Infrarood (veel gestelde vragen)

↵ Vorig level

Veelgestelde vragen over infrarood sauna’s

 Wat is infraroodstraling ?
Het licht dat wij ‘zien’ is slechts een klein deel van wat een natuurkundige onder licht verstaat. Er bestaat dus ‘zichtbaar’ licht en ‘onzichtbaar’ licht. Infrarood licht is dus voor het menselijk oog zichtbaar licht. Als we voorbij het zichtbare rode licht naar steeds langere golflengten gaan, komen we eerst bij het infrarood licht (dat wij als warmte waarnemen). Infrarode straling is dus warmtestraling. Infraroodstraling is geheel ongevaarlijk met uitzondering van te grote hoeveelheden kortgolving infrarood (IRA).
Afhankelijk van de golflengte wordt Infraroodstraling ingedeeld in drie soorten:
• IRA met een golflengte van 780 tot 1400nm (kortgolvig infrarood)
• IRB met een golflengte van 1400 tot 3000nm (middengolvig infrarood)
• IRC met een golflengte van 3000 tot 1.000.000nm = 1mm (langgolvig infrarood)

Hoe werkt infraroodstraling?
De infraroodstralen worden door elektrische stralers opgewekt. Deze infraroodstralen werken rechtstreeks in op het lichaam door verwarming van de huid en daarna door geleiding van het hoge gehalte water in het onderliggend weefsel. In de gesloten ruimte van de cabine wordt ook de omgevingstemperatuur opgewarmd. Mede door de dubbele wanden van de infrarood sauna kan deze omgevingstemperatuur snel naar 40 tot 60°C stijgen. De omgevingstemperatuur kun je trouwens volledig zelf bepalen. De stralers in een infrarood sauna worden zo geplaatst dat het lichaam volledig omgeven wordt door infrarood namelijk aan de voorzijde, de rugzijde, onderaan en zelfs eventueel in de zijwanden.
Doordat het lichaam tot 95% van de IR-straling kan opnemen, ontstaat een opwarmingseffect van de spieren. Hierop reageert het lichaam met een verhoogde hartslag. Medische onderzoeken bevestigen dat het infraroodsauna gebruik een harttraining veroorzaakt, omdat het lichaam de temperatuur op 37°C wil houden en daarvoor de hartslag verhoogt. Een betere doorbloeding van spieren en gewrichten heeft een positief effect op stijfheid en pijnklachten en kunnen afvalstoffen sneller worden afgevoerd. Tevens gaat het lichaam alles in het werk zetten om zich af te koelen. Door te zweten kan het lichaam namelijk de hitte afvoeren, en met het vocht ook opgeslagen toxines.
Om zweet te produceren verbruikt ons lichaam calorieën. Een persoon met een gemiddelde conditie kan in een infraroodsauna een halve liter transpiratievocht verliezen en zo 300 Kcal verbruiken. Dit komt overeen met een inspanning die vergelijkbaar is met het lopen van 3.5 tot 5 km. Een persoon die aan de warmte gewend is, kan makkelijk en zonder enig nadeel 600 tot 800 Kcal tijdens een sessie verliezen. Het is aan te raden om voldoende te drinken voor, na en eventueel tijdens een infraroodsessie.
De ontleding van transpiratievocht van een sessie in een infrarood sauna geeft de volgende samenstelling:
• Water
• Vet
• Cholesterol
• Zuren
• Natrium
• Ammoniak

Verder werden de volgende zware metalen gevonden: (Green hospital 1983)
• Lood: 84 µg
• Cadmium: 6.2 µg
• Nikkel: 1.2 µg
• Koper: 0.11 mg
• Natrium: 0.84 g

