Inleiding

↵ Vorig level

Inleiding

Dit onderdeel bestaat eigenlijk uit 2 delen, nl :  een lijst van de symptomen van Fibromyalgie, en het apart toelichten van de hoofdsymptomen van Fibromyalgie, zoals pijn, vermoeidheid, slaapproblemen, geheugenproblemen, gedragsveranderingen /  stemmingswisselingen etc.

Herkent u dit ?

De voor en nadelen van een uitgebreide lijst
De nadelen van een uitgebreide symptomenlijst zijn het juist meer bewustmaken van eigen symptomen door sommigen èn er evt. ook symptomen worden  benoemd waar men zich nog niet bewust van was. Voordelen zijn dat het een ware reflectie is van ons gevecht tegen Fibromyalgie, maar ook dat het mensen met Fibromyalgie zou laten beseffen dat Fibromyalgie een syndroom is met bijzonder veel symptomen. Wel wil ik heel duidelijk vermelden dat het aan te raden is om je bij je huisarts ervan te verzekeren dat een symptoom die je ondervindt, niet door een andere ziekte of aandoening wordt veroorzaakt, aangezien er veel ziektebeelden zijn die qua symptomen overlappen met die van Fibromyalgie.

Een symptoom is een kenmerk of klacht, dat hoort bij een bepaalde ziekte. Er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve symptomen. Objectieve symptomen zijn door buitenstaanders vast te stellen, subjectieve niet. Voorbeelden van objectieve symptomen zijn koorts, rode gloed / bleekheid, etc.  Voorbeelden van subjectieve symptomen zijn pijn, jeuk en misselijkheid. Deze zijn voor een buitenstaander moeilijk objectief vast te stellen, omdat men moet afgaan op datgene dat de persoon vertelt.

 

Houd altijd in gedachten dat :

 • ieder persoon uniek is
 • niet alle symptomen aanwezig hoeven te zijn
 • dat de symptomen kunnen variëren van persoon tot persoon
 • dat u beslist niet alle symptomen hoeft te ervaren
 • de heftigheid van symptomen door verschillende personen anders kan worden ervaren (lage of hoge pijndrempel)
 • hetzelfde symptoom verschillende mensen op  verschillende manieren kan beïnvloeden
 • meerdere symptomen tegelijkertijd kunnen optreden
 • symptomen kunnen overlappen
 • niet alle symptomen door Fibromyalgie worden veroorzaakt (kan ook door een andere ziektebeeld of aandoening komen)
 • er diverse combinaties van deze symptomen mogelijk zijn
 • de symptomen van Fibromyalgie van dag tot dag en zelfs van uur tot uur kunnen fluctueren en veranderen.

Uiteraard zijn er veel meer symptomen op internet te vinden,  maar veel ervan kunnen niet via betrouwbare medische of wetenschappelijke bronnen worden bevestigd als symptomen, en daarom niet in deze lijst zijn vermeld.

Andere ziektes, aandoeningen of syndromen kunnen ook de oorzaak zijn van symptomen die vaak onterecht aan Fibromyalgie worden toegeschreven, die overlappen, of alleen met de andere aandoening te maken heeft, maar doordat het “gemengd” wordt gevoeld (samen met de pijn van Fibromyalgie), dit als symptoom ervan wordt gezien, hetgeen natuurlijk niet juist is.

Lees meer