Home » Hoofd index » Omgaan met Fibromyalgie » Waarschuwingen » Waarschuwing omtrent aankopen medicatie en aanverwante producten via internet

Waarschuwing omtrent aankopen medicatie en aanverwante producten via internet

↵ Vorig level

Waarschuwing omtrent aankopen medicatie en aanverwante producten via internet

Op het internet worden tal van geneesmiddelen en andere producten zoals CBD olie, THC olie, en zelfs voedingssupplementen te koop aangeboden. Veel verkopers stellen dat dit soort producten pijnstillende of therapeutische eigenschappen hebben. Wij willen hierbij graag een ernstige waarschuwing uitspreken tegen het online kopen van dit soort middelen, en vragen u daarom onderstaande informatie goed door te lezen.

Vanaf 1 juli 2015 gelden voor het online aanbieden van medicijnen extra regels. Aanbieders van medicijnen die online handelen moeten zich aanmelden bij de overheid (het CIBG) en een speciaal logo op hun website zetten. Als na controle door het CIBG blijkt dat de aanbieder daadwerkelijk verkoopt wat hij wettelijk mag verkopen, wordt de aanbieder opgenomen in de lijst met aanbieders op de officiële website http://www.aanbiedersmedicijnen.nl/. Daar kan men controleren of de aanbieder legaal handelt en welk soort geneesmiddelen de aanbieder mag verkopen. Op Online medicijnen bestellen kunnen mensen allerlei tips vinden om online veilig medicijnen te bestellen.

Voor wat betreft de verkoop van andere / aanverwante middelen, en zelfs voedingssupplementen, willen we u graag waarschuwen voor het volgende als u dit per internet wilt gaan kopen.

Veiligheid
Voor veel internetgebruikers is het moeilijk te bepalen welke producten wel of niet voldoen aan de eisen van de overheid omdat advertenties vaak heel slim (soms zelfs misleidend) worden verwoord. Het komt geregeld voor dat de gebruiksaanwijzingen van middelen die uit een ander land worden aangeschaft, een gebruiksaanwijzing hebben in de taal van dat land, waardoor deze vaak niet of onvolledig wordt begrepen. Ook worden soms ontoereikende of zeer beperkte gebruiksaanwijzingen bij dit soort middelen meegeleverd. Bedenk dat de verkoper geen enkele inzicht heeft in uw ziektebeeld, medicijngebruik, etc. En eerlijk gezegd willen ze dat vaak ook niet. Maar u loopt wel de risico dat het middel dat u zo aanschaft een gevaarlijke wisselwerking kan hebben met andere middelen, of bijwerkingen kunnen veroorzaken die u noodlottig kunnen worden, omdat u deze niet via de gebruikelijke weg (via uw arts of apotheker) heb verkregen.

Een ander belangrijk punt waar rekening mee moet worden gehouden is dat je persoonlijke gegevens vaak helemaal niet vertrouwelijk wordt behandeld. Veel bedrijven verkopen tegenwoordig gegevens van hun klanten met alle gevolgen van dien. Gebruikers dienen er rekening mee te houden dat er geen enkele garantie bestaat dat confidentieel wordt omgegaan met het vele vertrouwelijke informatie dat zij reeds van u hebben, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnr., bank of creditcardinformatie, wat u heeft aangekocht, etc.. U kunt hier zelfs heel nadelige gevolgen van kunnen ondervinden. Internet- en/of identiteitsfraude is iets dat ons allemaal kan treffen.

Legaliteit
Het komt ook geregeld voor dat een product niet in uw eigen land online te koop is maar in een buurland wel. Bedenk dat de wet/regelgeving voor zelfs producten met dezelfde naam, toch kunnen verschillen van land tot land. Ook maakt het feit dat je een product dat misschien niet is toegestaan in eigen land uit een ander land aanschaft, nog steeds geen verschil dat je het in ons land niet in je bezit mag hebben. Zorg dat je alle regels goed naleest hierover. Dergelijke niet (in eigen land) geregistreerde producten bieden geen enkele garantie inzake veiligheid en doeltreffendheid, en kunnen zelfs stoffen bevatten die schadelijk voor u kunnen zijn. Bij sommige producten wordt de wettelijke bescherming en kwaliteitsgarantie soms omzeilt omdat in dat land de regels minder streng zijn.

Kwaliteit
Op veel van deze verkopen is er geen controle en de verkopers beschikken niet altijd over de vereiste kwalificaties. De aangeboden middelen zijn vaak niet wetenschappelijk getest op kwaliteit. Voordat producten worden goedgekeurd voor gebruik, moet er veel onderzoek gedaan worden om aan te tonen dat deze producten veilig, doeltreffend en van goede kwaliteit zijn, voordat het geschikt wordt geacht voor gebruik door de mens. Hoewel toegelaten geneesmiddelen op het internet mogen worden aangeboden, worden er geregeld ook producten te koop aangeboden die niet bestudeerd en geëvalueerd werden volgens de in ons land geldende wettelijke bepalingen, maar waar wel van wordt gezegd dezelfde werking te hebben als een bepaald geregistreerd product. Deze worden dan wel toevallig voor een veel goedkopere prijs aangeboden om mensen over de streep te trekken.

Waarschuwing
Wij adviseren u om wanneer u een bepaald middel online wilt aankopen, dit vooraf met uw arts of apotheker te bespreken, aangezien zij (mogelijk) kunnen achterhalen wat de werkzame stoffen in deze middelen zijn. Het middel dat u wilt gaan kopen kan ook een (soms zeer gevaarlijke) wisselwerking hebben met geneesmiddelen die u reeds inneemt.

Ten slotte willen we u wijzen op dit artikel van Radar:
AVROTROS Radar – online medicijnen levensgevaarlijke gok