Algemene informatie

↵ Vorig level

Algemene informatie

Vroeger werd naar Fibromyalgie (FM) verwezen als Fibrositis. De volledige benaming ervoor is Fibromyalgie syndroom (FMS).  Fibromyalgie werd voor het eerst in de 1e helft van de negentiende eeuw beschreven, m.n. in de Duitse literatuur. De eerste verwijzing naar “Tender Points” verschijnt in het begin van de twintigste eeuw. Toch zou het pas na belangrijke studies in de jaren ’70 zijn enige vorm van wetenschappelijke fundering krijgen. Wel is sinds 1992 Fibromyalgie als aandoening erkend  door de Wereldgezondheidsraad in de ICD-10 (International Classification of Diseases) onder classificatienr. M.79.7.

Fibromyalgie is een aandoening die wordt gekenmerkt door wijdverspreide pijn.  Dit gaat gepaard  met vermoeidheid, slaap, geheugen en stemmingsproblemen. Onderzoekers geloven dat Fibromyalgie de  pijnlijke sensaties versterkt die van invloed zijn op de manier waarop je hersenen pijnsignalen verwerken.

Symptomen beginnen soms na een fysiek trauma, chirurgie, infectie of belangrijke psychologische stress. In andere gevallen accumuleren de symptomen geleidelijk na verloop van tijd zonder dat er een specifieke reden voor is.

Vrouwen hebben meer kans op het ontwikkelen van Fibromyalgie dan mannen. Veel mensen met Fibromyalgie hebben ook spanningshoofdpijn, kaakgewricht (TMJ) stoornissen, prikkelbare darm syndroom, angst en depressie. Hoewel er geen remedie voor Fibromyalgie is, kan oefening, ontspanning en stressreductie  indien nodig in combinatie met (pijn)medicatie ook helpen bij het controlen van symptomen.

Niet iedereen heeft dezelfde klachten of dezelfde gradatie van pijn. Deze kunnen ook nog eens van dag tot dag (en zelfs van uur tot uur) wisselen of verergeren, of verminderen. Er is dus geen reden om gelijk aan te nemen dat je als je Fibromyalgie hebt in een rolstoel terecht komt.

Fibromyalgie is geen doodvonnis en is niet levensbedreigend. Het is beslist niet een psychische aandoening of een vorm van depressie, maar het kan wel depressiviteit veroorzaken. Leven met chronische pijn en vermoeidheid is vaak voldoende om sommige mensen depressief te maken. Hevige pijnaanvallen (Flare-ups) kan iemand die aan Fibromyalgie lijdt ervan weerhouden bepaalde fysieke inspanning te leveren. Deze pijnaanvallen en vermoeidheid kunnen in extreme gevallen het punt bereiken waar het iemand onmogelijk maakt om (meestal tijdelijk) een normaal leven te leiden.

Dit kan lijden tot onbegrip op de werkvloer, maar ook tot problemen bij het doen van alledaagse handelingen zoals douchen, het huishouden, etc. Het optreden van pijn(aanvallen) kan op elk moment en overal plaatsvinden, zonder een enkele waarschuwing. Het kost veel tijd en energie om fysiek en mentaal met alle veranderingen in je “normale” leven om te leren gaan. Fibromyalgie wordt ook wel een onzichtbare aandoening genoemd, omdat Fibromyalgie pijn niet zichtbaar is voor de mensen om ons heen.

De meest voorkomende symptomen van Fibromyalgie zijn pijn, vermoeidheid, slaapproblemen, geheugenproblemen, ochtend(spier)stijfheid, gedragsveranderingen / stemmingswisselingen en vermindering van libido.

Lees meer