Home » Hoofd index » Omgaan met Fibromyalgie » Leren omgaan met Fibromyalgie » Mentale en lichamelijke bewustwording » Gezond verstand en luisteren naar je lichaam om de juiste diagnose te krijgen

Gezond verstand en luisteren naar je lichaam om de juiste diagnose te krijgen

↵ Vorig level

Gezond verstand en luisteren naar je lichaam om de juiste diagnose te krijgen.

Wij waarschuwen heel vaak, dat alle klachten die men ondervindt niet gewoon op Fibromyalgie geschoven moet worden en dat klachten het best met de huisarts kan worden besproken. Ik doe dit vooral heel vaak, niet omdat ik een zwartkijker wil zijn of me er makkelijk vanaf wil maken, maar omdat jouw dokter daarvoor heeft gestudeerd en ook de enige is die inzicht heeft in je aandoeningen, klachten, en medisch geschiedenis. Ik ontvang dagelijks veel mails, berichten, enz over Fibromyalgie van lotgenoten. Daardoor doe ik veel informatie op, maar om privacy redenen wordt dit niet gedeeld. Ieder mens is hier anders in. De een wil alles delen met lotgenoten en de andere niets, en ook daar laten we de ruimte voor in onze groepen. Toch wil ik een paar dingen onder de aandacht brengen dat onze leden kan laten inzien waarom ik steeds blijf waarschuwen om symptomen op te schrijven, bij te houden, en met hun dokter te bespreken, en waarom ik hiervoor onlangs het formulier heeft gemaakt om je te helpen bij een doktersbezoek. (Zie document “Checklist ter voorbereiding van gesprek met je arts” onder het kopje Bestanden). Dus lieve mensen, luister goed naar je lichaam, sta open voor andere mogelijkheden en documenteer zo goed mogelijk wanneer en waar je last van heb, wat voor soort pijn het is, hoe lang het duurt, etc.. Dit kan later waardevolle informatie opleveren voor je arts om de juiste diagnose te stellen. Hierbij een paar voorbeelden:

Lees meer