Wij citeren Dr. Herman Aihara, een autoriteit op het gebied van macrobiotiek: “Als vet door zweet uitgescheiden wordt, neemt het zware metalen mee die niet door nieren en longen afgescheiden worden. Deze uitscheiding van zware metalen gebeurt echter niet door zweet uit te scheiden door normale inspanning en evenmin door het transpireren in een traditionele sauna. Zware metalen zijn voor ons giftig, en daarom is het belangrijk voor een goede gezondheid dat deze uit het lichaam weggevoerd kunnen worden.”
Een infraroodsauna kan helpen om via het transpiratievocht deze giftige stoffen af te voeren.
Wat is het verschil tussen een Infrarood cabine en een traditionele sauna?
In een traditionele sauna wordt de lucht opgewarmd. Door de inwerking van deze warme lucht op de huid en bereikt de sauna haar effect. (indirecte warmteomzetting). De ingestelde temperatuur is gemiddeld ook veel hoger dan in de “Infrarood sauna”. In een Infrarood sauna wordt slechts 20 % van de stralings-warmte voor de verwarming van de lucht gebruikt, de overige 80 % worden in lichaamswarmte omgezet. (rechtstreekse warmteomzetting)
Een infrarood sauna gaat zijn gebruiker dieper en effectiever verwarmen, gezien slechts een klein deel van de stralen dient om de lucht op te warmen en het grootste deel het lichaam rechtstreeks opwarmt. 95% van de uitgezonden IR stralen wordt door het lichaam geabsorbeerd. Dit onderscheid geeft duidelijk de voordelen van een IR-cabine aan in vergelijking tot een traditionele sauna.
In een infrarood cabine gaat men zeker zo hard zweten als in een traditionele sauna terwijl men toch met veel lagere temperaturen werkt (40 – 60°C voor een infrarood sauna in vergelijking 90-100°C voor een gewone sauna). Een groot deel van de werking blijft zelfs behouden als de deur wordt open gezet. De lagere temperatuur heeft tevens als voordeel dat het door veel personen als veel aangenamer wordt ervaren. Zeker het ademen is in een infrarood sauna veel prettiger dan in de traditionele sauna.
Door te werken op lagere temperatuur wordt het lichaam minder belast en kan men het risico op vaatvernauwende factoren vermijden
Een traditionele sauna moet men ongeveer een uur voorverwarmen, terwijl een infrarood sauna al na 5 à 10 minuten gebruikt kan worden. In een sauna gaat men het beste liggen. In een infrarood sauna heeft men het beste effect al zittend of zitliggend, de rug voor een verwarmingselement.
Het aansluitvermogen van een gewone sauna vraagt al snel 4,5 tot 10kW (krachtstroom), terwijl dit bij infrarood saunas niet meer dan 1,9 tot 3,5kW is. (dus op een gewoon stopcontact aan te sluiten!)De verbruikskosten van een sessie met een infrarood cabine zijn daarom ook lager. Om u een idee te geven : naargelang de grootte van de cabine varieert het verbruik van 0,33 tot 0,60 € per uur.
Door zijn compactere afmetingen past de IR-cabine beter in elk interieur; de montage is eenvoudiger en hij vraagt ook minder onderhoud.
Hoe gebruik je de infrarood sauna op de juiste manier?
Drink regelmatig voor en na het gebruik van de IR cabine, bij voorkeur mineraalwater.
Van tevoren een douche nemen zal het zweten bevorderen.
Uit hygiënisch oogpunt neemt u voldoende handdoeken mee in de cabine :
• Eén of twee voor op de zitbank
• Eén onder uw voeten
• Eén om het zweet af te deppen

Na gebruik is een lauwe douche aan te raden.
Bij de eerste tekenen van verkoudheid of griep kunnen meerdere sessies in de infraroodcabine het afweersysteem versterken en tot een vermindering van de symptomen bijdragen. Het is aan te raden uw arts te raadplegen bij deze of andere ziektes. / Het is beter uw arts te raadplegen bij deze of andere ziektes. / Het is het beste uw arts te raadplegen bij deze of andere ziektes.
Een sessie duurt gemiddeld 30 minuten. Na gewenning en verloop van tijd, kunnen deze sessies naar 40 minuten gebracht worden. Vanzelfsprekend moet de gebruiker zich ervan verzekeren dat het lichaam in balans blijft en over alle nodige opbouwstoffen beschikt. Door overmatig gebruik zou een mineralentekort kunnen ontstaan (door transpiratie). Deze moeten dan door aangepaste voeding aangevuld worden. Bespreek dit met de huisarts. Voor gezonde mensen zijn er geen beperkingen bij normaal gebruik van de infrarood sauna. Bij twijfel of abnormale bevindingen, is het beter uw arts te raadplegen.
Een sessie in een “kortgolvige” cabine mag maximum 20 min duren. Kortgolvige IR-stralers kenmerken zich door lichtgevende of opgloeiende elementen. Wij werken enkel met Philips full spectrum stralers waarvan dosering (A-B-C-straling) en gebruik duidelijk gedefinieerd zijn. Let op voor (Chinese) namaak!!
Bij ziekte of medicijngebruik wordt aangeraden altijd eerst een dokter te raadplegen. Het is logisch dat bij verergering van welke aandoening dan ook, het gebruik van een infrarood sauna gestopt moet worden. In geval van zwangerschap, hoge bloeddruk, infecties of bij chirurgische implantaten, vraagt u voor het gebruik van een infrarood sauna advies aan uw behandelend geneesheer. Probeer zeker geen eigen behandelingen uit.

