Home » Hoofd index » Fibromyalgie » Symptomen van Fibromyalgie » Pijn » Verschillende soorten pijn

Verschillende soorten pijn

↵ Vorig level

Verschillende soorten pijn

Spreekt men over pijn wordt er meestal verwezen naar acute pijn, chronische pijn of zenuwpijn. Tevens wordt in medische termen gesproken over externe en interne pijn. Hoe beter men de pijn kan omschrijven aan de arts, hoe beter zij weten in welke richting te gaan zoeken. Vooral in noodsituaties kan dit van levensbelang zijn. Wij nemen verschillende soorten pijn waar en het is belangrijk je er op te concentreren wat voor pijn je precies voelt of ervaart. Zo wordt er in het algemeen onderscheid gemaakt om de pijn echt te “voelen”. Een aantal voorbeelden van pijnsoorten zijn :

 • Stekende pijn (meestal plotseling opkomend, kan zowel inwendig als uitwendig voorkomen).
 • Zeurende pijn (vaak een aanhoudende pijn dat in hevigheid kan wisselen).
 • Brandende pijn (bijvoorbeeld bij brand en/of schaafwonden).
 • Doffe pijn (vaak beslaat een doffe pijn een groter gebied, waardoor het moeilijker is te lokaliseren).
 • Kramp (bijvoorbeeld menstruatiekrampen, spierkrampen, darmkrampen etc.).

Het woord  ‘algie’ verwijst naar pijn. In verschillende termen kan dan tevens worden aangegeven wáár de pijn zich bevindt of wordt ervaren.

Men spreekt bijvoorbeeld van :

 • Artralgie (gewrichtspijn)
 • Cardialgie (hartpijn, maar ook hartkramp)
 • Gastralgie (maagpijn/maagkramp)
 • Ischialgie c.q. ischias (pijn vanuit de ischiaszenuw)
 • Coxalgie (heuppijn)
 • Myalgie (spierpijn) & Fibromyalgie (weke delen)
 • Neuralgie (zenuwpijn)
 • Ostealgie (pijn in de botten)
 • Pleuralgie (pijn in borstvlies)
 • Podalgie (pijn in voeten)
 • Synalgie (uitstralende pijn, dus pijn elders dan in het aangedane)