Home » Hoofd index » Omgaan met Fibromyalgie » Onbegrip » Tips om beter om te gaan met onbegrip

Tips om beter om te gaan met onbegrip

↵ Vorig level

Tips om beter om te gaan met onbegrip

Om zelf weerbaarder te worden tegen onbegrip, kan zelfs positief werken omdat je kunt voelen dat je weer enigszins controle kan terugpakken over je leven en de ongenodigde veranderingen die je te verwerken hebt gekregen. Er zijn een aantal vanzelfsprekende tips die geen verdere toelichting benodigen, maar een aantal die heel belangrijk zijn voor iemand met Fibromyalgie om er makkelijker mee te leren leven, waar ik wat meer in detail op zal ingaan.

Lees meer