Home » Hoofd index » Fibromyalgie » Symptomen van Fibromyalgie » Vermoeidheid » Wisselwerking lichaam en geest

Wisselwerking lichaam en geest

↵ Vorig level

Wisselwerking lichaam en geest

De wisselwerking tussen lichaam en geest is zeer complex. De krachtige wisselwerking tussen lichaam en geest beïnvloedt de gezondheid van de mens. De meeste mensen geloven intuïtief of uit persoonlijke ervaring dat emotionele stress (ook ernstige) lichamelijke aandoeningen kan veroorzaken of het verloop ervan kan beïnvloeden. Duidelijk is dat emoties lichamelijke functies kunnen beïnvloeden, zoals hartslag, bloeddruk, transpiratie, slaappatronen, etc..


Het is belangrijk te beseffen dat niet ieder mens hetzelfde is, en vooral voor mensen met Fibromyalgie, dat de manier hoe je iets ervaart, of erop reageert, (mede) afhankelijk kan zijn van hoe jij je op dat moment voelt. Een bijzondere studie heeft aangetoond dat veerkrachtige mensen een hoger energieniveau hebben dan mensen die niet zo veerkrachtig zijn. Zij voelen zich vaker moe en futloos. Dit fenomeen heeft veel te maken met onze manier van denken.
Veerkrachtige mensen zien obstakels vaak als stapstenen naar een volgend doel. Als iets bij hun niet lukt, blijven ze hier niet lang bij stilstaan, ze leren ervan en gaan verder. Een persoon met geen of weinig veerkracht heeft hier veel meer moeite mee en heeft tijd nodig dit te verwerken.

Helaas functioneren wij vaak op automatische piloot, gewoon omdat het moet. Er zijn echter ALTIJD manieren hoe we dingen fijner, makkelijker, beter kunnen benaderen of doen, wat ons ook meer positieve energie zal geven. Vergelijk het maar met ademen. We denken hier zelden bij na, we doen het gewoon. Maar als iemand onze neus en mond dicht zou drukken, zijn we ons gelijk bewust dat we het NIET meer kunnen doen. Dit komt omdat ademhalen een automatisme is (geworden).
Het feit dat Fibromyalgie effect heeft op zoveel aspecten van ons leven, is voor velen (vooral degenen die gewend zijn zelf de touwtjes in handen te hebben/nemen) best moeilijk te accepteren. Het is dan eenvoudig te voelen alsof je controle verliest. Daarom, neem controle over iets, neem besluiten die je al lang had moeten nemen, en krijg zodanig weer het gevoel dat je toch de controle behoudt. Dat klinkt eenvoudig, maar het moet vele keren herhaald worden om weer een automatisme te worden. Controle in een aspect van ons leven kan voldoende zijn om ons weer zelfvertrouwen (dat door Fibromyalgie best wordt aangetast) te geven.

Basis behoeften voor lichaam
Frisse lucht
Zorg dat je voldoende frisse lucht krijgt. Adem heel bewust heel diep in, dit is een hele goede oefening voor je longen, en zal je verfrist laten voelen. Dit is natuurlijk ideaal als het gepaard gaat met een lekkere wandeling, maar zelfs met een kopje thee of een sapje buiten zitten zal je beter laten voelen.

Voldoende beweging
Iedereen weet dat beweging noodzakelijk is voor een gezond lichaam. Ook voor mensen met FM is het erg belangrijk om conditie en spierkracht te behouden. Beweging houdt de spieren in beweging en verminderd de kans op meer stijfheid en pijn. Het is soms moeilijk om te bewegen als je al pijn hebt, omdat je bang bent nog meer pijn te krijgen, toch geldt ook dan: blijven bewegen !

Drink voldoende water per dag
We weten allemaal dat voldoende water drinken gezond voor je is. Vocht is belangrijk, omdat het je lichaamstemperatuur regelt, je darmen helpt bij de opname van voedingsstoffen en voeding- en afvalstoffen door je lichaam transporteert. Dagelijks verlies je ook vocht, zo’n 2 liter gemiddeld door zweten, urine, etc., daarom wordt geadviseerd om ca 2 liter water per dag te drinken.

Voldoende slaap
Zorg dat je voldoende slaap krijgt. Probeer op dezelfde tijd te gaan slapen en opstaan. Zorg voor een donkere kamer, kijk geen TV net voordat je gaat slapen, en zorg voor een goed matras en kussen, om te verzekeren dat je voldoende, rustgevende slaap krijgt. Zo herstelt ons lichaam het best.

Eet gezond
We gaan toch ook geen vervuilde of slechte benzine in onze auto doen, omdat we weten dat we de auto hiermee kunnen beschadigen. Zo werkt het ook met ons lichaam. Een keer iets “makkelijks” eten geeft niet, als je de rest van de week maar gezond eet, met voldoende groente en fruit. Een goede maaltijd genieten met vrienden of familie is goed voedsel voor lichaam en geest!

