Home » Hoofd index » Omgaan met Fibromyalgie » Advies voor Partners » Waarom advies voor partners?

Waarom advies voor partners?

↵ Vorig level

Het antwoord op deze vraag is eenvoudig. Voor bijna iedere aandoening zijn er lotgenotencontacten of support-groepen. Dit is uiteraard zeer waardevol voor degene met de aandoening, maar vaak worden de partners en/of familieleden daarin vergeten, en moeten die maar hun eigen weg vinden hoe om hiermee om te gaan.

EEN AANDOENING HEB JE NIET ALLEEN !

Ons doel is dan ook om beide partners adviezen te geven hoe om te leren leven met Fibromyalgie.