Leven met pijn

↵ Vorig level

Leven met pijn

Pijnklachten kunnen veel invloed hebben op uw dagelijks functioneren. Veel mensen met chronische pijn stoppen vaak met een aantal van hun activiteiten (zoals sport) wegens toename in pijn of het feit dat het steeds meer moeite kost. Dit gaat helaas vaak ten koste van hun conditie en vaak merken ze dat deze steeds verder achteruit gaat. Pijn heeft vaak niet alleen invloed op uw lichamelijk functioneren, maar ook onze emoties worden hier vaak door beïnvloed. Er kunnen emoties als verdriet, woede, machteloosheid en neerslachtigheid kunnen worden ervaren. Verder is het belangrijk te beseffen dat ook uw gezin en familie te maken krijgen met de gevolgen van uw pijn. Vaak is degene met pijn sneller geïrriteerd, zeker als ze sommige taken niet meer zelf kunnen doen en deze moeten worden overgenomen door familieleden. Dit is niet alleen voor de persoon met pijn een belasting, maar heeft beslist ook invloed op de omgeving (gezin, vrienden, familie).  Omdat het pijnniveau en intensiteit vaak wisselt van dag tot dag, en soms zelfs van uur tot uur, is het voor uw omgeving moeilijk te zien wanneer u pijn heeft of hulp nodig heeft als u niets zegt of vraagt. Hierdoor kun u worden geconfronteerd met onbegrip en waarschijnlijk zult u ervaren dat steun en onbegrip wisselend aanwezig kunnen zijn.

Een pijnrevalidatie traject is vrij intensief en langdurend. Het is van groot belang dat u beseft dat dit een weken, soms maandenlange traject is, waarbij u hard zult moeten werken om resultaten te bereiken.  Revalideren met langdurige pijn heeft dan ook een veel grotere kans van slagen als de directe omgeving betrokken is en/of wordt in het hele proces.