Home » Hoofd index » Fibromyalgie » Ontstaan en mogelijke oorzaken » Mogelijke risicofactoren voor Fibromyalgie

Mogelijke risicofactoren voor Fibromyalgie

↵ Vorig level

Mogelijke risicofactoren voor Fibromyalgie

Risicofactoren zijn duidelijke kenmerken die onderzoekers hebben vastgesteld waardoor de kans op het krijgen van een bepaalde ziekte kan toenemen. Terwijl de onderzoekers een aantal gemeenschappelijke risicofactoren voor Fibromyalgie hebben vastgesteld, zijn er toch nog veel mensen met Fibromyalgie, die geen van deze kenmerken hebben. Dit kan deels worden verklaard door Fibromyalgie te groeperen in primaire of secundaire Fibromyalgie. Ook zijn er mensen die Fibromyalgie hebben, maar tevens andere nevenaandoeningen hebben zoals Reumatoïde Artritis, Systemische lupus erythematodes (SLE) of andere auto immuun ziektes. Dit is echter niet altijd het geval, er zijn ook  mensen die  Fibromyalgie hebben zonder onderliggende ziekte of aandoening..

Zoals hierboven is uitgelegd, is het vaak moeilijk te bepalen en is er wetenschappelijk gezien nog geen overeenstemming bereikt over het precieze ontstaan van Fibromyalgie. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een combinatie van de volgende factoren, en hier worden nog steeds studies aan gewijd:

 • Reuma: Als je al een reumatische aandoening hebt, zoals Reumatoïde Artritis of Lupus, zou je meer kans kunnen hebben om Fibromyalgie te ontwikkelen
 • Slechte psychische gesteldheid, en/of een onvoldoende functioneren van het immuunsysteem.
 • Reuma: Als je al een reumatische aandoening hebt, zoals Reumatoïde Artritis of Lupus, zou je meer kans kunnen hebben om Fibromyalgie te ontwikkelen
 • Slechte psychische gesteldheid, en/of een onvoldoende functioneren van het immuunsysteem.
 • Tekorten aan voedingsstoffen zoals mineralen, vitaminen, spoorelementen en vetzuren.
 • Slechte slaapkwaliteit: Hoewel de precieze oorzaak en gevolg hierin niet duidelijk vast te stellen is, speelt een slechte slaapkwaliteit beslist een rol bij Fibromyalgie. Dit geldt voor de kwaliteit van slaap, maar ook voor slaaptekort en/of onvoldoende rustgevende slaap. Een verstoorde slaap kan leiden tot een lager serotonine niveau, wat resulteert in verhoogde pijngevoeligheid.
 • Fysiek of emotioneel trauma. Voorbeelden hiervan zijn : trauma aan de hersenen of ruggenmerg (na een blessure, ongeluk, ziekte of emotionele stress)
 • Onder- of overbelasting: Uit angst om meer pijn te krijgen vermijdt men vaak bepaalde vormen van inspanning of beweging. Hierdoor neemt de conditie af, wordt het spierweefsel zwak en belandt men in een neerwaartse spiraal. Aan de andere kant zijn er mensen die weigeren rekening te houden met de aandoening en daardoor zichzelf overbelasten, soms puur om de pijn en vermoeidheid te verdringen. Dit veroorzaakt ook weer meer pijn. De kunst is om je eigen grenzen te leren kennen en bewaken.
 • Infectie met een virus, bacterie, schimmel en/of parasiet. Sommige ziekten lijken Fibromyalgie te veroorzaken of verergeren. Mycotoxines zijn zeer giftige stoffen geproduceerd door schimmels. Conventionele milieu schimmel toetsen testen alleen op niveau van schimmelsporen en niet op mycotoxines. In klinieken gebruiken ze een urine mycotoxine test om vast te stellen of iemand is besmet met giftige schimmels.
 • Verstoringen in de spierstofwisseling en/of verhoogde spierspanning waardoor meer afvalstoffen ontstaan en de afvalstoffen slechter worden afgevoerd.
 • Voedingsallergie of –intolerantie in combinatie met “het lekkende darm syndroom”

 

