Spierzwakte

↵ Vorig level

Spierzwakte

Huisartsen krijgen heel veel te maken met patiënten die klagen over spierzwakte. Er is sprake van spierzwakte als je te maken hebt met zwakke en/of krachtloze spieren. Spieren zijn verantwoordelijk voor de beweeglijkheid van het skelet. Door afwisselend samen te trekken en te ontspannen kunnen veel verschillende bewegingen worden uitgevoerd. Door spierzwakte gaat dit moeilijker. Spierzwakte kan ontstaan door ongeoefendheid of bedlegerigheid, ook kan het een gevolg zijn van een aandoening van de zenuwen of de spieren zelf. Daarnaast kan ouderdom ook spierzwakte veroorzaken, dit staat bekend als sarcopenie. De ziekte MG (myasthenia gravis) is het bekendste voorbeeld van spierzwakte. Spierzwakte kan ook kenmerkend zijn voor bijv. spierdystrofie, dermatomyositis, ALS (Amyotrofe laterale sclerose), PSMA (progressieve spinale musculaire atrofie) of asthenie. Een arts kan meestal door onderzoeken vaststellen of spierzwakte wordt veroorzaakt door een van bovengenoemde redenen. Ik wil me in dit stukje even concentreren op spierzwakte bij Fibromyalgie.

Spierzwakte kan tevens nog heel wat andere oorzaken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spierzwakte door een actieve ontsteking in het lichaam, spierzwakte als gevolg van medicijnen (denk aan kalmeermiddelen en slaappillen), spierzwakte door reumatische aandoeningen, etc..

Verreweg de meeste gevallen van spierzwakte beperken zich gelukkig tot onvoldoende regelmaat in het eet-, slaap- en bewegingspatroon waardoor er op termijn musculaire klachten kunnen ontstaan. Zwakke spieren kunnen zelfs al ontstaan door bedlegerigheid. Zwakke spieren die ontstaan door onvoldoende regelmaat in het eet-, slaap- en bewegingspatroon kunnen op een zeer eenvoudige wijze worden voorkomen. De allerbelangrijkste troef om zwakke spieren te vermijden is bewegen. Driemaal per week een half uurtje bewegen of sporten doet wonderen. Zelf tijdens het huishouden wat extra bewegen of een fikse wandeling maken in de buurt, kan al een groot verschil maken. Zolang een spier die eigenlijk wil verkrampen maar blijft bewegen is er niets aan de hand. De spier blijft uitgerekt. Overdag zijn er dus relatief weinig problemen. Stopt de beweging dan zorgt de hoge spierspanning voor verkramping en pijn. De meeste mensen liggen ‘s nachts redelijk stil. Hoe langer u stil ligt (uitslapen) hoe meer de spieren de gelegenheid hebben om te spannen, te verkrampen, stijf te worden en pijn te doen. Daarom is het raadzaam om voordat u uit bed gaat de spieren flink uit te rekken. Bij (spier)blessures kan een fysiotherapeut misschien helpen de spieren sterker te maken.