Wat is Mindfulness en hoe kan het helpen?

↵ Vorig level

Wat is Mindfulness en hoe kan het helpen?

“Mindfulness is aandacht schenken aan wat zich voordoet in het heden, zonder erover te oordelen.” ~ Jon Kabat-Zinn

Mindfulness kun je leren. Er zijn diverse Mindfulness trainingen en workshops. Je leert dan:

  • Ruimte te scheppen door je meer bewust te worden van je gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties van moment tot moment. Hierdoor ontwikkel je keuzevrijheid hoe je met een situatie wilt omgaan.
  • Focussen op je lichaam leert je aanwezig te zijn in het hier en nu. Je oefent je in ZIJN met je problemen i.p.v. meteen en automatisch denken en doen.
  • Telkens als je geest afdwaalt opmerken wat je geest heeft afgeleid, zonder oordeel. Vervolgens leer je je aandacht weer vriendelijk doch beslist terugbrengen naar je ademhaling.
  • Een andere relatie opbouwen met ongewenste gevoelens door erbij te blijven. Je leert het moeilijke gevoel niet te vermijden, maar juist erkennen, onderzoeken en toelaten.
  • Alle gedachten, gevoelens en ervaringen die zich aandienen verwelkomen. Zonder oordelen, verdringen, onderdrukken, of vermijden.
  • Om na de ademruimte op een aantal manieren met je gedachten aan de slag te gaan. Dat leer je om een grotere keuzevrijheid te hebben ten aanzien van gebeurtenissen en niet in automatisch gedrag te vervallen.
  • Dat je ook ´actie kunt ondernemen´ nadat je via de 3 minuten ademruimte geconstateerd hebben dat het niet zo goed met je gaat.
Lees meer