Is Fibromyalgie erkend ?

↵ Vorig level

Is Fibromyalgie erkend ?

De Wereldgezondheidsorganisatie (In Engels de WHO : World Health Organization) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genève met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen. De WHO werd op 7 april 1948 opgericht door de Verenigde Naties.

Van tijd tot tijd verschijnen berichten dat Fibromyalgie nu erkend is als ziekte, hetgeen onmiddellijk weer allerlei gevoelens oproepen en tot verhitte discussies leiden. Vooral voor mensen die de diagnose nog maar net hebben en pas over Fibromyalgie beginnen te lezen en informatie te verzamelen, kan dit verwarrend overkomen, daarom proberen we het e.e.a. duidelijk uit te leggen.


Fibromyalgie is inderdaad door de Wereldgezondheidsorganisatie op 1 januari 1993 opgenomen in “the International Statistical Classification of Diseases and related Health problems” onder nummer (ICD-10).  Het wordt gedefinieerd als “een pijnlijke toestand die de gewrichten niet aantast maar zich voornamelijk op de spieren concentreert”. De WHO-FIC heeft tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst, in Reykjavik, oktober 2004 besloten dat Fibromyalgie, ingaande januari 2006, vermeld is in de ICD-10 onder “M79.7 Fibromyalgia” waar het vroeger was omschreven als “79.0 Reuma, niet nader omschreven”.

Belangrijk is dus om te begrijpen dat Fibromyalgie niet als ZIEKTE wordt geclassificeerd, het is ook niet door het Wereldgezondheidsorganisatie erkend als zodanig, maar wel als AANDOENING (disorder).  * Helemaal onderaan deze pagina vind u de uitgebreide uitleg (en de website) in het Engels.

Wat is het verschil tussen een ziekte, een aandoening en syndroom?
Allereerst het verschil tussen een ziekte en een syndroom : Een ziekte is elk proces in een organisme, dat ten gevolge van schadelijke invloeden, veranderingen teweegbrengt in de kwantitatieve of kwalitatieve werking van cellen of weefsels, waardoor het functionele evenwicht van lichaam en/of geest wordt verstoord en een reactie tot herstel van dit (of een nieuw) evenwicht in het leven wordt geroepen. Een stoornis is een term die gebruikt wordt om een defecte functie van een specifieke structuur aan te duiden. Een syndroom is een combinatie aan ziekteverschijnselen, die als een eenheid kan worden opgevat, maar waarvan soms niet bekend is wat de precieze oorzakelijke factor is.

Er worden op diverse websites en in (o.a. medische) documentatie verschillende vormen van uitleg hierover gegeven, die hieronder worden  aangehaald.

Een aandoening :
 • Een aandoening is een afwijking van de gezonde toestand van lichaam of geest. Het is een overkoepelend begrip voor de verzameling van symptomen, syndromen, klinische tekens, ziekten, handicaps, letsels en vormen van RSI.
 • Een aandoening kan een ziekte zijn, maar ook een syndroom, een handicap of een symptoom. Een aandoening kan dus van alles zijn, als het maar een afwijking aan de lichamelijke of geestelijke toestand is. We kunnen van een aandoening dus zeggen dat het een verzamelnaam is voor alles wat niet goed is aan lichaam of geest. In de medische wereld spreken we al heel snel van een aandoening.
Een syndroom :
 • Een syndroom is een aandoening waarbij diverse aanwijzingen en symptomen vaak hand aan hand gaan, maar de oorzaak soms onbekend is, en er is niet altijd een meetbaar anatomische verandering. In sommige gevallen, wordt een syndroom na jaren geherkwalificeerd als een ziekte als wetenschappers uiteindelijk de onderliggende oorzaak hebben weten te vinden en het effect volledig te begrijpen is. Het is ook mogelijk dat de oorzaak niet bekend, of te achterhalen valt; dan is het soms lastig om tot een adequate behandeling over te gaan. Bij een syndroom is er dus altijd sprake van symptomen die samen komen of dit nu is met of zonder een bekende oorzaak.
 • Een syndroom is een ziektebeeld: een verzameling van steeds tezamen voorkomende klinische verschijnselen (symptomen). Een dergelijke verzameling klinische tekenen kan meerdere oorzaken hebben. Soms is de oorzaak niet bekend, maar is het geregeld samengaan van deze tekenen dusdanig opvallend, dat men ze groepeert tot een syndroom.
Een ziekte :
 • Een ziekte is een aandoening die een bekende oorzaak heeft, tamelijk consistente symptomen en een meetbare verandering van de anatomie van een persoon.
 • Een ziekte wordt gewoonlijk gekenmerkt door ten minste twee van de volgende criteria:

– Erkende etiologische middel (oorzaak)

– Identificeerbare groep van tekenen en symptomen

– Consistent anatomische veranderingen

Vanuit het perspectief van de patiënt, is er eigenlijk niet zo veel van een verschil tussen de ziekte, een aandoening en een syndroom. Patiënten die lijden aan een syndroom ondervinden allen dezelfde moeilijkheden als mensen die lijden aan een ziekte, en het kan nog moeilijker worden wegens behandelingen. Veel syndromen kunnen niet worden genezen, zodat de behandeling gewoonlijk alleen gericht is op de symptomen zo goed mogelijk bestrijden. Bij zowel een ziekte, als een syndroom of een aandoening kunnen mensen zich ziek voelen, en dit kan een negatief effect hebben op de kwaliteit van leven van een persoon.

Behalve het niet kennen van de oorzaken van de Fibromyalgie Syndroom (FMS), zijn de tekenen en symptomen te variabel en wijzen op een groot aantal mogelijke oorzaken. Onderzoekers er (nog) niet in geslaagd om anatomische veranderingen die consistent genoeg zijn, en om een (eenduidig) oorzaak te vinden om met wetenschappelijk onderzoek te onderbouwen.

* Hieronder ziet u de aantekening over Fibromyalgie in het Engels :

Home > 2016 ICD-10-CM Diagnosis Codes > Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue M00-M99 > Other soft tissue disorders M70-M79 > Other and unspecified soft tissue disorders, not elsewhere classified M79-2016 ICD-10-CM Diagnosis Code M79.7

Fibromyalgia

2016 Specific Code

 • 7 is a specific ICD-10-CM code that can be used to specify a diagnosis.
 • Reimbursement claims with a date of service on or after October 1, 2015 require the use of ICD-10-CM codes.
 • This is the American ICD-10-CM version of 7. Other international ICD-10 versions may differ.

Clinical Information

 • A chronic disorder of unknown etiology characterized by pain, stiffness, and tenderness in the muscles of neck, shoulders, back, hips, arms, and legs. Other signs and symptoms include headaches, fatigue, sleep disturbances, and painful menstruation.
 • A common non-articular rheumatic condition that is characterized by muscle pain, tenderness, and stiffness.
 • A common non-articular rheumatic syndrome characterized by myalgia and multiple points of focal muscle tenderness to palpation (trigger points). Muscle pain is typically aggravated by inactivity or exposure to cold. This condition is often associated with general symptoms, such as sleep disturbances, fatigue, stiffness, headaches, and occasionally depression. There is significant overlap between fibromyalgia and the chronic fatigue syndrome. Fibromyalgia may arise as a primary or secondary disease process. It is most frequent in females aged 20 to 50 years. (from Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1494-95)
 • Fibromyalgia makes you feel tired and causes muscle pain and “tenderpoints.” Tenderpoints are places on the neck, shoulders, back, hips, arms or legs that hurt when touched. People with Fibromyalgia may have other symptoms, such as trouble sleeping, morning stiffness, headaches, and problems with thinking and memory, sometimes called “fibro fog”. No one knows what causes fibromyalgia. Anyone can get it, but it is most common in middle-aged women. People with rheumatoid arthritis and other autoimmune diseases are particularly likely to develop fibromyalgia.
 • An acute, sub-acute, or chronic painful state of muscles, subcutaneous tissues, ligaments, tendons or fasciae caused by a number of agents such as trauma, strain, occupation, exposure, posture, infection, or arthritis.
 • There is no cure for fibromyalgia, but medicines can help you manage your symptoms. Getting enough sleep and exercising may also help.

     nih: national institute of arthritis and musculoskeletal and skin diseases

 • Inflammation and fibrous degeneration of a muscle.

 Applicable To

 • Fibromyositis
 • Fibrositis
 • Myofibrositis

 ICD-10-CM M79.7 is grouped within Diagnostic Related Group(s) (MS-DRG v32.0):

 • 555 Signs and symptoms of musculoskeletal system and connective tissue with mcc
 • 556 Signs and symptoms of musculoskeletal system and connective tissue without mcc

     Convert ICD-10-CM M79.7 to ICD-9-CM

 

The following ICD-10-CM Index entries contain back-references to ICD-10-CM M79.7:

 • Fibromyalgia 7
 • Fibromyositis 7
 • Fibrositis (periarticular) 7
 • Myofibrositis 7
 Bron : http://www.icd10data.com/…/M00-M99/M70-M79/M79-/M79.7

Lees meer