Zoek de zon op
Wetenschappelijk is vastgesteld dat gebrek aan zonlicht gevolgen heeft voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Zoek daarom zo vaak mogelijk de zon op. De ultra violette stralen uit het zonlicht stellen ons lichaam in staat om zelf vitamine D aan te maken.

Zelfonderzoek hoe we denken/voelen
Wij beseffen zelden hoe vaak onze gedachten dwalen en merken zelden op dat veel gedachten ons “ontsnappen”. De alledaagse en normale dingen die wij doen, vergen niet erg veel concentratie. Hoe vaak gebeurt het niet dat onze gedachten gaan dwalen als we bijv. stofzuigen of strijken? Het is vaak een kwestie van ons lichaam die de actie doet, terwijl onze gedachten door iets heel anders bezig wordt gehouden. Vaak leidt ene gedachte gelijk tot de volgende, die weer gekoppeld is aan een ander gebeuren of gedachten, en zo raast onze gedachten trein voort.
Dit is niet noodwendig een negatief gegeven, maar vaak zijn onze gedachten een maalstroom, van vele dingen die we nog willen of moeten doen. Omdat we proberen zo veel mogelijk gedachten te onthouden, worden we vaak onbewust weer rusteloos of opgejaagd. Vaak bevatten deze gedachten emoties (blijheid, angst, verdriet). Ongeacht de emotie, brengt de gedachte eraan gevoelens bij ons op. Het is uiterst moeilijk je gedachten ervan te weerhouden te dwalen.

In plaats van invloed uit te oefenen op wat je denkt, is het veel beter te observeren welke gedachten je hebt, zonder enige conclusie hieraan te verbinden, of te denken aan de consequenties of de (on)mogelijkheid hiervan. Dit heeft als voordeel dat je de maalstroom van gedachten kan bedwingen, en in een andere richting kan sturen. Verwacht niet gelijk succes hiermee, het vergt veel oefening voordat je door hebt hoe dit te doen. Het is pas als men iedere oefening echt probeert onder de knie te krijgen dat je de intense band tussen je lichaam, ademhaling, denken en voelen ziet.

Als je geregeld (over)vermoeid bent, heeft het vaak zin om je manier van denken onder de loep te nemen, vooral in samenhang met hoe jij je momenteel voelt. Dat klink misschien raar, maar vaak komt men er dan achter dat hoe men voelt en hoe men optreedt, niet in overeenstemming is met wat je / waar je in gelooft, of dat er een relatie is die niet overeenkomt met wie jij werkelijk bent.
Wij doen heel veel dingen zonder erbij na te denken, vooral als we een drukke baan of sociaal leven hebben, of kinderen opvoeden. Door vaak hetzelfde te doen, wordt wat wij doen een gewoonte. We worden zelden gemotiveerd om dingen die we doen te analyseren en echt na te denken bij wat we doen, vaak gewoon door tijdsgebrek. Het is daarom goed om periodiek je positie in het leven, je omgeving, en je doelen, maar ook de manier waarop jij je activiteiten dagelijks plant te heroverwegen. Als we daarvoor openstaan, is het makkelijker de juiste veranderingen aan te brengen, die vaak onze kwaliteit van leven kan verbeteren! Ik wil iedereen een manier adviseren om een goed idee te krijgen hoe we echt over dingen denken en voelen d.m.v. een vrij eenvoudige oefening.

Ik adviseer om de oefeningen niet te doen op een “slechte” dag, omdat dit ongetwijfeld effect zal hebben op de uitkomst. Het beste is om deze te doen wanneer je ontspannen bent, en niet door geluiden of tijdsdruk wordt gehinderd en je er dus “open” voor staat. Deze oefeningen bieden geen oplossing, maar maken wel duidelijk hoe pijn, verdriet en negatieve gevoelens ons dagelijkse leven kan beïnvloeden.

Het is tijd om het e.e.a. goed in kaart te brengen, vaak helpt het als je het e.e.a. opschrijft. Soms worden dingen pas goed duidelijk als je ze hardop zegt, of als je ze letterlijk in het gezicht staren. Pak daarom een bloknoot, en ga eens zelfonderzoek doen naar hoe we echt denken en/of voelen. Je kunt hiervoor onderstaand voorbeeld gebruiken.

 

Voordat je hiermee begint, aub. onderstaande lezen.

Allereerst ga je ALLEEN dingen opschrijven onder het kopje Onderwerp. Ga deze oefening niet snel willen doen, al doe je het verdeeld over een aantal dagen, is het prima. Het is van het allergrootst belang dat je hier eerlijk over denkt en er ook echt moeite voor wilt doen.

