Home » Hoofd index » Fibromyalgie » Ontstaan en mogelijke oorzaken » Waardoor ontstaat Fibromyalgie?

Waardoor ontstaat Fibromyalgie?

↵ Vorig level

Waardoor ontstaat Fibromyalgie?

Het is nog steeds niet bekend waardoor Fibromyalgie ontstaat, wel wordt er veel onderzoek naar gedaan. Sommige experts zijn er zo goed als zeker van dat het in verband staat met stress, ziekte of trauma in het verleden (bijvoorbeeld bij een sport- of auto-ongeluk of een valpartij). Ook worden er onderzoeken gedaan naar de erfelijkheidsfactor bij Fibromyalgie, om te kijken of genetische aanleg ook een rol speelt. De overgrote meerderheid van de experts gelooft dat het niet aan een enkele oorzaak is te wijten maar aan een combinatie van fysieke en emotionele factoren. Sommigen hebben gespeculeerd dat lagere niveaus van een hersenen neurotransmitter, genaamd serotonine, leiden tot een verlaagde pijngrens of een verhoogde gevoeligheid voor pijn. Serotonine wordt geassocieerd met een kalmerende, angst-reductie reactie. De verlaagde pijngrens bij Fibromyalgie patiënten kan worden veroorzaakt door de verminderde doeltreffendheid van natuurlijke endorfine pijnstillers van het lichaam en de verhoogde aanwezigheid van een chemische stof genaamd “Substance P”. Substance P versterkt pijnsignalen.


Een eenduidige of precieze oorzaak voor het Fibromyalgie syndroom is nog niet bekend, er wordt van uit gegaan dat Fibromyalgie klachten een samenspel van zowel lichamelijke-, psychische als omgevingsfactoren zijn. Er wordt veel onderzoek gedaan naar diverse factoren die er invloed op (kunnen) uitoefenen. Het is een feit dat Fibromyalgie zeven keer meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. In de meeste gevallen ontstaat Fibromyalgie tussen het 25ste en 55ste levensjaar. Het komt een stuk minder voor bij jong volwassenen en bij kinderen. Omdat het zoveel vaker voorkomt bij vrouwen, wordt er door studies onderzocht in hoeverre hormonale stoornissen hier invloed op hebben.

De praktijk wijst uit dat mensen met Fibromyalgie vaak mensen zijn met een of meerdere van de volgende karaktertrekken:

 • Altijd bezig willen zijn (zeer actief en energiek)
 • (Bijna) perfectionistisch (willen) zijn
 • Gewend zijn te “multitasken”
 • Veel piekeren, dingen “over”denken (druk in het “kopje” zijn)
 • Zichzelf geen rust gunnen, en bijvoorbeeld niet genoeg tijd nemen om te herstellen bij of na ziekte, en altijd anderen willen helpen
 • Gewend zijn onder stress te werken/functioneren

Het is bewezen dat bovengenoemde eigenschappen er ook vaak debet aan zijn dat mensen over hun grenzen gaan en hierdoor vaker last krijgen van “flare-ups”.

Er wordt ook nog steeds onderzoek gedaan om vast te stellen of de volgende aandoeningen mogelijk ook het risico vergroten dat er in een later stadium Fibromyalgie bij ontstaat:

 • Slaap aandoeningen (zoals slaapapneu)
 • Lupus
 • Ziekte van Bechterew
 • Artrose
 • Ziekte van Lyme

Lees meer