Overzicht therapieën

↵ Vorig level

Therapieën en/of behandelmethodes

THERAPIEËN:
– CESAR THERAPIE
– COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE
– ERGOTHERAPIE
– FYSIOTHERAPIE
– HYDROTHERAPIE
– KUURTHERAPIE
– MANUELE THERAPIE
– MENSENDIECK THERAPIE
– ZENUWSTIMULATIE (bijv.TENS)

ACUPUNCTUUR
Zie alternatieve en of natuurgeneeskundige behandelmethodes

ACUPRESSUUR
Zie alternatieve en of natuurgeneeskundige behandelmethodes

BOWEN THERAPIE
Zie alternatieve en of natuurgeneeskundige behandelmethodes

CESAR THERAPIE
Cesar is de naam van een paramedische behandelmethode. Oefentherapie Cesar is vernoemd naar Maria Dorothea Cesar-Pollak, die vanuit haar praktijk in Amersfoort vanaf in de jaren ’20 van de 20ste eeuw deze behandeling al in praktijk bracht en middels een vakopleiding hielp verspreiden. De behandeling richt zich op (het voorkomen van) klachten ten gevolge van een incorrecte houding of beweging, eventueel veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte. Voor elke patiënt wordt een individueel behandelplan opgesteld. Tijdens de behandeling zal het verbeteren van de houding en een goede kwaliteit van bewegen centraal staan. Daarbij wordt gekeken wat de patiënt in zijn dagelijks leven doet, zodat de houding ook praktisch bruikbaar is. Er wordt weinig tot geen gebruik gemaakt van apparatuur, zodat de patiënt zelf in staat is om zijn klachten onder controle te houden. Er wordt ook gebruikgemaakt wordt van een motorisch leerproces, waarbij alle aspecten die nodig zijn om daadwerkelijk tot een houdings- en bewegingsverandering te komen de revue passeren.
-top-

CHIROPRACTIE
Zie alternatieve en of natuurgeneeskundige behandelmethodes

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE
Voor sommige mensen kan cognitieve gedragstherapie nut hebben. Bij deze psychotherapeutische behandeling gaat de cognitieve gedragstherapeut, samen met de cliënt, na welke ideeën deze heeft over zichzelf en anderen. Het zal geen diepgravend gesprek zijn waarin je verleden wordt uitgespit, maar veel meer gaan over het ‘hier en nu’. De therapie is probleemgericht. Het is de bedoeling, dat je leert om positief te denken, waardoor je ‘gevoelstoestand’ verbetert en je klachten minder worden, en je in elk geval leert om anders met je klachten om te gaan.
-top-

DRY-NEEDLING
Zie alternatieve en of natuurgeneeskundige behandelmethodes

ERGOTHERAPIE
De term ergotherapie is afkomstig van het Griekse “ergos” (handeling). Vroeger sprak men van arbeidstherapie, tegenwoordig van ergotherapie. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, of werkomgeving nodig. Op basis van de mogelijkheden en eigen inbreng van de cliënt helpt de  ergotherapeut men de meest normale alledaagse handelingen (douchen, opstaan, koken, computergebruik etc) opnieuw of anders te kunnen verrichten.
-top-