Infrarood en reuma
Infraroodsauna verlicht pijn bij reuma (door Kitty van Gerven)
Een infraroodsauna heeft een gunstige uitwerking op mensen met reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew. De pijn en stijfheid waar de reumapatiënten vaak aan lijden, neemt bij een saunagang aantoonbaar af. Dat is de conclusie van een onderzoek dat afgelopen zaterdag op een internationaal congres van reumatologen in Amerika is toegelicht.
Wie kent hem niet: de “rode lamp”. In menig gezin aanwezig om snel verlichting te brengen bij een stijve nek of een verrekte rug. Al sinds de jaren vijftig is algemeen bekend dat een lokale behandeling met infrarood licht een gunstig effect heeft op gewrichts- en spierpijnen. Doordat de stralingswarmte in het lichaam doordringt, raken de weefsels goed doorbloed en neemt de soepelheid toe. Niet zo vreemd dan ook, dat toen een aantal jaren geleden de infraroodsauna’s op de markt kwamen, deze vooral werden aangeprezen vanwege hun werking op gewrichtspijn en stijfheid. Producenten lieten het publiek graag geloven dat hun sauna’s met name reumapatiënten verlichting konden brengen. De vraag was alleen: bevatten de verkooppraatjes loze beloften of zit er een kern van waarheid in? Het wetenschappelijke bewijs dat een totale verwarming van het lichaam met infrarood licht een zelfde effect heeft op chronische aandoeningen als de lokale behandeling van een pijnlijke plek was immers nog nergens ter wereld geleverd. Het Medisch Spectrum Twente (MST) en de Saxion Hogeschool in Enschede hebben meer duidelijkheid in de kwestie gebracht. Een wetenschappelijk onderzoek dat beide instellingen in de afgelopen drie jaar uitvoerden op verzoek van sauna-importeur Health Company in Alphen aan de Rijn, toonde aan dat een infraroodsauna daadwerkelijk een heilzame uitwerking heeft op mensen met reumatische aandoeningen. Het onderzoek, waaraan zeven studenten meewerkten, stond onder leiding van dr. Frits Oosterveld, lector aan de academie voor fysiotherapie van de Saxion Hogeschool, en reumatoloog professor Hans Rasker van het MST. Het werd uitgevoerd met 17 proefpersonen die aan reumatoïde artritis (chronische gewrichtsontstekingen) lijden, 17 mensen met de ziekte van Bechterew (ontsteking van de wervelkolom die tot verstijving kan leiden) en een controlegroep van 21 gezonde proefpersonen, alle merendeels tussen de 35 en 50 jaar.
Gedurende vier weken bezochten de proefpersonen twee keer per week een infraroodsauna. Zowel vooraf als tijdens de behandelingen, enkele dagen na afloop van de kuur en nog eens een maand later werden de effecten gemeten op de pijn, de stijfheid en de vermoeidheid. De uitkomst was verrassend. “De patiënten met reumatoïde artritis gaven na één saunagang van een half uur aan dat de pijn en de stijfheid met zo’n 40 procent was afgenomen. Bij de Bechterewpatiënten was de pijn rond de 50 procent en de stijfheid zelfs 60 procent minder geworden”, aldus Frits Oosterveld. De verschillen tussen de situatie voor en na de saunagang zijn volgens hem zo groot, dat gesproken mag worden van een aantoonbaar effect. Ten aanzien van de vermoeidheid geldt dat niet. Deze was volgens de ondervraagden eveneens iets afgenomen, “maar dit verschil was niet zo significant dat je het bewezen mag noemen.” Op de middellange en de lange termijn bleek de saunabehandeling volgens Oosterveld minder effectief. “Al na een paar dagen zonder behandeling zie je dat de pijn en de stijfheid terugkeren en na een maand is er nagenoeg geen effect meer bespeurbaar.” De conclusie is voor de Enschedese lector dan ook duidelijk: een infraroodsauna biedt een goede, symptoomverlichtende therapie op de korte termijn. “Wil een reumapatiënt er baat