Het begrip pijn

↵ Vorig level

Het begrip pijn

Wat is pijn:  Pijn heeft vele aspecten en kan niet vergeleken worden met een symptoom als koorts. Volgens de definitie van de International Association for the Study of Pain (IASP) wordt pijn gedefinieerd als “een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging”. Onaangenaam tot ondraaglijk gevoel dat dof, zeurend of stekend kan zijn en/of plaatselijk of overal in het lichaam kan voorkomen.

Dankzij jouw pijnzin kan erge(re) schade worden voorkomen. Zodoende verwijder je splinters, ga je ver genoeg bij vuur vandaan staan, laat je bloedende wonden hechten en gebroken beenderen zetten. Pijn is dan ook van vitaal belang om je lichaam onbeschadigd en gezond te houden.

Pijngeleiding begint bij de zenuwuiteinden die overal in je lichaam uitmonden. Aan de buitenkant van je lichaam bevinden de pijnzenuwen zich in de huid, het hoornvlies en het trommelvlies en aan de binnenkant in de organen en het bewegingsapparaat. Wanneer deze receptoren/pijnzenuwen geprikkeld worden of beschadigd raken, worden via de zenuwbanen elektronische pijnprikkels naar het ruggenmerg gestuurd en via het ruggenmerg naar de hersenen geleid. In je brein dringen deze pijnprikkels tot je bewustzijn door. Resultaat: Pijn!

 

Ieder mens heeft een andere pijngrens c.q. pijndrempel
Vooral de individuele, fysieke pijndrempelwaarde speelt een belangrijke rol bij het ervaren van pijn. De één ondervindt simpelweg eerder “last” van pijn dan de ander omdat bij de één de pijngrens lager of juist hoger ligt dan bij de ander. Iemand met een lage pijndrempel voelt eerder pijn dan iemand met een hoge pijndrempel. Daarnaast zijn mensen tot op zekere hoogte in staat om hun pijngrens te verleggen of zich mentaal “over” of “door” diens eigen pijn heen te zetten (incasseringsvermogen).

Bovendien is ieder lichaam anders. Hoe meer zenuwuiteinden zich op een plek bevinden, des te sneller deze plek pijn doet. Zo ervaren de meesten gemakkelijker en intenser pijn in hun vingertopjes dan in hun voorhoofd. Tot slot verschilt ook de concentratie en verdeling van pijnzenuwen per persoon.

Bovenstaande factoren zijn dus voor iedere individu verschillend en zodoende zijn ook pijnperceptie en pijngrens voor iedereen anders.

Bronnen / met dank aan:
Dr. Frits Winter
Dr. Hans Cats
erasmusmc.nl (folder Fibromyalgie)
www.dickhoffdesign.com/patientenbrochures/pdf/Fibromyalgie.pdf
www.salusi.nl