Home » Hoofd index » Omgaan met Fibromyalgie » Advies voor Partners » Intimiteit en Seksualiteit » Het verschil tussen intimiteit en seksualiteit

Het verschil tussen intimiteit en seksualiteit

↵ Vorig level

Het verschil tussen intimiteit en seksualiteit

Wanneer we het hebben over intimiteit, betekent dat niet automatisch dat we het hebben over seksualiteit. Beiden hoeven niet met elkaar te maken te hebben en kunnen afzonderlijk bestaan, toch zijn deze begrippen in de praktijk vaak met elkaar verbonden. Reden hiervoor is dat intimiteit vaak te maken heeft met lichamelijk contact, dat mogelijk kan leiden tot seksuele gevoelens.

Intimiteit gaat over het emotioneel nauw verbonden zijn met je partner, dat je met hem of haar kan delen hoe jij je echt voelt, en je hierbij veilig voelen. Intimiteit gaat ook niet alleen over het delen van elkaars gevoelens, maar het accepteren ervan, zonder te veroordelen. Er zijn vaak geen woorden nodig bij intimiteit, vaak is een aanraking (zoals elkaars hand vasthouden) genoeg, maar vaak tillen (de juiste) woorden intimiteit naar een nog hoger niveau, waarbij we vooral gevoelens als pijn en verdriet, maar ook liefde en geluk delen met elkaar, en ons vooral kwetsbaar op durven te stellen tegenover de ander. Intimiteit is een van de meest waardevolle aspecten van een relatie. Over het algemeen zien we dat vrouwen hier meer bedreven in zijn dan mannen.


Seksualiteit is kort gezegd de lustopwekkende, “uitvoerende” vorm van houden van. Seksualiteit heeft een lichamelijke en geestelijke kant. De lichamelijke kant blijkt uit het opgewonden zijn, en (seksuele) handelingen uitvoeren om alleen of samen tot seksuele bevrediging te komen. Het gaat wel meestal gepaard met enige intimiteit, waarbij opwinding een grote rol speelt. De geestelijke kant van seksualiteit heeft meer betrekking op gevoelens, het beleven van de seks, fantasie en seksuele voorkeuren.

Met deze uitleg stuiten we gelijk op het feit dat de beleving van seksualiteit bij mannen en vrouwen verschillen. Dit geldt niet voor elke man en vrouw, maar studies hebben aangetoond dat dit wel bij een zeer ruime meerderheid het geval is.

Mannen denken vaak aan seks, en de gedachte eraan kan al genoeg zijn om in de stemming te komen. Zij zien seks niet noodwendig gekoppeld aan liefde, waardoor er minder behoefte is aan voorspel. Hierdoor spreken we bij de mannelijke beleving dan ook vaker gewoon over seks.

Vrouwen denken meestal minder aan seks, en de gedachte alleen is vaak niet voldoende. Zij zien dit in combinatie met liefde, aandacht voor elkaar, romantiek, liefdevolle aanrakingen (intimiteit) en de relatie in zijn geheel.

Er zijn dus veel factoren die meespelen en voor de meeste vrouwen is seks zonder liefde (zeker in een relatie) vaak niet mogelijk. Hierdoor spreken we bij de vrouwelijke beleving meer over intimiteit. Er is hierin geen goed en fout. Beide belevingen zijn nodig om seksualiteit in balans te brengen. Dit is de reden dat er vaak wordt gezegd :

Lees meer