Wat is Mindfulness?

↵ Vorig level

Wat is Mindfulness?

Mindfulness is gebaseerd op een oude Boeddhistische traditie. Sinds enkele jaren is deze zeer toegankelijke vorm van meditatie aan een ware opkomst bezig. Mindfulness gaat over aandacht, over in het hier en nu zijn. Het is een manier van zijn en leven. Het heeft tot doel je te helpen lange
termijn, liefdevolle en gezonde beslissingen te maken. Mindfulness staat voor: aandachtig waarnemen zonder te oordelen. Dat lijkt misschien niet zo moeilijk, maar het is wel tegen onze gewoonte in. Vaak zijn we met onze gedachten nog in het verleden of al in de toekomst, en missen we daardoor de rijkdom van het moment. We leven in de wereld van onze oordelen, interpretaties en emoties – en worden erdoor bepaald. Met Mindfulness oefen je opmerkzaamheid: bewust en open, zonder te oordelen, de dingen in en om je heen opmerken, precies zoals ze zijn. Dat oefen je in de verschillende Mindfulness meditaties, maar ook in de dagelijkse beslommeringen. Mindfulness als methode betekent deze houding toepassen in je hele leven: op het gebied van emoties, pijn, werk, communicatie en in relatie tot anderen, maar ook in de kleine dagelijkse dingen zoals eten, traplopen of afwassen. De grote populariteit van Mindfulness tegenwoordig zegt wel iets over onze toenemende behoefte aan rust, onthaasten, weer kunnen genieten van het moment. Er is uit vele wetenschappelijk studies al gebleken dat de toepassing van Mindfulness enorm kan helpen bij o.a. stress, burn-out, pijn, allerlei angsten en depressie.

Informele Mindfulness is een houding. Je neemt je voor en oefent in het bewuster staan in wat je doet en denkt. Dat kan overal en altijd, je hoeft daarvoor ook geen tijd opzij te zetten. Het hangt niet samen met een spirituele beleving of contact met de eenheid van het universum. Je blijft jezelf en wordt bewuster in wat je doet en denkt. Dit in plaats van een ego dat op autopiloot loopt en dat beslissingen neemt op basis van angst en schaarste. Je leert hoe misplaatst veel van je gedachten en handelingen zijn. Je ervaart je instinctieve programmatie en bent in staat die om te buigen naar lange termijn, gezonde beslissingen. Je kan mindful eten, minfdul in relatie gaan, mindful spreken, mindful werken enzovoort.

Enkele verschillen tussen meditatie en mindfulness :