Home » Hoofd index » Fibromyalgie » Over Fibromyalgie » Fibromyalgie bij jongeren

Fibromyalgie bij jongeren

↵ Vorig level

Fibromyalgie bij jongeren

Om dit onderwerp te bespreken moet het van 2 kanten onder de loep worden genomen, nl.
a) Wat kan de omgeving er aan doen om een jongere te helpen te leren omgaan met Fibromyalgie
b) Wat kan de jongere er zelf aan doen om te leren omgaan met deze aandoening.

Wat kan de omgeving doen?
Veel mensen kunnen (soms onbewust) jongeren met een (chronische) aandoening erg kwetsen. Het verdient aanbeveling dat (volwassen/oudere) mensen zich hier ook van bewust zijn om de jongeren te helpen te leren met Fibromyalgie te leren omgaan.

Lees meer