Voordelen van lotgenotencontact

↵ Vorig level

Voordelen van lotgenotencontact

Voordelen van (persoonlijk) lotgenotencontact

In een onderzoek door Helgeson en Gottlieb worden de volgende voordelen van (traditioneel) lotgenotencontact op een rijtje gezet:

  1. De vertoonde gedragingen van lotgenoten. Lotgenoten begrijpen de situatie en snappen de gedragingen die er worden vertoond. Lotgenoten kennen de situatie waarin verkeerd wordt en hoe het beste ermee om gegaan kan worden. Tevens snappen lotgenoten waarom anderen zich zo gedragen in een bepaalde situatie, terwijl het eigen sociale netwerk (familie en vrienden) van de patiënt dit misschien niet begrijpt.
  2. Ervaringen uitwisselen, delen en vergelijken met anderen vergroot groepsgevoel. Het delen van ervaringen met lotgenoten leidt tot validatie, normaliseren van de ervaring, een verlaging van sociale en emotionele isolatie en een gevoel ergens bij te horen. Het delen van eigen ervaringen is iets positiefs. Het gevoel ergens deel van uit te maken wordt op die manier gecreëerd. Tevens bieden lotgenotengroepen de mogelijkheid vergelijkingen te trekken met anderen. In onzekere tijden, vergelijken mensen zich met anderen om hun gevoelens en mogelijkheden te evalueren. Vergelijkingen met vergelijkbare anderen, normaliseren de ervaring. Maar er worden ook vergelijkingen getrokken met mensen die er slechter aan toe zijn. Dit verbetert gevoelens over de eigen situatie waarin de patiënt verkeerd.
  3. De therapeutische werking van het uiten van negatieve gevoelens. Het delen van gevoelens en ervaringen werkt therapeutisch in een warme en accepterende atmosfeer. De nadruk van lotgenotencontact ligt op het delen van gevoelens en ervaringen. De aanname is dat het uitdrukken van gevoelens, voornamelijk negatieve, therapeutisch werkt.
  4. Emotionele steun biedt positieve houvast. Het delen van gevoelens en ervaringen leidt tot emotionele steun. Emotionele steun houdt in: expressie van meeleven, het geven om anderen, aanmoediging, geruststelling, liefde en sympathie. Groepsleden reageren vaak op een positieve wijze naar elkaar toe. Ze bieden hulp door anderen te laten weten dat de manier waarop ze zich voelen, heel normaal is. Na een lange tijd kan persoonlijke onthulling van ervaringen een band scheppen waardoor de emotionele steun alleen maar toeneemt.
  5. Helper-therapie principe. Door het deelnemen aan de groep, ontvangen mensen niet alleen hulp maar krijgen ze ook de kans om anderen te helpen. Dit is het ‘helper-therapie principe’. Het gevoel van zelfwaarde kan vergroot worden als leden de positieve persoonskenmerken van andere lotgenoten blijven benadrukken.

Tot slot stelt Dickerson onder andere dat lotgenotengroepen stress verlagen en vooruitgang vergroten en dat het mensen helpt beter om te gaan met hun problemen en dat er daardoor een betere psychologische aanpassing ontstaat. Praten met lotgenoten biedt geruststelling en herbevestiging.

Lees meer