Om hulp leren vragen

↵ Vorig level

Om hulp leren vragen

Dit is een gebied waar de partner van onschatbare waarde kan zijn. Het vragen om hulp kan voor iemand met Fibromyalgie betekenen dat:

  • hij/zij zich afhankelijk, minderwaardig of angstig kan voelen
  • hij/zij daardoor gedwongen worden op anderen te vertrouwen
  • hij/zij vaak te bang is voor teleurstelling of afwijzing, om om hulp te vragen

Vooral in het begin, kan de partner hierin ondersteuning bieden, totdat deze vaardigheid zelf is aangeleerd. Stel een lijst op met namen en telefoonnummers van vrienden en familie die in geval van nood bereid zijn in te springen en vul deze geregeld aan. Bespreek samen met deze mensen wie wat voor jullie kan betekenen en op welk gebied zij bereid zijn te helpen. Wel moet er voor worden gewaakt dat de partner dit niet onbeperkt blijft doen omdat het leren om zelf om hulp te vragen, de persoon met FM ook meer assertief zal maken hetgeen echt nodig is om te leren leven met FM.