De behandeling

↵ Vorig level

De behandeling

De behandeling die u daar zult krijgen zijn niet allemaal hetzelfde, maar vaak krijgt u door gesprekken met een ergotherapeut, fysiotherapeut, en een psycholoog/maatschappelijk werker beter inzicht in hoe u dingen anders kunt aanpakken. Dit kan variëren van meer ergonomisch werken tot een betere houding, tot dingen anders leren zien of anders leren denken en verwerken, tot fysische oefeningen die u zowel bij het revalidatiecentrum als thuis zult moeten doen. Een van de redenen hiervoor is dat je van 1 of 2 x fysiotherapie per week jij je belastbaarheid niet echt kunt verhogen. Soms geven therapeuten ook een werkboek mee met opdrachten, of een schrift waarin bepaalde dingen moet worden bijgehouden.

Wees u er dus van bewust dat de revalidatie ook thuis doorgaat en dat u er zelf in uw vrije tijd ook nog veel aan / voor zal moeten doen. Er wordt een actieve rol en inzet van u verwacht gedurende uw revalidatietraject, zowel in het revalidatiecentrum als thuis, waar u zelf aan de slag kan en moet met alle aangereikte tips en adviezen. U bent immers de enige die kan zeggen of u er baat bij heeft!