lichaam ook kunnen helpen om zich “uit te lijnen” en botten en wervels de kans te geven om hun oorspronkelijke, gewenste stand weer in te nemen. De naam Quantum Touch wordt gebruikt vanwege het bewustzijn dat we op quantum, subatomisch niveau behandelen. Dit werkt door in atomen, moleculen, cellen en weefsels.
Richard Gordon is degene die deze techniek heeft ontwikkeld vanuit een combinatie van oude en nieuwe kennis zoals bijvoorbeeld Huna, een Hawaiiaanse geneeswijze.
-top-

REFLEXZONETHERAPIE
Reflexzonetherapie (of Reflexologie) komt oorspronkelijk uit China. De reflexoloog deelt de voetzool in zones die overeenkomen met delen in het lichaam zoals het hart en de lever. Sommige therapeuten passen dit ook toe op handen en oren. Men stelt dat de massage van deze zones een onbelemmerde energiedoorstroming in het hele lichaam herstelt en/of onderhoudt, en dat aan de voetzool gevoeld kan worden met welk corresponderend orgaan er iets aan de hand is.
Reflexologie meent dat energiedoorstroming de basis is van onze gezondheid en dat ziekte het gevolg zou zijn van energieblokkeringen. Dit is echter in strijd met de moderne geneeskunde (ziekteleer en fysiologie), die ziekte koppelt aan aanwijsbare ziekteveroorzakers zoals virale en bacteriële infecties, of aan factoren van genetische aard. Voetreflexologen hebben een gerichte opleiding genoten en zijn meestal geen arts. Ze mogen derhalve geen diagnose stellen en worden geacht klanten met medische klachten door te verwijzen naar een arts.
-top-

REIKI
De term Reiki bestaat uit 2 Japanse karakters (kanji) te weten 霊 rei (‘geest’ of ‘ziel’) en 気 ki (‘energie’ of ‘levenskracht’). Een andere, populaire Westerse vertaling ervan is “universele levensenergie”, of “het leven”, “de wereld”. Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Reiki is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen. Handoplegging dus. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld.
-top-

RESONANSTHERAPIE
Resonanstherapie is een methode waarbij zeer krachtig, zeer kortdurende magneetgolven worden toegediend op de aangedane plaats (en). Hierbij wordt een enorm krachtig, pulserend magnetisch veld opgewekt in een spoel waar een elektrische stroom doorheen gaat. Er zijn echter reeds een aantal rechtszaken geweest over dit onderwerp, omdat behandelaars beweerden zelfs kanker hiermee te kunnen genezen. Inmiddels wordt er door de Vereniging tegen de Kwakzalverij ook hiertegen gewaarschuwd.
-top-

ROLFING
Rolfing (genoemd naar de bedenkster Ida Rolf), ook wel ‘structurele integratie’ genaamd, is gebaseerd op de theorie dat een goede gezondheid afhangt van de juiste lichaamshouding en dat er een wisselwerking is tussen lichaamsbalans en emotionele en mentale balans. Rolfing is een vorm van “deeptissue massage” (diepeweefselmassage) die vaak in een aantal sessies plaatsvindt. Hoofd, schouders, borst, bekken en benen worden in de juiste stand (op één lijn) gebracht door de zwakke punten in het bindweefsel te manipuleren en te rekken.
-top-

SHIATSU
SHIATSU
Shiatsu is één van de oudste ‘healing’ methoden van de mensheid uit de Traditionele Oosterse Geneeskunst. Shiatsu is een manuele behandelmethode voor preventieve gezondheidszorg en therapie die vitaliteit bevordert, vermoeidheid verlicht en de natuurlijke zelfhelende kracht stimuleert door druk toe te passen op specifieke punten op het lichaam. De shiatsu behandeling bestaat uit het toepassen van druk met de ballen van de duimen en vingers en de handpalmen op specifieke punten op het lichaam. Traditioneel heten deze punten in het Japans tsubo, hetgeen (stop)fles of kruik betekent. De tsubo op het lichaam heeft de neiging stress en vermoeidheid op te slaan. Druk op dit punt geeft verlichting, zoals onze voorouders reeds instinctief ontdekten. Letterlijk betekent het woord Shiatsu “druk met de vingers”. Door subtiele druk uit te oefenen op het lichaam, met de duimen, vingers, handpalmen, ellebogen en voeten komt de lichaamsenergie in balans en gaat deze weer vrij stromen. Hierdoor kunnen lichamelijke en psychische klachten, zoals hoofdpijn, rugpijn, spijsverteringsproblemen en depressies verminderen. Shiatsu activeert, versterkt en stimuleert het zelfgenezingsmechanisme van het lichaam. Het brengt de lichaamsenergie weer in balans, zodat fysieke, mentale of emotionele klachten verminderen of geheel verdwijnen. De manier van masseren van Tokujiro Namikoshi of die van Toru Namikoshi kreeg een breder draagvlak laat in de jaren 50. In Japan is de opleiding tot klassieke Shiatsu-therapeut gereguleerd door de overheid.
-top-

TRIGGERPOINT THERAPIE
Triggerpoints zijn de meest voorkomende oorzaak van pijnklachten in het menselijk lichaam. Triggerpoints (spierknopen) zijn pijnlijke verhardingen in de spieren die niet meer ontspannen. Een triggerpoint kan krachtsverlies, bewegingsbeperking, stijfheid en pijnklachten veroorzaken. De meest bekende manieren van triggerpoint therapie zijn : triggerpoint massage, dry-needling, triggerpoint-selfmassage en de psychische benadering van triggerpoints.
-top-

Bron:
www.alternatievegeneeswijzen-overzicht.nl
www.cranio-sacraal.org
www.hotstonemassage.nl

 

  • Wij adviseren iedereen om voordat zij starten met bepaalde therapieën dit eerst met hun behandelend arts te overleggen i.v.m. mogelijke bijwerking en/of wisselwerking met medicatie die u reeds gebruikt.
  • Neem nooit enige medicatie, kruiden of voedingssupplementen zonder overleg met uw behandelend arts of eigen apotheker, vooral wat betreft de hoeveelheden die u hiervan mag innemen. Dit is van belang omdat zij weten welke andere medicatie u gebruikt en of deze geen wisselwerking op elkaar zullen hebben en samen gebruikt kan worden.
  • Wegens de wisselwerking (risico’s) met andere medicatie en/of voedingssupplementen is het sterk af te raden medicatie van iemand anders te gebruiken. Medicatie/supplementen zijn afgestemd op uw eigen situatie, is daarom persoonlijk en niet om te delen!
  • Gebruik etherische oliën uitsluitend inwendig als u voldoende kennis heeft of raadpleeg een (homeopathische) arts. Over het algemeen is echter de werking bij uitwendig gebruik sterker dan bij inwendig gebruik. De etherische olie kan huidirritatie veroorzaken.
  • Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat alternatieve geneeskunde NIET wetenschappelijk is bewezen. Er is geen succesvol dubbelblind onderzoek voor uitgevoerd en het wordt dan ook ten strengste afgeraden om eerst naar een alternatieve methode grijpen. Ga bij klachten altijd eerst naar een huisarts en laat je wanneer nodig doorverwijzen naar het ziekenhuis. Er zijn meerdere mensen overleden omdat zij geloofden dat de alternatieve genezer de aandoening verholpen had. Ga altijd eerst langs de huisarts!