bij hebben, dan zal hij de sauna zeer regelmatig moeten bezoeken.” Om die reden ligt behandeling in een ziekenhuis of kliniek volgens Oosterveld niet zo voor de hand. “Ook al niet omdat de gang naar het ziekenhuis en het aan en uitkleden voor deze patiënten extra belastend is. Je zou eerder moeten denken aan een sauna thuis, waarvan men bijvoorbeeld aan het begin van de dag of ’s avonds voor het slapen gebruik kan maken.” Oosterveld acht het niet uitgesloten de aanschaf van een sauna of behandeling daarmee op medische indicatie in de toekomst voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking kan komen. Echter, zo ver is het nog lang niet. “We zullen eerst nog meer onderzoek moeten doen. Ook bij andere groepen reumapatiënten, zoals mensen met fybromyalgie en artrose of andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat.” Hoewel nog onduidelijk is of de infraroodtherapie ook voor deze patiënten effectief kan zijn, is Oosterveld inmiddels wel overtuigd van de positieve uitwerking ervan in zijn algemeenheid. Het beste bewijs daarvoor leverde de controlegroep van gezonde proefpersonen die aan het onderzoek deelnam. “Ook mensen die niets mankeren ervaren een half uurtje in de infraroodsauna als weldadig.” Niet zo vreemd trouwens, vindt Oosterveld. “Doordat je lichaam wordt blootgesteld aan een warmte van 55 graden, wordt je hele fysiologische mechanisme in gang gezet om je lichaamstemperatuur, de zogenaamde kerntemperatuur, op peil te houden. Het hart gaat sneller kloppen, de bloedvaten verwijden zich, waardoor de bloeddruk wat daalt, de huid wordt warmer en gaat transpireren. Kortom, ook al zit je zelf stil, je lichaam werkt even hard als een jogger, die in een rustig tempo hardloopt. Na afloop heb je hetzelfde vitale gevoel als na een poosje sporten.” Alleen al vanwege de krachtsinspanning die het lichaam moet leveren zou de saunabehandeling voor reumapatiënten volgens Oosterveld aanbevelenswaardig zijn. “Vaak kunnen deze mensen vanwege hun ziekte niet actief sporten en dan vormt dit een aantrekkelijk alternatief.” Overigens bleken er bij de meting van hartslag, bloeddruk, huidtemperatuur en kerntemperatuur geen verschillen te bestaan tussen de reumaptiënten en de gezonde proefpersonen, wat volgens Oosterveld betekent dat er geen contra-indicaties bestaan voor het saunagebruik door reumapatiënten. “Toch is het voor reumapatiënten niet aanbevelenswaardig in de sauna te gaan zitten wanneer de ziekte in een acute fase verkeert. Onder invloed van de warmte verergert dan namelijk de ontsteking. De sauna is alleen doelmatig zolang de ziekte in een rustige fase verkeert.” Hoewel nog tal van zaken nader onderzocht moet worden, heeft de studie van het MST en de Enschedese hogeschool volgens Oosterveld een belangrijk doel gediend, namelijk duidelijkheid verschaffen naar de reumapatiënten toe over de werking van infraroodwarmte. De conclusies van het onderzoek zijn afgelopen week door Oosterveld bekend gemaakt op een internationaal congres van reumatologen in Amerika. De bevindingen zullen eerdaags worden gepubliceerd in vaktijdschriften.
Infrarood en Fibromyalgie
Door zijn brede werkingsveld bewijst de infraroodsauna voor mensen met fibromyalgie een uitstekend hulpmiddel te zijn. Door regelmatig en soms zelfs dagelijks gebruik biedt de infraroodcabine dikwijls een oplossing of op zijn minst verlichting voor velerlei klachten en wordt het zelfs een onmisbaar hulpmiddel op verschillende vlakken: pijnbestrijding, onderhoud spierconditie, stijfheid, stresswerend, verlichting depressieve stemmingen, ontspannend, terug meer energie, versterking afweersysteem, betere doorbloeding, verbeterd slaappatroon …

Bron : sauna-mania.be