Andere factoren (die een mogelijke rol spelen):
Naast de bevindingen uit eerdere onderzoeken wordt er verondersteld dat er mogelijk causale (oorzaak en gevolg) factoren een rol spelen en de manier waarop het lichaam werkt. Denk hierbij aan:

 • Stress, sommige onderzoekers speculeren dat stress of een slechte fysieke conditie factoren zijn in de oorzaak van Fibromyalgie. Een andere theorie suggereert dat spier “microtrauma” (zeer lichte schade) leidt tot een voortdurende cyclus van pijn en vermoeidheid. Deze mechanismen, net als alle anderen, zijn nog steeds niet bewezen voor Fibromyalgie.
 • Schildklierwerking, onderzoek van de Fibromyalgia Research Foundation onthult een tekort aan schildklierhormoon regulatie als onderliggende oorzaak van Fibromyalgie. De meest gerapporteerde symptomen van Fibromyalgie komen zo nauw overeen met hypothyroidisme (een weinig actieve of trage schildklier) dat veel artsen een standaard schildkliertest bestellen naar aanleiding van de klachten van Fibromyalgie patiënten. Zorgverleners gebruiken de TSH test om te bepalen of de schildklier niet goed werkt. Veel van de geteste patiënten geven ‘schildklier antilichamen’ met een normale TSH aan. Endocrinologen ondersteunen het behandelen van de schildklier, zelfs als de TSH-test binnen het normale bereik is. Er is een aandoening, genaamd thyroiditis, waarbij de schildklier is ontstoken en waarbij de symptomen overeen komen met die bij Fibromyalgie. Een zeer ernstig probleem is wanneer TSH resultaten terug komen als ‘normale waarde’. Deze aandoening komt het meest voor bij vrouwen. Brits onderzoek concludeert aanvaardbaar bewijs van tenminste 40 afwijkingen van Fibromyalgie patiënten als gevolg van het testen binnen bereik en vertonen symptomen als: wijdverbreide pijn, gevoeligheid, chronische vermoeidheid, stijfheid, depressie, verward brein, angstig, intolerantie voor kou, opvliegers (afhankelijk), darm problemen, slaapstoornissen, gevoelloosheid en tintelingen, droge huid en slijmvliezen, hoofdpijn. Het nieuwe onderzoek biedt hoop voor een behandeling voor Fibromyalgie patiënten. De Fibromyalgia Research Foundation ontving klinische onderzoeken van Fibromyalgie patiënten die hormoontherapie zonder T4 hormoon gebruikten en vonden die in de controlegroep waarin de Fibromyalgie aanzienlijk was verbeterd bij nieuwe tests, 1-5 jaar na de eerste behandeling.
 • Bijnier(schors)insufficiëntie is een gevolg van chronische stress. Chronische pijn is een belasting van de bijnieren, hoewel de bijnier gewoonlijk niet de initiële oorzaak is. De initiële oorzaak is meestal iets als voedselintolerantie, Candida, kwik toxiciteit, vitaminetekorten of mycotoxines.
 • Er zijn een aantal studies die Fibromyalgie linken aan een plotseling trauma aan de hersenen en het ruggenmerg. Onthoud echter dat theorieën over wat Fibromyalgie veroorzaakt louter speculatief zijn.
 • Verminderde of verstoorde hormonen, zoals tijdens menstruatie of menopauze: Minder oestrogeen
 • Een andere theorie stelt dat Fibromyalgie wordt veroorzaakt door biochemische veranderingen in het lichaam en kan worden gerelateerd aan hormonale veranderingen of menopauze. Daarnaast hebben sommige (niet alle) personen met Fibromyalgie lage menselijke groeihormoon levels, wat kan bijdragen aan de spierpijn
 • Sommige mensen met Fibromyalgie zijn er van overtuigd dat een zware operatie hun Fibromyalgie heeft ge”triggerd”. Het is bekend dat mensen met Fibromyalgie langer meer pijn ervaren dan iemand die geen Fibromyalgie heeft.
 • Vergiftiging door zware metalen.

