Lupus en Fibromyalgie

↵ Vorig level

Lupus en Fibromyalgie

Fibromyalgie is een aandoening die apart kan optreden of secundair met bindweefselstoornissen zoals lupus. Sommige studies suggereren dat tot ongeveer 25% van de mensen die Lupus hebben, ook Fibromyalgie hebben. Het is voor diverse redenen belangrijk voor mensen met Fibromyalgie of Lupus om het e.e.a. te weten over beide aandoeningen.

• Veel van de symptomen overlappen en/of zijn hetzelfde. Bijvoorbeeld, vermoeidheid, gewrichts- en spierpijn, ochtendstijfheid, handensymptomen zonder waargenomen zwelling, Raynaud’s fenomeen (pijnlijke handen of voeten als gevolg van kou), gevoelloosheid en hoofdpijn kunnen in beide van deze aandoeningen worden ervaren.
• De behandelingen voor Lupus en Fibromyalgie zijn zeer verschillend, maar Fibromyalgie kan de lupusactiviteit beoordelen. Als u met immuun onderdrukkende geneesmiddelen wordt behandeld voor uw Lupus, maar de pijn en vermoeidheid steeds wordt ervaren, kunnen deze symptomen worden beschouwd als bewijs van Lupusactiviteit, wanneer zij Fibromyalgie kunnen zijn. Dus er is het theoretische risico dat u met hogere doses immuun onderdrukkende middelen wordt behandeld en de risico’s kan ondervinden van eventuele bijwerkingen, wanneer dergelijke medicijnen niet helpen bij Fibromyalgie en u deze mogelijk niet nodig heeft voor uw Lupus. Bijvoorbeeld, bij mensen met Lupus correleren het voorkomen van vermoeidheid sterker met de aanwezigheid van Fibromyalgie dan bij hun Lupus ziekteactiviteit of -schade.

Het onderscheiden van het verschil is ook belangrijk voor onderzoek. Fibromyalgie lijkt de validiteit van sommige van de metingen van Lupusactiviteit te beïnvloeden. Of een nieuw geneesmiddel voor Lupus werkt of niet, kan moeilijk zijn om vast te stellen als ca. 25% van de deelnemers ook Fibromyalgie heeft en symptomen hebben, die foutief worden aangeduid als Lupusactiviteit.

• Over het algemeen is bij patiënten met Fibromyalgie en geen andere onderliggende ziekte de sedimentatie snelheid normaal (Sedimentatie = afzetting of accumulatie is het bezinken en ophopen van sedimenten, waarbij sedimentair gesteente ontstaat) en er is geen positief ANA. (Een ANA test staat voor antinucleaire antilichaam en het meet de hoeveelheid en het patroon van antilichamen in je bloed dat werkt tegen je eigen lichaam, de zg. auto-immuunreactie). Dus als een patiënt met Lupus erg symptomatisch is en in het verleden veel veranderingen in laboratoria heeft gehad samen met dergelijke symptomen – maar deze keer laten de toetsen geen zien, dat kan een mogelijke aanwijzing zijn dat de symptomen niet door lupus worden veroorzaakt.
• Als de patiënt corticosteroïden krijgt voorgeschreven en het niet helpt bij de symptomen, kan dat suggereren dat de symptomen niet te wijten zijn aan een ontstekingsoorzaak zoals Lupus – en dan kan Fibromyalgie overwogen worden.

Als u een Lupus flare heeft, zult u overal pijn ervaren, waarbij andere tekenen en symptomen die u ervaart het gewoonlijk voor u en uw arts duidelijk zal maken. Maar als de patiënten er goed uitzien en de enige klacht is: ‘Ik heb overal pijn’, en ze bij aanraking door de dokter veel pijn ervaren, kan dat erop wijzen dat er spraken kan zijn van Fibromyalgie. Het is daarom erg belangrijk dat u al uw symptomen moet bijhouden en voor 2 weken dagelijks noteren om uw arts te helpen bepaalde symptomen te onderscheiden die tot een andere diagnose kunnen leiden – en eventueel een andere behandeling.

Bron : www.hss.edu by Lisa R. Sammaritano, MD