Home » Hoofd index » Omgaan met Fibromyalgie » Waarschuwingen » Waarschuwing Pijnmedicatie

Waarschuwing Pijnmedicatie

↵ Vorig level

Waarschuwing Pijnmedicatie

Neem nooit enige medicatie zonder overleg met uw behandelend arts of eigen apotheker, vooral wat betreft de hoeveelheden die u hiervan mag innemen. Dit is van belang omdat zij weten welke andere medicatie u gebruikt en of deze geen wisselwerking op elkaar zullen hebben en samen gebruikt kan worden.