FYSIOTHERAPIE
Fysiotherapie (kinesitherapie) is een paramedische discipline  die zich  bezighoudt  met de behandeling van  klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de  mens. Fysiotherapie  is  een  zg.  beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de 4-jarige gelijknamige HBO-studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG-registratie bezit. Patiënten met klachten m.b.t. het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende categorieën fysische therapieën, geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. Het kan gaan om sportblessures, klachten  op-gedaan tijdens het werk of als gevolg van een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg veroudering. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie zoals oefen-, massage- en fysische therapie. Ook zijn sommige fysiotherapeuten bevoegd om andere therapieën zoals dry-needling te doen. Tegenwoordig hoort men steeds meer over de psychosomatisch werkende fysiotherapeut. Deze is gespecialiseerd in de behandeling van spanning- of stressgerelateerde klachten, onverklaarde pijn en vermoeidheid. Deze worden ook wel   psychosomatische klachten genoemd. De oorzaak  kan van lichamelijke en/of geestelijke aard zijn. De psychosomatische therapeut is gespecialiseerd in het behandelen van pijn- en vermoeidheidsklachten die gerelateerd zijn aan psychische en sociale problemen.  De psychosomatische therapeut begeleid in u in het herstellen van de evenwicht tussen inspanning en ontspanning, en belasting en belastbaarheid. Er zijn inmiddels ook veel nieuwe(re) vormen van fysiotherapie, zoals kinder- of geriatriefysiotherapie, manueel fysiotherapie, oedeemfysiotherapie en sportfysiotherapie.
-top-

HAPTONOMIE
Zie alternatieve en of natuurgeneeskundige behandelmethodes

HYDROTHERAPIE
Hydrotherapie  is  een vorm  van oefentherapie die in het  water  wordt  uitgevoerd.   Hierbij   wordt  gebruikt gemaakt van de gewichtsloosheid van het menselijke lichaam in water en de warmte van het water. Hierdoor is water uitermate geschikt voor patiënten met reumatische klachten, neurologische aandoeningen, spierziekten en patiënten die gebonden zijn aan een rolstoel. Geoefend wordt in een temperatuur van 31,4º C. Hydrotherapie wordt alleen in individuele behandelingen gegeven Met hydrotherapie doet u oefeningen in een warmwaterbad (loopbad of oefenbad). U leert uw gewrichten en spieren op de juiste manier te bewegen, waardoor pijn minder wordt of weggaat. In het water kunt u meer oefeningen doen zonder verergering van klachten, dan u op het droge aan kunt. Hydrotherapie kan voor mensen met pijnklachten in spieren en gewrichten een positieve uitwerking hebben. Hydrotherapie kan bijvoorbeeld ook worden ingezet bij een gebroken been, een nieuwe knie of heup. Door de opwaartse druk van het water neemt de belasting op het been af. Het voordeel hiervan is dat u uw looptechniek kunt oefenen zonder dat u uw been of gewrichten overbelast.
-top-

HYPNOTHERAPIE
Zie alternatieve en of natuurgeneeskundige behandelmethodes

KUURTHERAPIE
In veel Europese landen worden kuurbehandelingen bij chronische pijn toegepast naast de standaardbehandeling met medicijnen en oefentherapie. Sommige patiënten ervaren dat ze fitter en mobieler zijn na een kuurbehandeling en minder last hebben van pijn en stijfheid. Hier zijn echter geen bewijzen voor. Er zijn slechts enkele kleine studies geweest bij mensen met reumatoïde artritis, artrose en chronische lage rugpijn. Deze lieten wel een gunstig resultaat zien na de kuurbehandeling. Behalve baden in warm of koud thermaal water hoort bij kuren ook een diversiteit aan andere behandelingen zoals oefentherapie, modderbaden en/of massages.
-top-

MANUELE THERAPIE
Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten in  het  bewegingsapparaat, dat  wil  zeggen de  wervel kolom en gewrichten in armen en benen. Een manueel therapeut  is  een  fysiotherapeut  die  na  zijn  opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. De manuele therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passief mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten worden vergroot. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manuele therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. De effecten zijn vaak direct merkbaar, je ervaart een toename in de bewegingsvrijheid en vaak een afname van pijn.
-top-

