Home » Hoofd index » Omgaan met Fibromyalgie » Waarschuwingen » Waarschuwing Amitriptyline, Sarotex, Triptyzol

Waarschuwing Amitriptyline, Sarotex, Triptyzol

↵ Vorig level

Waarschuwing Amitriptyline, Sarotex, Triptyzol

Voorzichtigheid is geboden met :

  • Alcohol –  Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit middel, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.
  • Andere aandoeningen – Sommige aandoeningen kunnen door Amitriptyline verergeren. Neem daarom in elk geval contact op met uw arts als u lijdt aan hartkramp (angina pectoris), hartproblemen, hartfalen, epilepsie, een vergrote prostaat of porfyrie.
  • Medicatie voor maag-darmkanaal – Als u wordt behandeld met een middel tegen onvoldoende of gestoorde bewegingen van het maag-darmkanaal (cisapride). Dit in verband met mogelijke bijwerkingen op het hart.
  • Zwangerschap – Weeg met uw arts de ernst van uw aandoening af tegen het risico van dit medicijn voor het kind. Bij gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap is het mogelijk dat het kind namelijk ontwenningsverschijnselen krijgen na de geboorte. De moeder kan meer last krijgen van duizeligheid bij opstaan uit een stoel of bed.
  • U gebruikt gelijktijdig bepaalde middelen tegen neerslachtigheid (monoamino-oxydase (MAO)- remmers).
  • Allergie voor een van de stoffen in Amitriptyline – De werkzame stof in dit middel is amitriptylinehydrochloride. Elke tablet bevat respectievelijk 10 mg of 25 mg.
  • Wanneer u na het innemen van een geneesmiddel plotseling klachten krijgt die u normaal niet hebt, bijvoorbeeld huiduitslag, galbulten of koorts, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat u allergisch (overgevoelig) voor dat middel bent.
  • Lees hier meer over wisselwerking van Amitriptyline met andere medicatie.