ERGOTHERAPIE

↵ Vorig level

ERGOTHERAPIE

De term ergotherapie is afkomstig van het Griekse “ergos” (handeling). Vroeger sprak men van arbeidstherapie, tegenwoordig van ergotherapie. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, of werkomgeving nodig. Op basis van de mogelijkheden en eigen inbreng van de cliënt helpt de ergotherapeut men de meest normale alledaagse handelingen (douchen, opstaan, koken, computergebruik etc.) opnieuw of anders te kunnen verrichten.

Het kan voorkomen dat u door ziekte, handicap of beperking uw dagelijkse activiteiten niet meer naar behoren kunt uitvoeren. Ergotherapie is zorg is op maat; dat wil zeggen dat de behandelingen zijn afgestemd op uw specifieke klachten en/of problemen. Door advies, training en gebruik van hulpmiddelen helpen zij u om veel dagelijkse activiteiten weer uit te kunnen voeren, en zoeken zij de beperkingen en mogelijkheden met u.

De therapie heeft als doel ervoor te zorgen dat u zo goed mogelijk kunt functioneren in de omgeving waarin u leeft, woont en werkt. Niet de vastgestelde ziekte is het richtpunt van de therapie, maar de gevolgen ervan bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Het doel is dan ook dat u zo zelfstandig mogelijk de dag door komt en leert beperkingen of problemen in het dagelijks functioneren bv door een ziekte of letsel zoals een hersen-infarct, bij hartfalen, een handletsel, bij ouderdom, ziekte van Parkinson of een ongeval, zo goed mogelijk te verminderen, te beperken en eventueel te voorkomen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen i.v.m. revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten kinderen die door een probleem in de oog/hand coördinatie moeite hebben met schrijven. Maar ook mensen met beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven.

De ergotherapeut:

  • Adviseert en begeleidt bij barrières in dagelijkse activiteiten
  • Denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag
  • Geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen

De opleiding wordt alleen in voltijd aangeboden en duurt 4 jaar. Bij een enkele hogeschool is het mogelijk om bij goede studieprestaties versneld te studeren.
Bij sommige instellingen wordt een verkorte variant aangeboden voor mensen die al een ander diploma in het hoger onderwijs op zak hebben. De opleiding duurt dan 2,5 jaar.

De ergotherapeut kent de regelgeving v.w.b. de beschikbare hulpmiddelen en voorzieningen. Zij (of hun praktijk) hebben meestal samenwerkingsverbanden met ziektekostenverzekeraars, gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen. Zij kunnen u ook ondersteunen bij het kiezen van de juiste hulpmiddel. Hij/zij neemt samen met u uw situatie door en zij stelt samen met u een plan op. Dat plan richt zich op het vergroten van uw mogelijkheden in het dagelijks handelen door:

  • de activiteiten (opnieuw) aan te leren,
  • de activiteit op een andere manier uit te voeren,
  • het aanpassen van uw woonomgeving,
  • het gebruik van hulpmiddelen.

De ergotherapeut kan u ondersteunen bij het advies en de aanvraag van hulpmiddelen bij uw ziektekostenverzekering, de afdeling WMO van de gemeente of bij het UWV.
De ergotherapie vindt bij voorkeur plaats in uw eigen omgeving, omdat daar het probleem zich meestal daadwerkelijk voordoet. Dat kan dus zijn bij u thuis, op uw werkplek, of bijvoorbeeld bij uw sportvereniging.

Wist u dat?
Ergotherapie voor 10 uur uit uw basisverzekering wordt vergoed?
Ergotherapie veel ouderen langer helpt zelfstandig te blijven?
Ergotherapie ook voor jongeren en werkende veel kan betekenen?
Uw ergotherapeut u kan helpen met uw WMO vragen?
Mensen met beginnende dementie en Parkinson bijzonder gebaat zijn bij ergotherapie?
Sommige ergotherapeuten zelfs scootmobiel trainingen verzorgen? Ook veel verkopers van scootmobiels bieden deze service.
De meeste ergotherapiepraktijken zelf spalken maken voor handen en polsen

Ergotherapeuten vallen onder artikel 34 van de wet BIG en zijn als zodanig privaat-rechtelijk geregistreerd door de Stichting Kwaliteits Register Paramedische Beroepen. Op deze beroepen is geen tuchtrecht van toepassing; wel kunnen eigen beroeps-organisaties een eigen klachtenregeling hebben. Met ingang van 2015 wordt de klachtenregeling paramedici uitgevoerd door de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici.