Home » Hoofd index » Fibromyalgie » Behandeling van Fibromyalgie zonder medicatie » Pijnrevalidatie » Hoe kom ik in aanmerking voor revalidatie

Hoe kom ik in aanmerking voor revalidatie

↵ Vorig level

Hoe kom ik in aanmerking voor revalidatie

Om in aanmerking te komen voor pijnrevalidatie moet u een verwijzing van uw huisarts krijgen. Hij meld u meestal aan, sommige geven alleen een verwijzing af waarmee u met het revalidatiecentrum contact kunt opnemen. Bij veel revalidatiecentra is een wachtlijst variërend van een paar weken tot 6-9 maanden. Wees u hierop voorbereid. Het traject start meestal met de screeningsdag waarin u kennismaakt met de revalidatie-arts, maar meestal met een aantal leden van het behandelteam. Meer inlichting over het behandelteam vind u op pagina 4. Na de screening bepalen zij soms in overleg met u, maar soms in een teamoverleg voor welk revalidatieprogramma u in aanmerking komt.

In het gesprek met de revalidatiearts staat één belangrijke vraag centraal: ‘Zou het mogelijk kunnen zijn dat lichamelijke, emotionele en sociale factoren een rol spelen bij uw pijn?’ Deze vraag is cruciaal, want het herkennen en erkennen van factoren die van invloed zijn op de pijn en uw functioneren, is namelijk een belangrijke eerste stap binnen de pijnrevalidatie. Het is daarom zinvol dat u hierover nadenkt als voorbereiding op het kennismakingsgesprek. U krijgt bericht of pijnrevalidatie zinvol voor u is en zo ja, voor welk therapieprogramma u in aanmerking komt. De aanpak richt zich vervolgens op het verminderen van de invloed van de factoren die bij uw pijn een rol spelen. Wat het uiteindelijke doel van de behandeling is, bepaalt u samen met uw behandelaars. Het gaat om wat ú belangrijk vindt in het leven en om wat u weer zou willen of kunnen doen, ondanks het feit dat de pijn niet direct minder wordt.