TENS

↵ Vorig level

TENS

Wat is TENS?

De volledige internationale benaming is Trancutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS). De Nederlandse vertaling luidt: Transcutane elektrische zenuwstimulatie, maar de term TENS wordt ook in het Nederlands gemakshalve gebruikt. Zenuwstimulatie, zoals het woord al aangeeft, is wanneer de zenuwen worden gestimuleerd. Dit gebeurd doordag er kleine elektroden op de huid worden ge”plakt”. Door deze elektroden loopt een geringe stroom; van de ene elektrode, via de huid door de zenuw, en weer terug naar de andere elektrode. Omdat de elektroden zich aan de buitenkant van het lichaam bevinden, wordt deze vorm van stimulatie transcutaan (door de huid) genoemd. De zenuwen (neuro) worden hierdoor beïnvloeden (gestimuleerd) om de pijn te verminderen. TENS kan de pijn verminderen maar neemt de oorzaak van uw pijn niet weg.

Lees meer