Het behandelteam

↵ Vorig level

Het behandelteam

Het behandelteam bij diverse centra zijn niet allemaal hetzelfde, maar meestal bestaat een behandelteam uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, psycholoog of een maatschappelijk werker, ergotherapeut, een lijfcoach (of bewegingsagoog) en soms ook groepsbegeleiding. Zoals eerder uitgelegd is het afhankelijk van uw persoonlijke situatie of al deze disciplines op u van toepassing zullen zijn.

In sommige revalidatiecentra wordt tegenwoordig ook Mindfulness ingesloten in het behandelprogram. Bij Mindfulness leert u bewust in het hier en nu te leven. Ook leert u om uw aandacht net even op een andere manier op de pijn en bijkomende klachten te richten, met als  doel is om de pijn zo beter te kunnen verdragen.