Leer flexibel zijn

↵ Vorig level

Leer flexibel zijn

Bij iemand met Fibromyalgie dwingen de omstandigheden soms dat er plannen gewijzigd en/of aangepast moeten worden. Omdat het vaak afhangt van de hoeveelheid pijn en ongemak je partner heeft, is het ook niet iets dat men in de hand kan houden. Hoe flexibeler men hierin leert te zijn, hoe makkelijker en soepeler de dagen zullen verlopen.

Flexibel gedrag wil zeggen dat men zijn/haar eigen opvattingen, ideeën en houding vrijwillig aanpast aan de veranderde omstandigheden in het dagelijks leven. Mensen zijn over het algemeen niet zo flexibel, (al denken we allemaal van wel) maar we hechten aan vertrouwde zaken en onze gewoontes. Een kleine voorbeeld : als je gewend ben altijd een bepaald product op dezelfde plaats in de supermarkt te vinden, is het echt niet leuk als je nu de hele winkel doormoet om te zoeken naar dat ene product. Vaak zijn we zelfs niet eens echt flexibel bij iets waar we zelf voor hebben gekozen, zoals bijv. een verhuizing. Een verhuizing betekent ook afscheid nemen (van de buurt en buren) van vaste bakens, en weer wennen aan een nieuwe omgeving en mensen.

Vaak zijn persoonlijkheid, leeftijd, en denkwijze factoren die meespelen in hoe flexibel we zijn.

Lees meer