Algemeen

↵ Vorig level

Nevenaandoeningen zijn andere aandoeningen of klachten die wij ervaren waarvan de symptomen (geheel of gedeeltelijk) overlappen of lijken op die van Fibromyalgie. Soms zijn er zelfs weinig gedeelde symptomen maar is het een bestaande aandoening die gewoon vaak voorkomt bij mensen die Fibromyalgie hebben.
Juist het feit dat er (soms veel en soms weinig) overlappende symptomen zijn, kan ook betekenen dat er soms per abuis een foutieve diagnose gesteld kan worden. Om deze reden vinden wij het toch een belangrijk genoeg onderwerp om in deze website op te nemen. Ik wil benadrukken dat het absoluut niet zo is dat iemand met Fibromyalgie ook maar een (of meerdere) van deze nevenaandoeningen hoeft te hebben. Dit is iets waar alleen uw behandelend arts over kan oordelen, en mocht u vermoeden dat u een van deze aandoeningen hebt, is het van groot belang dat u dit met uw arts bespreekt. Deze informatie is daarom puur informatief bedoeld.