Home » Hoofd index » Overige informatie » Nevenaandoeningen en overige klachten » BFS (Benigne Fasciculatie Syndroom)

BFS (Benigne Fasciculatie Syndroom)

↵ Vorig level

BFS (Benigne Fasciculatie Syndroom)

BFS is een goedaardige neurologische stoornis met als belangrijkste kenmerk spiertrekkingen in de ledematen. Deze fasciculaties kunnen zich overal in het lichaam voordoen, maar vinden vooral in de armen, benen en voeten plaats. Zodra de ledemaat waar de fasciculaties plaatsvinden bewogen wordt stoppen ze vrijwel meteen, maar beginnen weer zodra de spieren worden ontspannen. Deze spierstoornis kan als zeer belastend worden ervaren.

BFS staat voor Benigne (goedaardige) Fasciculatie Syndroom. Als u erg veel last heeft van spiertrekkingen is het een mogelijkheid dat u BFS heeft. Dit kan over het algemeen geen kwaad, maar als u hier erg veel last van heeft is het goed dit met uw huisarts te bespreken.

Reden hiervoor is dat er een kleine groep mensen is waarbij deze fasciculaties wel een symptoom zijn van een ander ziektebeeld, zoals MS, ziekte van Lyme, of Parkinson.

Bij amyotrofe laterale sclerose (ALS) zijn de fasciculaties continu aanwezig, nadat er zeer duidelijke spierzwakte optrad, en vallen als men erop let vooral op in de tong en in de dijspieren. Ze treden echter zoals gezegd op bij het goedaardige Benigne Fasciculatiesyndroom, maar dus ook bij iedere ziekte die tot denervatie van de spier leidt. Bij de ziekte van Creutzfeldt-Jakob komen myokymieën voor, die wat grover zijn dan de fasciculaties van ALS.

Lees meer