Bewegingsvormen

↵ Vorig level

Bewegingsvormen

AEROBICS EN FITNESS
Aerobics en fitness zijn de twee steunpilaren van de gymwereld. Toch mag je beide disciplines niet
te fel door elkaar halen. Het zijn 2 concepten die toch heel verschillend zijn. Het verschil zit in de intensiteit van de oefening. Aerobics zijn diverse ritmische bewegingsvormen en/of sporten die erop gericht zijn calorieën en vet te verbranden en de conditie te verbeteren. Belangrijk hierbij is niet zozeer de zwaarte van de oefeningen, maar wel de duur ervan. Voor aerobics is belangrijk: lage intensiteit, niet elke keer harder en harder gaan trainen, en vaste frequentie. Er zijn vele vormen en soorten van Aerobics / Fitness, waaronder Aquarobics, waaronder Zumba, Tai-bo, Les Mills, Calanetics, LotusDance, krachttraining en combinatie trainingen. Bij beide kun je oefeningen doen voor bepaalde spieren of spiergroepen maar je kunt ook je hele lichaam trainen. Verder kun je met en zonder hulpmiddelen en attributen trainen. Bijna alles wat je op het droge kunt uitvoeren op fitnessgebied kan ook in het water. Zo is Aquarobics ontstaan. Aquarobics is aerobics in (meestal verwarmd) water.

Lees meer