Home » Hoofd index » Omgaan met Fibromyalgie » Leren omgaan met Fibromyalgie » Fibromyalgie en werk » Wat kan ik zelf doen om aan het werk te blijven?

Wat kan ik zelf doen om aan het werk te blijven?

↵ Vorig level

Wat kan ik zelf doen om aan het werk te blijven?  

Blijf reëel
De aard van het werk en de reacties van de omgeving zijn voor iedereen weer anders en bepalen ook of iemand blijft werken of niet. Maar ook uw eigen inzet is erg belangrijk. Kijk vooral naar wat u nog wel kunt, maar blijf objectief en reëel. Breng uw beperkingen zo goed mogelijk in beeld en probeer te bekijken of er in uw werk of de organisatie daarvan aanpassingen mogelijk zijn (bijvoorbeeld andere werktijden). Soms kan men niet de oude functie naar behoren uitoefenen, maar met een kleine aanpassing, of soms omscholing, kan men toch nog waardevolle dienst verlenen voor het bedrijf. Mocht u een erg stressvolle baan hebben dat al uw energie opslokt, zult u altijd pijn en ongemak blijven houden en is het misschien de moeite waard om te kijken of mogelijkheden zijn voor een andere baan. Het is ook van groot belang dat u nog energie over hebt voor uw persoonlijke leven, omdat deze hier anders onder zal lijden.

Praat erover
U hebt een ziekte, maar u bent meer dan dat. Sommige mensen vinden het vervelend dat op het werk bekend is dat ze reuma hebben. Toch is het nodig; hoe beter uw omgeving geïnformeerd is, hoe meer begrip u kunt verwachten. Als u altijd een gewaardeerde collega was, verandert dat echt niet omdat u nu reuma hebt. Wees open en eerlijk over uw ziekte. Praat erover met uw collega’s en leidinggevenden. Probeer begrip te wekken in plaats van medelijden en blijf uzelf. Houd contact met uw collega’s, ook in de periode dat u niet kunt werken. Als de band met de mensen op het werk eenmaal verbroken is, wordt het moeilijk die weer te herstellen. Zorg er op tijd voor dat er goed contact is tussen de bedrijfsarts en de reumatoloog. Bedrijfsartsen krijgen in hun praktijk niet vaak te maken met mensen met reuma en weten dus ook niet precies welke gevolgen dit heeft voor het werk.

Verdeel uw energie
Wees niet te bang dat door de belasting in het werk de ziekte zal verergeren. Werken heeft veel voordelen als het verantwoord wordt gedaan. Werk maakt de pijn niet minder, maar de ervaring is wel dat u door de afleiding minder pijn voelt. Zorg voor een goede medische begeleiding. Neem uw lichamelijke klachten wel serieus; geef uw grenzen aan, probeer uw energie te verdelen en houd uzelf niet voor de gek. Verdeel uw energie door regelmatig korte rustpauzes te nemen. Wissel licht en zwaar werk af. Plan, in overleg met anderen, uw werkzaamheden zodanig dat u geen last hebt van achterstand. Zoek in overleg met uw bedrijfsarts en leidinggevende naar hulpmiddelen die het werk gemakkelijker maken.

Omscholing
Onderzoek de mogelijkheden van omscholing naar een minder belastende functie binnen het bedrijf, en als dat niet mogelijk is, daarbuiten. Doe dit samen met de bedrijfsarts en eventueel de verzekeringsarts.