Onder het kopje Onderwerp, schrijf je alles op dat voor jou belangrijk is in het leven. Je gezin, (als geheel of 1 voor 1), je familie, je vrienden, je (huis)werk, sport, je hobby’s, kennissen en andere sociale contacten, huisdieren, alle projecten waar je mee bezig bent, vakantie, etc. Het is belangrijk dat je letterlijk alles opschrijft wat speelt in je leven en dat JIJ belangrijk vind. Pas als je echt niets meer kan bedenken dat onder het kopje onderwerp zou moeten staan, ga je verder met het kolom Cijfer.

Onder de kolom Cijfer geef je de persoon of activiteit een cijfer hoe belangrijk dit in je leven is, waarbij 1 is van weinig belang en 10 is heel belangrijk. Denk goed na over ieder cijfer en antwoord zo getrouw mogelijk.

Onder de kolom Pos/Neg schrijf je of dit je Positieve energie geeft (+) of dat het je energie kost (-). Het is belangrijk eerlijk op elk punt of bij ieder persoon na te denken of het contact ermee je energieniveau vergroot of vermindert.

Als jij je lijst helemaal af hebt, is het van belang om deze goed door te lezen. Zoek hierbij eerst alle onderwerpen uit waar je een cijfer 10 aan hebt gegeven, en werk zo terug naar het laagste cijfer. Deze onderwerpen zijn immers voor jou het belangrijkst, en zullen daarom ook het grootste invloed hebben op hoe je hierover voelt.

Hou het volgende in gedachte:
• Negatieve energie put je uit, en positieve energie je beter laat voelen
• Wees bewust van de energie dat je zelf uitstraalt
• Let op welke energie mensen rondom jou uitstralen
• Wees bewust van je omgeving. Als jij je vaak begeeft in een hectische omgeving, je niets kan vinden in je eigen huis, of bij hele drukke mensen, is het logisch dat je er zelf ook iets van in je opneemt, of dat het je denken beïnvloedt. Wees daarom alert op waar, hoe en met wie je je tijd doorbrengt.

Negatieve energie
We kennen allemaal mensen die alleen maar een aanslag zijn op je energie, rust, emoties, en soms zelfs je portemonnee. Daarbij komt dat dit automatisch ook een aanslag op ons lichaam (en vaak geest) teweeg brengt.
Het is logisch om aan te bevelen deze mensen te vermijden, en uit je leven te schrappen. Het is zeker van belang om “vrienden” (want dit zijn geen echte vrienden) die dit effect op je hebben zo min mogelijk te zien, en indien mogelijk hier het contact mee te verbreken.
Maar wat als het je naaste familie is, en je dat echt niet kan omdat je anders je partner kwijtraakt, of grote ruzie in de familie veroorzaakt? Dan is het vaak een kwestie van je van tevoren zo goed mogelijk hierop voorbereiden, en in je hoofd denken aan iets leuks, zodat je dit kunt verduren. Soms kan je niet anders, maar je kunt natuurlijk wel proberen om deze ogenblikken zo kort mogelijk te houden, en direct erna iets leuks te gaan doen om je positiviteit weer op te krikken.
Negatieve energie kun je alleen tegengaan door er iets positiefs tegenover te zetten. Dit kunnen acties of gedachten zijn.

Rust en regelmaat
Onze grootouders, en soms nog onze ouders, spraken vroeger altijd over rust, regelmaat en reinheid, de drie R’en. Ik wil vandaag het belang van Rust en Regelmaal benadrukken voor mensen met Fibromyalgie.
We zijn allemaal elke dag zo druk, hebben tig dingen te doen, en we hebben allemaal in meer of mindere mate dagelijks te doen met stress om het een of ander. Om te verhinderen dat je helemaal uitgeblust raakt, is het van groot belang om ook regelmatig rustpauzes te nemen. Een “power nap” is een goed voorbeeld hoe een korte rustpauze weer vrij snel energie kan geven. We hebben allemaal zowel lichamelijk als geestelijk rust nodig.
Realiseer je dat regelmaat belangrijk is. Voor de ouders onder ons, weten we dat regelmaat voor bijv. een baby heel belangrijk is. Met een planning, en regelmatige tijden voor werken, eten, en slapen, zorg je voor een bepaalde structuur in je dagelijkse leven. Ook zien we dat regelmaat soms problemen waar wij tegenaan lopen corrigeert. Voorbeelden hiervan zijn :
• Regelmaat in slaap (en opstaan)tijd, laat ons lichaam beter functioneren.
• Drie maaltijden eten op regelmatige tijden, geeft ons lichaam tijdig brandstof om verder te gaan
• Regelmaat in beweging houdt onze spieren sterk en actief

Dit geldt voor vrijwel alles in ons leven. Als we hier rekening mee houden en deze structuur in ons dagelijkse leven bouwen, zal dit minder stress geven, en zullen we meer rust ervaren.

Lees meer