Home » Hoofd index » Overige informatie » Interessante informatie » CENTRALE SENSITISATIE

CENTRALE SENSITISATIE

↵ Vorig level

CENTRALE SENSITISATIE

Centrale sensitisatie is een onderwerp dat momenteel veel aandacht krijgt. Helaas betekent dat ook dat er veel onjuiste informatie wordt gegeven, of informatie onjuist wordt geïnterpreteerd. Om dit te verhinderen verkies ik dan ook de originele informatie hierover te gebruiken.

Professor Jo Nijs, hoofddocent aan het Universitair Ziekenhuis Brussel, doet onderzoek naar chronische pijn en vermoeidheid. Hij heeft samen met zijn onderzoeksgroep ruim 150 publicaties op hun naam staan.

Aan hem werd de volgende vraag gesteld: “Wat is centrale sensitisatie in lekentermen? “
Zijn antwoord was: “Bij centrale sensitisatie zijn groepen zenuwcellen in het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg) verhoogd gevoelig voor input van weer andere groepen zenuwcellen. Door deze verhoogde gevoeligheid is de verwerking van sensorische informatie (vanuit de omgeving of het lichaam zelf) veranderd. Zodoende is er sprake van een verhoogde gevoeligheid voor licht, geluid, hitte/kou, etc. Centrale sensitisatie is het beste uit te leggen door een vergelijking te maken met een foutief werkend en overgevoelig anti-inbraaksysteem. Wanneer dit systeem naar behoren werkt en het alarm gaat af, dan komt de politie. Wanneer het systeem niet goed is afgesteld en het alarm gaat, dan bel je de politie de eerste keer wel, de tweede keer ook. Maar bij volgende keren trek je de conclusie dat het systeem overgevoelig is afgesteld en dus onbetrouwbare informatie geeft. Je belt de politie dan niet meer en gaat ervan uit dat het alarm niet klopt”.

Een andere vraag aan professor Nijs was: “Kunt u iets meer vertellen over inspanningstolerantie?
Zijn antwoord was: “Er is sprake van inspanningsintolerantie wanneer normale klachten na grote lichamelijk inspanning niet binnen een normale hersteltijd verdwijnen. Het erger worden van de klachten (vermoeidheid, pijn, etc.) als gevolg van lichamelijke inspanning is niet enkel aanwezig bij ME/CVS en Fibromyalgie. Het is ook aanwezig bij andere chronische aandoeningen als reumatoïde artritis, multiple sclerose of systemische lupus. Echter, de ernst en duur waarin de klachten toenemen als gevolg van te zware fysieke inspanning is bij ME/CVS en Fibromyalgie veel groter dan bij andere chronische ziekten. Er is wetenschappelijk bewijs dat ME/ CVS patiënten hun eigen afweersysteem verder ontregelen wanneer ze overdreven lichamelijke inspanning uitvoeren. Bovendien is de verslechtering van de gezondheidstoestand van patiënten met ME/CVS na inspanning geassocieerd met veranderingen in het afweersysteem: hoe meer klachten na inspanning, hoe erger de veranderingen in het afweersysteem. Dit verklaart waarom patiënten met CVS vaak slecht reageren op (te zware) oefentherapieën. Een tweede oorzaak voor de toename in klachten tijdens en na fysieke inspanning is terug te vinden in het slecht functioneren van het pijndempend systeem. In ons lichaam zijn er mechanismen die het doorgeven van pijnprikkels naar de hersenen vergemakkelijken of versterken. Het onderdrukken of dempen van de pijnprikkels blijkt bij ME/CVS patiënten en Fibromyalgie patiënten minder goed tot helemaal niet meer te werken. Zo vindt er bij patiënten met ME/CVS en Fibromyalgie een verlaging van de pijndrempel plaats als reactie op een fysieke inspanning, terwijl bij gezonde personen inspanning juist pijnstillend werkt. Daarom is het ook belangrijk dat ME/CVS patiënten en Fibromyalgie patiënten voor behandeling terecht kunnen bij specialisten die vertrouwd zijn met deze complexe en zwaar onderschatte problematiek”.

Lees meer