Home » Hoofd index » Omgaan met Fibromyalgie » Advies voor Partners » Intimiteit en Seksualiteit » Het verschil tussen intimiteit en seksualiteit

Het verschil tussen intimiteit en seksualiteit

↵ Vorig level

Het verschil tussen intimiteit en seksualiteit

Wanneer we het hebben over intimiteit, betekent dat niet automatisch dat we het hebben over seksualiteit. Beiden hoeven niet met elkaar te maken te hebben en kunnen afzonderlijk bestaan, toch zijn deze begrippen in de praktijk vaak met elkaar verbonden. Reden hiervoor is dat intimiteit vaak te maken heeft met lichamelijk contact, dat mogelijk kan leiden tot seksuele gevoelens.

Intimiteit gaat over het emotioneel nauw verbonden zijn met je partner, dat je met hem of haar kan delen hoe jij je echt voelt, en je hierbij veilig voelen. Intimiteit gaat ook niet alleen over het delen van elkaars gevoelens, maar het accepteren ervan, zonder te veroordelen. Er zijn vaak geen woorden nodig bij intimiteit, vaak is een aanraking (zoals elkaars hand vasthouden) genoeg, maar vaak tillen (de juiste) woorden intimiteit naar een nog hoger niveau, waarbij we vooral gevoelens als pijn en verdriet, maar ook liefde en geluk delen met elkaar, en ons vooral kwetsbaar op durven te stellen tegenover de ander. Intimiteit is een van de meest waardevolle aspecten van een relatie. Over het algemeen zien we dat vrouwen hier meer bedreven in zijn dan mannen.

Lees meer