Het doel van pijnrevalidatie

↵ Vorig level

Het doel van pijnrevalidatie

De behandeling richt zich niet op het compleet wegnemen van de pijn. Het doel van een revalidatiebehandeling is divers :

  • Pijnrevalidatie leert de patiënt omgaan met pijn en de gevolgen van pijn voor de dagelijkse activiteiten. Dit betekent dat de patiënt moet leren om taken en/of activiteiten op een andere manier uit te voeren.
  • Het leert de patiënt zo goed mogelijk functioneren op zowel fysiek en sociaal als ook psychisch gebied. Het doel is om erachter te komen wat voor u echt belangrijk is in het leven.
  • Het leert de patiënt leren dagelijkse activiteiten goed en effectief uit te voeren, ondanks de pijn. Als dit is bereikt kan worden getracht de belastbaarheid rustig op te voeren.
  • Het veranderen van het denken over, en voelen van pijn. Het doel is om te leren onvermijdelijke pijn te aanvaarden, en pijn en andere problemen zoals moeheid, te verdragen in plaats van te vermijden.

Bijkomende voordelen en/of vaardigheden :

  • Het leert het patiënt hun mogelijkheden te vergroten en helpt bij het maken van keuzes. Hierdoor kan klachten minder worden.
  • Patiënten leren accepteren wat ze wel en wat ze niet kunnen en hoe ze daar mee om moeten gaan. Ze leren zich te ontspannen en hun activiteiten slimmer te plannen.
  • Het verminderen van stoornissen in lichamelijke functies bij patiënten, bijv. door verbetering van spierkracht, bewegingsmogelijkheden en uithoudingsvermogen.
  • Patiënten leren een andere manier van kijken naar zichzelf, en zich bewust worden van wat ze denken, doen en ervaren, door observatie.
  • Ten slotte worden patiënten geleerd om wat ze geleerd hebben te vertalen naar concrete acties om thuis dingen anders te doen. Zij leren hoe om zich voor te bereiden op mogelijke hindernissen en hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Pijnklachten kunnen veel invloed hebben op uw dagelijks functioneren. Veel mensen met chronische pijn stoppen vaak met een aantal van hun activiteiten (zoals sport) wegens toename in pijn of het feit dat het steeds meer moeite kost. Dit gaat helaas vaak ten koste van hun conditie en vaak merken ze dat deze steeds verder achteruit gaat. Pijn heeft vaak niet alleen invloed op uw lichamelijk functioneren, maar ook onze emoties worden hier vaak door beïnvloed. Er kunnen emoties als verdriet, woede, machteloosheid en neerslachtigheid kunnen worden ervaren. Verder is het belangrijk te beseffen dat ook uw gezin en familie te maken krijgen met de gevolgen van uw pijn. Vaak is degene met pijn sneller geïrriteerd, zeker als ze sommige taken niet meer zelf kunnen doen en deze moeten worden overgenomen door familieleden. Dit is niet alleen voor de persoon met pijn een belasting, maar heeft beslist ook invloed op de omgeving (gezin, vrienden, familie).  Omdat het pijnniveau en intensiteit vaak wisselt van dag tot dag, en soms zelfs van uur tot uur, is het voor uw omgeving moeilijk te zien wanneer u pijn heeft of hulp nodig heeft als u niets zegt of vraagt. Hierdoor kun u worden geconfronteerd met onbegrip en waarschijnlijk zult u ervaren dat steun en onbegrip wisselend aanwezig kunnen zijn.

Een pijnrevalidatie traject is vrij intensief en langdurend. Het is van groot belang dat u beseft dat dit een weken, soms maandenlange traject is, waarbij u hard zult moeten werken om resultaten te bereiken.  Revalideren met langdurige pijn heeft dan ook een veel grotere kans van slagen als de directe omgeving betrokken is en/of wordt in het hele proces.

Lees meer