Nadelen van lotgenotencontact

↵ Vorig level

Nadelen van lotgenotencontact

Nadelen van (persoonlijk) lotgenotencontact

  • Een nadeel is dat lotgenotengroepen vaak een korte periode omvatten. Studies hebben bewezen dat lotgenotencontact pas echt effectief is en positieve uitkomst bied als men het juist een langere tijd volhoud. Je hebt vaak eerst al enkele weken nodig om je op je gemak te voelen bij anderen.
  • De traditionele vorm van lotgenotencontact is ook ietwat omstreden. Het informeren heeft wel resultaat, want het vergroot zelfwaarde en lichaamsbeeld. Maar sommige informatie / educatie kan niet aan de eisen voldoen van de deelnemers en is soms van weinig invloed op fysiek en psychologisch welzijn.
  • Vaak vinden lotgenoten bijeenkomsten plaats op gestructureerde wijze (bijv. eens per maand). In een onderzoek van Dickerson wordt gesteld dat een nadeel van traditioneel lotgenotencontact, het tijd- en plaatsgebonden aspect is. Je moet ergens aanwezig zijn op een bepaalde tijd. Je behoort je dus te schikken naar anderen.
  • Nadelen die genoemd worden in het onderzoek van Helgeson, Cohen, Schulz en Yasko, zijn onder andere negatieve interacties met andere groepsleden. Omdat sommige leden al een goed netwerk thuis hebben en sommige leden niet, bestaat de mogelijkheid dat leden die een gematigd sociaal netwerk thuis hebben enigszins jaloers kunnen worden. Negatieve interacties kunnen op deze manier ontstaan.

Nadelen van lotgenotencontact via Internet

  • Vereiste : Men moet toegang hebben tot een computer én Internet. Voor het beheersen van de computer is het noodzakelijk dat je kunt lezen, schrijven, typen en enige computer- en Internetkennis in huis hebt.
  • Tijd achter de computer houdt je weg van het ‘echte’ leven. Wanneer mensen (te) veel tijd achter de computer doorbrengen, houdt ze dat af van de tijd die ze ook hadden kunnen doorbrengen met familie, vrienden, etcetera. Wat tevens gezegd kan worden over Internet relaties is dat ze vaak korter duren, minder substantieel en oppervlakkiger zijn. In de literatuurstudie van White en Dorman over de nadelen van Internet lotgenotencontact, komt naar voren dat je er verslaafd aan kan raken en daardoor in sociale isolatie terechtkomt. Dit kan de algemene levenskwaliteit verminderen.
  • Onjuiste informatie, roddels en geruchten kunnen worden verspreidt. White en Dorman noemen het nadeel dat de nadruk ligt op het geven van informatie, want deze informatie hoeft niet altijd juist te zijn. Er kunnen op deze manier ook foutieve informatie door lotgenoten worden gegeven, zonder dat mensen weten dat het onjuist is. Er kan foute (medische) informatie in een groep worden verstrekt dat onopgemerkt blijft. Advies : zorg dat je bij een lotgenotengroep zit waar je zeker weet dat informatie zo goed mogelijk wordt nagekeken en indien nodig gecorrigeerd.
  • Omdat het voor iedereen toegankelijk is, kunnen ook mensen die zich vervelen en ruzie willen veroorzaken of willen stoken op een lotgenotengroep terecht. Dit maakt het voor hen makkelijk om kwetsende opmerkingen te maken of te reageren zonder na te denken over het effect van hun woorden. Advies : zorg dat je een lotgenotengroep vind waar hier alert en consequent op wordt gereageerd.
  • De afwezigheid van non-verbale communicatie. Door de afwezigheid van lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen kunnen online berichten verkeerd worden opgevat. Ook kan men liegen over leeftijd en etnische afkomst etc. en op grond van onwaarheden dus contacten maken. Voor een hechte groep zijn zowel visuele en non-verbale communicatie nodig.