Algemene informatie

↵ Vorig level

Algemene informatie

Vroeger werd naar Fibromyalgie (FM) verwezen als Fibrositis. De volledige benaming ervoor is Fibromyalgie syndroom (FMS).  Fibromyalgie werd voor het eerst in de 1e helft van de negentiende eeuw beschreven, m.n. in de Duitse literatuur. De eerste verwijzing naar “Tender Points” verschijnt in het begin van de twintigste eeuw. Toch zou het pas na belangrijke studies in de jaren ’70 zijn enige vorm van wetenschappelijke fundering krijgen. Wel is sinds 1992 Fibromyalgie als aandoening erkend  door de Wereldgezondheidsraad in de ICD-10 (International Classification of Diseases) onder classificatienr. M.79.7.

Lees meer