Mogelijke oorzaken

↵ Vorig level

Mogelijke oorzaken

Stemmingswisselingen bij Fibromyalgie patiënten hebben verschillende mogelijke oorzaken. De pijn als gevolg van Fibromyalgie kan een negatief effect hebben op ons emotionele welzijn. Stemmingswisselingen kunnen worden veroorzaakt door diverse oorzaken. Een ervan zijn hormonale veranderingen die de “chemie” van het brein tijdelijk in de war kunnen sturen. Dit gebeurt ook tijdens de puberteit, zwangerschap en voor of tijdens de menopauze. Omdat het meestal een hormonale oorzaak heeft, vervagen deze stemmingswisselingen meestal vanzelf. Deze gedragsveranderingen zijn in veel relaties een serieus probleem dat vanuit twee verschillende invalshoeken moet worden bekeken.
Een ander gevolg van hormonale schommeling kan slaaptekort (gebrek aan voldoende slaap en het niet behalen van de REM slaap) zijn. Deze gedragsveranderingen zijn in veel relaties een serieus probleem dat vanuit twee verschillende invalshoeken moet worden bekeken.