Home » Hoofd index » Fibromyalgie » Symptomen van Fibromyalgie » Pijn » Wat is de oorzaak van pijn?

Wat is de oorzaak van pijn?

↵ Vorig level

Wat is de oorzaak van pijn?

Pijn kan verschillende oorzaken hebben. Als de oorzaak bekend is, is het gemakkelijker te bepalen wat gedaan kan worden om de pijn te verlichten. De bekendste oorzaken van pijn zijn :

  • Pijn door een beschadiging van de huid.
  • Pijn door een ontsteking. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen pijn door
    • een bacteriële ontsteking (wordt veroorzaakt door een bacterie en is meestal met pijnstillers goed te behandelen)
    • een virale ontsteking (wordt veroorzaakt door een virus, dat door je afweersysteem meestal gedood wordt.
    • een steriele ontsteking (wordt niet veroorzaakt door virus of bacterie, maar meestal door overbelasting)
  • pijn door een andere oorzaak (bijv. stress, of schommelende hormoonspiegel)