Home » Hoofd index » Omgaan met Fibromyalgie » Waarschuwingen » Algemene waarschuwing

Algemene waarschuwing

↵ Vorig level

Deze waarschuwingen hebben ten doel om mensen te wijzen op de (vaak onbekende) gevaren van het langdurige of onjuiste gebruik van diverse middelen zoals medicatie, planten, kruiden, diverse oliën, homeopathische middelen, vitaminen en mineralen. Voorbeelden dienen alleen ter verduidelijking en niet ter vergelijking van middelen. Wij zijn geen arts en pretenderen dit ook niet te zijn. Deze informatie is geschreven met als doel aanvullende informatie en een woord van waarschuwing te geven alvorens bepaalde middelen (vooral in combinatie met andere middelen) te gaan gebruiken.

De eerst aangewezen personen om informatie te verschaffen over medicatie is altijd een arts en/of apotheker. Het is ook onmogelijk om alle middelen te benoemen en hierin volledig te zijn, maar het gaat ons meer om een algemene waarschuwing!

Veel mensen met Fibromyalgie hebben ook andere aandoeningen of ziektes waardoor ze soms niet anders kunnen dan zware pijnmedicatie gebruiken. Het is dan ook niet onze bedoeling om mensen die zware pijnmedicatie innemen voor andere ziekten/aandoeningen te veroordelen, maar meer bedoeld als waarschuwing voor mensen die vaak (te zware) pijnmedicatie innemen.

Maar een woord van waarschuwing over (pijn)medicatie, vooral voor mensen die net de diagnose Fibromyalgie hebben ontvangen, is zeker nodig.

Wij adviseren u al onze waarschuwingen te lezen en ter harte te nemen. (klik hier)