Home » Hoofd index » Overige informatie » Nevenaandoeningen en overige klachten » Traag werkende schildklier (Hypothyreoïdie)

Traag werkende schildklier (Hypothyreoïdie)

↵ Vorig level

Traag werkende schildklier (Hypothyreoïdie)

 Wat is hypothyreoïdie?
Thyroxine is een hormoon dat door de schildklier (orgaan gelegen in de hals) wordt aangemaakt. Het wordt via de bloedbaan door het lichaam vervoerd. Het zorgt ervoor dat de functies van het lichaam (het metabolisme) op de juiste snelheid worden uitgevoerd. Veel cellen en weefsels in het lichaam hebben dit hormoon nodig om naar behoren te functioneren.

Lees meer