Home » Hoofd index » Fibromyalgie » Over Fibromyalgie » Fibromyalgie bij mannen

Fibromyalgie bij mannen

↵ Vorig level

Fibromyalgie bij mannen

Uit statistieken blijkt dat Fibromyalgie veel vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Volgens een recente studie in Amerika zou het percentage ong. 90% / 10% zijn. Omdat de meeste studies bijna uitsluitend vrouwen betroffen en de meeste artsen dus vrouwelijke Fibromyalgie patiënten krijgen, weten we veel meer over Fibromyalgie bij vrouwen. Veel mensen denken dus ten onrechte dat mannen geen Fibromyalgie krijgen.  Belangrijk is dat er véél meer aandacht besteed moet worden aan mannen met Fibromyalgie.

Het is wel bekend dat het langer duurt voordat een man met “vage” symptomen een afspraak zal maken bij de (huis)arts, maar in hoeverre het geslacht meespeelt in Fibromyalgie en of mannen dit anders ervaren dan vrouwen is een gebied dat veel meer onderzoek benodigt. Er zijn echter een aantal bescheiden onderzoeken die suggereren dat mannen de symptomen heel anders dan vrouwen kunnen ervaren.

Verschil in ervaring van pijn :

  • Mannen ervaren minder pijnklachten. In tegenstelling tot wat algemeen wordt verondersteld, heeft onderzoek bewezen dat mannen beter tegen pijn kunnen dan vrouwen. Een van de redenen hiervoor is omdat mannen minder zenuwuiteinden in hun lichaam hebben: 17 per vierkante centimeter. Bij vrouwen ligt dit aantal op 34.
  • De klassieke tenderpoints (gevoelige drukpijnpunten) zijn bij mannen minder sterk aanwezig zijn dan bij vrouwen.
  • Mannen hebben een pijnonderdrukkend circuit waarmee hun hersenen zijn gelinkt aan hun ruggenmerg. Wanneer het circuit wordt geactiveerd door pijn, wordt endorfine vrijgegeven dat helpt bij het verminderen van het pijngevoel. Studies hierover hebben echter aangetoond dat dit circuit bij vrouwen geen pijnstillende endorfine vrijgeeft.

Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze redenen zijn dat mannen en vrouwen Fibromyalgie “anders” kunnen ervaren, maar sommige van de mogelijke redenen willen we graag benoemen.

Lees meer