MASSAGETHERAPIE
Zie alternatieve en of natuurgeneeskundige behandelmethodes

MENSENDIECK THERAPIE
Oefentherapie  Mensendieck  is  een  paramedische behandelmethode  gericht  op  het  behandelen van klachten  op  het  gebied  van  houding en beweging tijdens  dagelijkse  activiteiten.  De therapie is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten als gevolg van een ongunstig houding- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of aandoening. Pijnklachten aan spieren en gewrichten ontstaan vaak door een ongunstige lichaamshouding of door vaak voorkomende belastende bewegingen. Soms gebeurt dat in combinatie met een lichamelijke beperking. Door oefentherapie Mensendieck leert u zelf uw klachten te verminderen doordat u bewuster wordt van uw lichaamshouding, en leert u uzelf beter te ontspannen, met behulp van specifieke technieken. Zo begrijpt u waar pijnklachten vandaan komen. Zo leert u uw eigen bewegingen te analyseren, te corrigeren én oefeningen dagelijks toe te passen. Door oefeningen telkens te herhalen, zullen uw klachten verminderen en vaak zelfs helemaal verdwijnen.
-top-

OSTEOPATHIE
Zie alternatieve en of natuurgeneeskundige behandelmethodes

REFLEXZONETHERAPIE
Zie alternatieve en of natuurgeneeskundige behandelmethodes

SHIATSU
Zie alternatieve en of natuurgeneeskundige behandelmethodes

ZENUWSTIMULATIE
Transcutane elektrische zenuwstimulatie (transcutaneous  electrical  nerve  stimulation  oftewel TENS) is een vorm van zenuwstimulatie. Er worden kleine elektroden op de huid geplaatst, waardoor een geringe stroom loopt van de ene elektrode, via de huid door de zenuw, en weer terug naar de andere elektrode. Omdat de elektroden zich aan de buitenkant van het lichaam bevinden, wordt deze vorm van stimulatie transcutaan (door de huid) genoemd. Het  lichaam  krijgt dus kleine elektrische stroomstootjes door middel van elektroden op of vlakbij de plaats van de pijn. De stroom komt in je lichaam door middel van twee plakkers. Deze plakkers zijn een soort grote pleisters zonder gaasje. In de plakkers zit een klein aan sluitstukje dat de TENS met de plakkers verbindt. De plakkers werken door een soort van huidvriendelijke lijm. De plakkers kunnen meerder keren gebruikt worden en zijn er in verschillende varianten. Belangrijk is, dat de plakkers beide aan een kant van het hart zitten. Anders wordt de stroom door het hart geleidt, dit kan een gevaar vormen. Meerdere studies hebben laten zien dat het werkt bij veel aandoeningen van het bewegingsapparaat, van rug- en nekpijn tot hardnekkige postoperatieve pijn.

Verschil APS en TENS
“Oppervlakkig beschouwd is APS gelijk aan Tens”, zegt huisarts Martin Bak uit Leerdam, de eerste in Nederland die APS-therapie in zijn praktijk toepaste. “Het belangrijke verschil is dat APS het patroon simuleert van de normale golf en ontlading die optreden in een zenuwcel en membraan, waar Tens een elektronische prikkel geeft die qua frequentie en type golf niet lijkt op het patroon van het lichaam zelf. Met Tens blokkeer je zenuwstromen van de ene vezel naar de andere, met APS niet. Het effect van APS zorgt dat natuurlijke pijnremmende stoffen in het lichaam vrijkomen. Het beïnvloedt het celmetabolisme. Die cel produceert toxinen, afbraakstoffen, en die veroorzaken pijn. De patiënt moet dan ook veel drinken om die toxinen af te voeren.” Het is momenteel nog niet precies wat APS-therapie teweegbrengt. “De behandeling leidt tot verschuiving van neurotransmitters op microniveau. Hierdoor neemt de doorstroming toe, de pijnsensatie verandert en ontstekingsverschijnselen nemen af. Dit zijn de drie processen  die zich onder invloed van APS-therapie in het lichaam afspelen.

ESWT (Electro Shockwave Therapie), een behandelmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogenergetische schokgolven, die zich vanaf een apparaat vanaf de buitenkant verplaatsen naar het lichaamsgebied dat wordt behandeld. Hierdoor wordt de doorbloeding en stofwisseling in het pijnlijke gebied verbeterd hetgeen het lichaam stimuleert de aandoening te herstellen.
-top-