Genetische aanleg
Net als bij andere reumatische aandoeningen is het mogelijk dat Fibromyalgie het resultaat kan zijn van een genetische aanleg die van moeder op dochter doorgegeven wordt. Daardoor kunnen er ook bepaalde genetische mutaties zijn die je meer vatbaar maken voor het ontwikkelen van de stoornis. Sommige onderzoekers geloven dat iemands genen de manier waarop zijn of haar lichaam pijnprikkels verwerkt kunnen reguleren. Deze wetenschappers theoretiseren dat mensen met Fibromyalgie één of meerdere genen kunnen hebben die ervoor zorgen dat ze intens reageren op pijnprikkels die de meeste mensen niet als pijnlijk ervaren (een verstoorde pijnverwerking).De verwerking van pijnprikkels door de zenuwen in het ruggenmerg en de hersenen is verstoord. Een kleine pijnprikkel kan zo worden ervaren als erge pijn. De volumeknop van de pijnprikkel staat als het ware permanent te hoog. Dit wordt ook wel ‘centrale sensitisatie’ genoemd.

Er zijn meerdere genen gevonden die vaker voorkomen bij mensen met Fibromyalgie. Men denkt dat wanneer een persoon met deze genetische aanleg wordt blootgesteld aan bepaalde emotionele of psychische stressoren, zoals een traumatische crisis of een ernstige ziekte, er een verandering optreedt in de manier waarop het reageert op stress. Deze verandering kan resulteren in een hogere gevoeligheid van het gehele lichaam voor pijn.

Onderzoeken naar oorzaken vanaf 2014
Sinds 2014 worden er diverse onderzoeken gedaan naar Fibromyalgie en worden onder andere deze aspecten onderzocht:

 • Ontsteking van het bindweefsel: Sommige onderzoeken hebben gesuggereerd dat de wijdverspreide pijn van Fibromyalgie inderdaad mogelijk afkomstig is van ontsteking van bindweefsel
 • Extra zenuwen op de bloedvaten: Een veel gepubliceerde studie toont extra temperatuur en pijnwaarneming van de zenuwen en in de bloedsomloop
 • Dunne-vezel neuropathie: Dit is een onderzoek waaruit blijkt dat bepaalde gespecialiseerde zenuwen beschadigd worden. De kleine(dunne) vezels werken dan minder goed
 • Afwijkingen van het immuunsysteem: Sommige onderzoeken tonen abnormale activiteit in het immuunsysteem dat op activering van het chronische immuunsysteem of auto-immuniteit kan wijzen. Een studie suggereert een auto-immuun reactie op serotonine. Een ander stelt een mogelijke diagnostische test gebaseerd op immuun profiel voor.

In 2016 is een Neurale ‘handtekening’ in de hersenen van mensen met Fibromyalgie ontdekt. Onderzoekers van het CU Boulder (hoofdonderzoeker Marina Lopez-Sola) hebben ontdekt dat een ‘handtekening’ in de hersenen Fibromyalgie met een 93% accuraatheid kan identificeren, hetgeen een potentieel doorbraak is voor toekomstige diagnoses en de behandeling van deze steeds vaker voorkomende aandoening. (Meer hierover leest u in Onderzoeken vanaf 2015). Historisch gezien is Fibromyalgie moeilijk te diagnosticeren en te behandelen als gevolg van het ontbreken van een goed gecategoriseerd weefsel pathologie en omdat symptomen overlappen met andere veel voorkomende chronische ziekten. CU Boulder onderzoekers gebruikten functionele MRI (fMRI) hersenen activiteit in een groep van 37 patiënten met Fibromyalgie en 35 controlepatiënten, die werden blootgesteld aan een verscheidenheid van niet-pijnlijke visuele, auditieve en tactiele signalen en pijnlijke druk. De multi-sensorische testen konden de onderzoekers een reeks van drie submarkers of neurologische patronen, die gecorreleerd met de overgevoeligheid voor pijn die Fibromyalgie karakteriseert.

Er is in ieder geval nog veel meer onderzoek nodig voordat het medisch / wetenschappelijk bewezen zal zijn wat de oorzaak van Fibromyalgie echt is.

Lees meer