Tandarts

↵ Vorig level

Tandarts

In een studie gedaan in 2015 is bewijs gevonden dat er een verband bestaat tussen amalgaamvullingen en diverse chronische aandoeningen zoals CVS en FM. Het doel van het onderzoek was om het bewijs voor een verband tussen kwik (Hg) blootstelling van amalgaamvullingen en bepaalde idiopatische chronische ziekten te onderzoeken – het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), Fibromyalgie (FM), depressie, angst, etc.

Amalgaamvullingen is een veelgebruikte tandheelkundig materiaal dat ongeveer 50% elementair kwik (Hg0) bevat per gewicht en releases Hg0 damp. Studies hebben aangetoond dat chronische blootstelling Hg uit verschillende bronnen waaronder tandvullingen gepaard met tal gezondheidsklachten, waaronder vermoeidheid, angst en depressie – en deze behoren tot de belangrijkste symptomen die zijn geassocieerd met CFS en FM. Bovendien hebben verscheidene studies aangetoond dat de verwijdering van amalgamen wordt geassocieerd met verbetering van deze symptomen.

Hoewel het probleem van de veiligheid van amalgaam nog steeds ter discussie staat, suggereert het overwicht aan bewijs van deze studie dat Hg blootstelling van amalgaamvullingen kan bijdragen aan een groot aantal chronische aandoeningen en deze mogelijk zelfs kan veroorzaken. Consideratie met Hg toxiciteit zou daarom centraal kunnen staan bij doeltreffende klinisch onderzoek van veel chronische ziekten, met name die waarbij CVS en Fibromyalgie.

Bron: Neuro Endocrinologie Letters, december 2014. Door Kern JK, Geier DA, Bjørklund G, Koning PG, Homme KG, Haley BE, Sykes LK, Geier MR. Instituut voor Chronische Ziekten, Inc., Silver Spring, MD, USA; Raad voor de Nutritional en Environmental Medicine, Mo i Rana, Noorwegen; Comed, Inc., Silver Spring, MD, USA; International Academy of Oral Medicine en Toxicologie, ChampionsGate, FL, USA; University of Kentucky, Lexington, Kentucky, USA.